<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Vi organiserar och optimerar kommersiellt arbete på hotell

Demand Calendar är en integrerad marknadsförings-, försäljnings- och revenuelösning som kan optimera alla intäktskällor, generera korrekt rapportering och hantera de dagliga uppgifterna för alla roller det kommersiella teamet.

cloud-based-business-intelligence-tool-hotels

Demand Calendar är banbrytande för hotellföretag med flera hotell

Med Demand Calendar arbetar hotellets kommersiella team tillsammans i samma system. Du får ett komplett system som hanterar kommersiella aktiviteter snabbare, med större noggrannhet och för bättre resultat!Hotels collage

Viktiga funktioner för varje roll

Istället för att arbeta i silos och slösa otaliga timmar på att leta efter information i olika system är lösningen att arbeta som ett team och ha all information samlad i ett system. Teamets dagliga arbete kommer att gå snabbare eftersom de nu kan planera möten och uppgifter, granska och uppdatera prognoser, analysera data för att fatta mer välgrundade beslut och visa dashboards och rapporter som är lätt tillgängliga - allt i ett och samma system. Klicka på länkarna för mer information.


Marknadsföring: Analys och pick-up av kampanjer
Försäljning: B2B Sales CRM och produktionsrapporter
Revenue: Total revenue forecasting och pick-up
Ledning: Omfattande konsoliderad rapportering
Hotel CRM-Forecasting-Pick-up-tracking-campaign-management-bi reports-hotels

Alla typer av hotell använder Demand Calendar för att öka sina intäkter

Om något av detta låter bekant behöver du Demand Calendar

Vi har en känsla av att vårt kommersiella arbete inte är särskilt produktivt eftersom vi arbetar i silos

❌ Det kommersiella teamet arbetar i för många olika system


❌ Vår data finns överallt i många olika system


❌ Varje roll fattar beslut baserat på sina egna data


❌ Det tar evigheter att konsolidera rapporter


❌ För mycket tråkigt manuellt arbete håller teamet sysselsatt istället för att få in fler affärer

Hårdare konkurrens och högre kostnader för att skaffa intäkterna minskar vårt resultat

❌ De ökande provisionerna tar kål på oss


❌ Vi tappade kontrollen över alla kostnader för att skaffa intäkterna


❌ Konkurrenterna stjäl marknadsandelar


❌ Det finns inget enkelt sätt att analysera vår verksamhet


❌ Vi måste fokusera det kommersiella teamet på framtiden för att återta marknadsandelar

Enkelt att komma igång och använda

Vi har utvecklat Demand Calendar för kommersiella team i små och medelstora hotellgrupper. Vi ansluter till ditt PMS och du är igång. Så enkelt är det. Den enklaste onboardingen i branschen. Fortsätt att läsa om hur du kommer igång med Demand Calendar för att göra ditt kommersiella team mer produktivt ↓
System-for-hotels-to-increase-revenue

3 sätt att komma igång med Demand Calendar

När alla funktioner är implementerade kommer ditt kommersiella team att bli effektivare och dina hotell kommer att bli mer konkurrenskraftiga.

Total revenue forecasting, pick-up tracking av i princip vad som helst, kontroll på kostnaden för att skaffa intäkterna och utförlig rapportering ökar hotellets resultat.

Låt oss hjälpa dig att börja öka intäkterna genom att göra ditt säljteam mer produktivt med vårt skräddarsydda CRM för hotellförsäljning.

Maximal produktivitet:
Bygg ett kommersiellt team

Varje hotell behöver sitt eget system för att locka gäster och få kunder. Det team som ansvarar för att optimera de totala intäkterna är nyckeln till ekonomisk framgång i hotellbranschen. Med Demand Calendar kan en hotellgrupp koppla samman alla roller som ingår i det kommersiella teamet, oavsett om de arbetar på hotellet, på huvudkontoret eller är frilansare. I Demand Calendar har varje användare tillgång till den information som behövs för att maximera de ekonomiska resultaten.

 
New flexible organization for a small hotel group

Omedelbar tillgång till information

Du kommer att se de omedelbara fördelarna med att implementera alla funktioner i Demand Calendar. Du blir mer produktiv och din hotellgrupp blir mer konkurrenskraftig. Den högsta ledningen kommer att ha en fullständig överblick över hotellgruppens kommersiella arbete och omedelbar tillgång till dashboards och konsoliderade rapporter. Snabb tillgång till aktuell och korrekt information är avgörande för att vinna marknadsandelar och uppnå exceptionell lönsamhet i hela din hotellportfölj.
Sales people working around table
Vill du göra hotellets kommersiella arbete mer produktivt?

Optimera intäkter:
Börja prognostisera alla intäkter

Om du väljer att implementera Demand Calendars funktioner för revenue management kan hotellens revenue managers fokusera på sitt arbete med hjälp av BI, inbyggda analysverktyg och alla andra funktioner i Demand Calendar. De kommer att ha tillgång till total revenue forecasting, pick-up av i princip vad som helst och en full beräkning av kostnaden för att skaffa gästen. Teamet kan till och med följa hur bra hotellets RMS är på att göra prognoser, hur konkurrenterna har förändrat sina priser över tid och benchmarking för att utvärdera hotellets position på marknaden. Demand Calendar hämtar data från många källor för att automatiskt samla in all data i ett enda system.

