<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Hur man tänker kring prognoser

24 november 2022
Alla hotell har en idé om framtiden. De har med andra ord en prognos för vad som kommer att hända i framtiden. Deras bedömning kanske inte baseras på data, systematik eller är realistisk. Dessa prognoser baseras på det dagliga informationsflödet eller bruset från mediekanaler. Därför är prognosen en gissning, en känsla eller en åsikt om hur framtiden kan se ut. Den typen av prognos blir därför bara en personlig åsikt i mängden än en välgrundad prognos om hur mycket intäkter hotellet eventuellt skulle fånga utifrån efterfrågan på övernattningar på destinationen där hotellet ligger.
Många independenthotell gör inte prognoser på grund av brist på tid och lättanvända prognosverktyg och system. Den enklaste och okomplicerade lösningen är att använda Excel eller något annan kalkylprogram. Gör det enkelt. Det är dessutom alltid bättre att förhålla sig till en tillförlitlig prognos gjord av en revenue manager eller hotellchef än att låta många lägga tid på att räkna ut vad beläggningen kommer att bli i framtiden. Varje husfru som saknar en officiell prognos kommer fortfarande att göra en prognos när de schemalägger medarbetarna som ska städa hotellrummen. Utan en prognos blir schemat statiskt och kostar bara en massa pengar i onödan. Frågan är om du vill att en person ska lägga tid på att prognostisera eller att många personer i organisationen ska göra samma jobb upprepade gånger.

Gör en prognos för kärnverksamheten

Hotell tillhandahåller i första hand rum för övernattning. Vissa hotell kallar detta en gästupplevelse, men kärnprodukten är fortfarande hotellrummet. Därför måste hotellen förstå efterfrågan på hotellrum på destinationen och, specifikt, efterfrågan på att bo på deras hotell. Efterfrågan på övernattning är en funktion av anledningen till att man reser till destinationen. Därför måste hotellen förstå alla reseanledningar och även hur efterfrågan varierar beroende på veckodag och säsong. Dessutom kommer evenemang på destinationen samt grupper och lokala evenemang i hotellet att påverka efterfrågan på övernattningar. Därför måste hotell prognostisera antalet rum dag för dag för varje dag minst 12 till 18 månader framåt i tiden. Att göra en prognos för ett år, kvartal, månad eller vecka utan de detaljerade dag-för-dag-prognoserna är mer en åsikt än en väl underbyggd prognos.

Tre goda skäl för prognoser

Att prognostisera antalet belagda rum dag för dag är det minimum som ett hotell måste göra för att ha en plan för hur verksamheten ska drivas. Om hotellet har en prognos för belagda rum kan hotellet planera och schemalägga det korrekta antalet medarbetare som behövs för att städa de belagda rummen. Effektiv schemaläggning är en utmärkt anledning att prognostisera dag för dag.
 
Det primära skälet till prognoser är dock att kunna sätta rätt priser för de olika rumskategorierna utifrån att efterfrågan varierar varje dag. Ju högre efterfrågan, desto högre priser. Hotell som säljer alla rummen för tidigt lämnar pengar på bordet utan goda skäl. De som inte fick plats hade varit beredda att betala ett högre pris. Att sätta rätt priser för att ta en rättvis andel av marknaden eller stjäla marknadsandelar från konkurrenterna är vad revenue managers och hotellägare drömmer om. Enda sättet att lyckas är att arbeta med och uppdatera prognosen kontinuerligt. Fortsätt att lyssna efter förändringar i efterfrågan genom att ha koll på anledningarna till att resa till destinationen och vidta åtgärder i enlighet med detta.
 
Det tredje skälet att prognostisera är att planera inköp av gästartiklar, tvätt av lakan och handdukar, städmaterial, mat och dryck och andra saker som är en del av kostnaden för sålda varor.

Fallgropar i arbetet med prognoser

Bli inte för smart i prognoserna. Om hotellet har färre än 150 rum finns det ett lågt mervärde för att dela upp rumsprognosen i mindre delar än det totala antalet belagda rum och genomsnittspriset, vilket genererar en rumsintäkt för varje dag. Ju mer detaljerad revenue managern gör prognosen, till exempel en prognos för varje distributionskanal, land eller segment, finns risken att summan av varje fel blir högre. Vissa fel kommer att vara positiva och andra negativa, så vad är poängen med att lägga tid på att göra många olika prognoser när prognosen, i bästa fall, bara marginellt kommer att förbättras? Dessutom kommer den extra tiden som krävs för att skapa separata prognoser för distributionskanaler, länders och segment att förhindra revenue managern att få tid till att arbeta med viktigare uppgifter. Håll det enkelt och på hög nivå och fokusera på en prognos för att justera priser, schemaläggning och inköp.

Gör en prognos för andra intäkter

Istället för att lägga mer kraft på att förutsäga beläggning och rumsintäkter bör hotell börja göra prognoser för andra betydande intäktskällor, såsom mat och dryck, möten, spa, golf, etc. Prognoser för andra intäktskällor kommer också att leda till bättre prissättning, schemaläggning och inköp vilket i sin tur ökar de totala intäkterna och resultatet.