<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Ett system för alla i hotellets kommersiella team

Vi tror att alla hotell måste bli smartare när det gäller att hantera alla intäktskällor - inte bara logiintäkterna. Demand Calendar balanserar analys och kreativitet för att hotellet ska fånga en högre andel av marknaden.

cloud-based-business-intelligence-tool-for-commerical-team-in-hotels

Demand + Calendar

Vår affärsidé manifesteras i vårt namn. Att förstå och fånga efterfrågan (demand) är nyckeln till framgång i hotellbranschen. Ordet kalender står för framåtblickande planering som är nödvändig för att hotell ska kunna nå sina mål.

Vi vill hjälpa hotell att bättre förstå efterfrågan och ge dem ett verktyg att planera, följa upp och optimera på vägen till framgång.

 

Plan-track-optimize-hotel-revenue

Från ett enkelt prognosverktyg till ett komplett system för alla roller i det kommersiella teamet

Vi började i liten skala med ett enkelt verktyg för små hotell för att de skulle kunna hålla jämna steg med konkurrenterna. Idag är Demand Calendar ett komplett system för alla roller i det kommersiella teamet för att maximera alla intäktsströmmar.
From a simple tool to a system for the commercial team

Rätt information för att fatta bättre beslut

Vi tror att den mänskliga hjärnan fortfarande är överlägsen datorer när det gäller att fatta beslut med kreativitet och omdöme. Därför förser Demand Calendar det kommersiella teamet med rätt information och insikter så att alla ska kunna fatta klokare beslut som leder till högre resultat.

Augment-human-intelligence-hotel

Kvalificerat teamwork är bästa sättet att attrahera gäster och högre intäkter

Vi vet att tid är en knapp resurs på hotell. Därför frigör Demand Calendar tid genom att automatiskt samla all data på ett och samma ställe samt presentera informationen på ett sätt som är lätt att förstå. Det är först då besluten blir enklare.

Collaboration-commercial-hotel

Prenumerera på vårt nyhetsbrev