Läs mer om funktionerna för revenue management
Portrait of smiling office worker in front of desktop

Fokusera på framtiden

Demand Calendar är den enda produkten i sitt slag som ger en komplett och djupgående information i realtid för att kunna optimera alla intäkter i hotellet. Genom att implementera Demand Calendar's BI, analys och rapportering kommer hotellet att säkerställa att revenue managers inte lämnar några pengar på bordet till konkurrenterna.
business documents on office table with smart phone and laptop computer and graph business with social network diagram and two colleagues discussing data in the background
Vill du optimera alla hotellets intäkter
och spara 10 arbetstimmar i veckan?

B2B Sales CRM:
Börja hantera hotellets avtal

Ett tredje alternativ är att implementera den unika modulen B2B Sales CRM för att öka produktiviteten i säljteamet. Säljteamet kommer att ha tillgång till ett B2B Sales CRM specialutvecklat för hotell med djup integration till hotellets PMS, kontrakts- och dealmallar, uppföljning av kontraktsproduktion och all funktionalitet i ett standardsälj-CRM, såsom kalender och e-postsynkronisering .

Läs mer om B2B Sales CRM

Automatically-updated-pipeline-crm-hotels-1

Skapa ett högproduktivt säljteam

Vi har utvecklat Demand Calendar B2B Sales CRM efter omfattande kartläggning av vanliga jobb och arbetsflöden inom hotellförsäljning. Den här lösningen har automatiserat de mest tråkiga manuella arbetsuppgifterna för att göra ditt säljteam snabbare för att vinna fler affärer. Lösningen hanterar också flera hotell samtidigt, så alla kontrakt kan inkludera ett eller flera hotell. Försäljningschefen kan enkelt följa upp och coacha varje säljare.
 
Även om endast säljteamet använder B2B Sales CRM kan hela det kommersiella teamet enkelt få tillgång till avtal, vunna affärer, förfrågningar och potentiella affärer för att hålla sig uppdaterade. Dessutom har den högsta ledningen tillgång till alla kunder och konsoliderad rapportering.
 
Genom att implementera Demand Calendar B2B Sales CRM blir ditt säljteam mer produktivt för att möjliggöra fler affärer och kontrakt, en högre träffsäkerhet och en högre uppfyllandegrad för hotellets kontrakt.
Mobile (holding in hand) - Sales Dashboard-1
Vill du att dina säljare ska dra in fler affärer?

Demand Calendar samlar allt för det kommersiella teamet på ett ställe
för att göra jobbet smidigt för alla roller i det kommersiella teamet

Automatisk datainsamling till ett system för att möjliggöra

Enkel åtkomst till samma data för alla teammedlemmar
Prognos för totala intäkter (för alla intäktskällor)
B2B-avtal och försäljning av alla produkter och tjänster
Utvärdera kampanjer för olika produkter och tjänster
Konsoliderad intäktsrapportering för alla hotell

Inga fler silos - ett system for hela teamet

Hundratals funktioner för att göra teamet mer produktivt

Marknadsanalys för att ta en högre marknadsandel
Prognoser för vad som helst (rum, gäster, pris, marknad)
Pick-up tracking av allt (segment, kampanjer, pris)
Dynamiska varningar för att fatta beslut med högre effekt
Komplett B2B Sales CRM för att få in fler affärer

Minimera kostnaden att skaffa intäkterna

S:t Clemens ökade resultatet med över 200 % på tre år

Carl von Schulman
" Med Demand Calendar fick jag insikten att mitt pris var för lågt även på mina bästa dagar på året. Sedan dess har jag ökat rumsintäkterna enbart genom att hålla ett högre pris, vilket betyder att min vinst har ökat rejält."

Fantastiskt stöd från Demand Calendar under pandemin

Desirè Nofo
" Våra intäkter sjönk dramatiskt vid utbrottet av pandemin. Vi vidtog omedelbara åtgärder för att minska våra personalkostnader och utgifter. Vi bestämde oss för att behålla Demand Calendar eftersom vi behövde ett system för att hålla reda på framtida pick-up och för att ha ett bra grepp om prognoserna. Vi gillar deras rörliga prismodell som gjorde systemet överkomligt i pris i den här situationen. Teamet på Demand Calendar har varit mycket stödjande och hjälpt oss med prognoser och råd kring prissättningsstrategier. Vi har lyckats öka vår marknadsandel i denna svåra marknadssituation.”

Jag delar gärna min kunskap

"Under mina 30+ år i ledande positioner i hotellbranschen har jag alltid kämpat för att hitta ett bättre sätt att samla, sammanställa och förstå all data samt uppmuntra samarbete mellan marknad, sälj och revenue.

Det är dags för hotellbranschen att införa ett nytt, förbättrat system för att prognostisera de totala intäkterna, spåra och kontrollera kostnaderna för att skaffa intäkterna samt få en snabb rapportering om hur verksamheten utvecklas.

Min passion är att göra hotell mer lönsamma genom att ge medarbetarna rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Det är därför jag grundade Demand Calendar."


Anders Johansson, Demand Calendar anders@demandcalendar.com, +46 70 560 0736

ajohnson©Al Torres Photography Inc (4)
Vill du öka resultatet i dina hotell?

Vill du ha vårt nyhetsbrev en gång i veckan?