<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Gott Nytt År 2022

30 december 2021
2022 är året då vi alla ser fram emot att besöksnäringen tar ett stort steg i att återhämta sig från pandemin. Även om det blir en del utmaningar med ytterligare reserestriktioner i början av året är utsikterna positiva. Som ett resultat av detta bör hotellen använda första kvartalet till förberedelser för en stark återhämtning under resten av året.
För ett år sedan, när vi var på väg att lämna 2020, det värsta året någonsin för besöksnäringen, var vi alla optimistiska och hoppades att 2021 skulle bli året då resandet tog fart för att återhämta sig från pandemin. Tyvärr tyder preliminära siffror från UNWTO på att turistindustrins intäktsbortfall kommer att bli svindlande 18 000 miljarder (nästan 4 gånger Sveriges ekonomi) 2021, vilket är samma belopp som 2020. Återhämtningen har gått mycket långsammare än väntat, men vi hoppas att 2022 blir återhämtningens år.
 
Som grundare och VD för ett litet företag som tillhandahåller ett system för det kommersiella teamet på hotell är jag optimistisk att resor och turism kommer att återhämta sig markant under 2022. De senaste två åren har varit svåra för våra kunder, så vi har tagit mindre betalt och erbjudit hjälp gratis. Vi har också frågat våra kunder vilka funktioner de skulle vilja se i Demand Calendar i framtiden. Under 2021 fortsatte vi att utveckla nya funktioner som hjälper hotell att återhämta sig snabbare när efterfrågan ökar. Här är tre nya funktioner som har sitt ursprung i idéer från våra kunder som väsentligt kommer att bidra till en snabb återhämtning.

Hotell B2B Sales CRM

B2B Sales CRM är det senaste tillskottet till Demand Calendars svit av lösningar för kommersiella team på hotell. Ambitionen är att göra livet lättare för hotellsäljare och samtidigt göra dem mer produktiva. Vi har lyssnat på säljare på hotell i 35+ år och har omfattande kunskap för att förbättra hotellens säljarbete. Djup integration med hotellets PMS möjliggör automatiserade arbetsflöden med mindre manuell datahantering. Alla funktioner kan hantera flera hotell på olika platser i världen, vilket gör att systemet kan hantera en organisation som har både lokala och centraliserade säljare samt olika språk och valutor. B2B Sales CRM är förmodligen det första B2B CRM som utvecklats specifikt för hotell. Läs mer om alla funktioner på Solutions/Sales Manager (på engelska).

Total Revenue Forecasting

Hotellbranschen har diskuterat total revenue management i många år, men det har varit svårt för många hotell att komma igång. Tidigare i år tog vi det första steget och implementerade ytterligare en modul i Demand Calendar - Total Revenue Forecasting. Ambitionen är att hjälpa hotell ta första steget i att komma igång med total revenue management. Hotell kan anpassa modulen för prognostisering av totala intäkter till alla hotell och intäktskällor. Integrationen till hotellets PMS gör det möjligt att hålla reda på alla finansiella transaktioner och visa historiska data och mönster för olika intäktskällor. Det är lätt att prognostisera och hålla siffrorna uppdaterade baserat på mönster och on-the-books. Boka ett möte med oss ​​här eller läs mer om den bästa prognosprocessen (på engelska).

Ökade insikter genom analys av data

Det är lätt att gå vilse i all tillgänglig data inom hotellbranschen. Vår ambition är att hjälpa hotell att spara värdefull tid genom att förhindra ändlösa sökningar som ofta inte leder någonstans. Därför sammanställer vi den viktigaste informationen och visar den översiktligt i Demand Calendar. Därifrån kan användaren enkelt gå vidare och göra detaljerade analyser. I början av året lanserade vi Cross-Check Analysis för att ge användarna tillgång till ännu mer detaljerad information. Användaren kan korsanalysera två valfria, av elva, variabler för att förstå effekten av olika variabler. Dessutom kan användaren jämföra vilken period som helst med vilken som helst annan period och utföra korsanalysen för ett hotell, ett kluster av hotell eller alla hotell i en hotellgrupp.

Planer för 2022

Vi har en passion för att göra livet enklare för alla som leder och arbetar med det kommersiella arbetet på hotell. När jobbet är mer hanterbart kommer produktiviteten att öka och hotellet blir mer framgångsrikt. Det verkar som att alla blir lite gladare när de lyckas bättre i sina jobb med hjälp av Demand Calendar. Här är några intervjuer med våra kunder.
 
Vi kommer att fortsätta att delar idéer och kunskap i bloggen (90 blogginlägg under 2021), whitepapers samt virtuella och fysiska möten. Dessutom arbetar vi redan med att lägga till ny funktionalitet för att göra hotell ännu mer produktiva när det gäller att attrahera gäster, kunder och intäkter.
 
Vi önskar er alla ett framgångsrikt 2022 och hoppas kunna välkomna många av er som nya kunder under 2022.