<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Ingen, passiv eller aktiv prognos

14 juni 2022
Det finns många aspekter och många åsikter om prognoser. Vissa hotell tillämpar aktiva prognoser för att få en bättre förståelse för framtiden. Andra hotell använder passiva prognoser och låter automatiserad revenue- eller prissättningssystem hantera prognoserna. Tyvärr har de flesta hotell ingen prognosprocess och kan inte vidta rätt åtgärder för att förbättra framtida intäktsströmmar.

Ingen prognos

Vägen till framgång för hotell är att maximera totala intäkter. Ett hotell kommer aldrig att nå lönsamhet och långsiktig ekonomisk hållbarhet utan tillräckliga intäkter. Därför är alla åtgärder som leder till ökade intäkter avgörande för ett hotell. Utan en prognos är det omöjligt att förstå när marknads- och säljaktiviteter får störst genomslag.
 
Många små hotell struntar i prognoser och litar på att intäkterna automatiskt kommer in via en flora av distributionskanaler. Som ett resultat är små oberoende hotell i händerna på OTA:erna och betalar höga provisioner för varje bokning.
 
Hotell som hoppar över prognoser kommer att lämna mycket pengar på bordet till sina konkurrenter och betala mer för att skaffa gästerna/kunderna i provisioner och andra marknadsförings- och försäljningskostnader. Därför innebär mindre intäkter och högre kostnader en väsentligt lägre vinst.

Passiv prognos

Att prognostisera är både relativt enkelt och tar inte mycket tid. Tyvärr är alltför många hotellägare och hotellchefer obekväma med prognoser och vet inte hur de ska börja. Den ultimata drömmen för en liten hotellägare eller general manager skulle vara att någon tar hand om problemet och tar fram prognoserna. Revenue management och prissättningssystem har inbyggda prognoser för rum och snittpriser, så att implementera ett system kan vara det första steget för att nå ett stadium av passiv prognos och automatiserade prisuppdateringar. Om hotellet inte har tillämpat revenue management sedan tidigare, kommer den initiala ökningen av rumsintäkter vid implementering av automatiserade revenue- eller prissättningssystem att märkas. Många leverantörer hävdar att deras kunder ser en ökning av rumsintäkterna med långt över tio procent. Dessa system gör en prognos och fattar sedan automatiska beslut om prisändringar. Den tioprocentiga ökningen genom att implementera automatiserade prognoser visar hur viktig prognoser är för hotell. Utan en prognos kommer marknads- och säljaktiviteter att falla platt och slösa tid och pengar.
 
Hotell som tillämpar passiva prognoser kommer aldrig att kunna slå marknaden eftersom de alltid ligger ett steg efter konkurrenterna. System analyserar marknaden och fattar beslut baserat på marknadsdata (konkurrenter). Dessa beslut är automatiserade och standardiserade men saknar kreativitet och mänsklig känsla. Passiva prognoser kommer att öka intäkterna till nästa nivå men kommer att behöva mänsklig uppfinningsrikedom för att växa ytterligare.

Aktiv prognos

För framgångsrika hotell med ett brett utbud av produkter och tjänster är aktiva prognoser avgörande för att vidta rätt åtgärder för att maximera totala intäkter. De flesta revenue- och prissättningssystem fokuserar på rum och saknar funktioner för att prognostisera andra intäktsströmmar. För ett hotell med många faciliteter, såsom möteslokaler, restauranger, barer och spa, är prognostisering av totala intäkter avgörande för att optimera intäkterna för att maximera vinsten. Hotell som använder revenue- och prissättningssystem håller dem under noggrann kontroll för att kunna justera inställningarna för att optimera rumsintäkterna utan att kompromissa med att optimera även andra intäktskällor.
 
Aktiva prognos gör att hotellet ligger steget före konkurrenterna. Dessa hotell är marknadsledande eftersom de kan se långt in i framtiden och vidta åtgärder innan det är för sent. Revenue managern förbereder prognosen och sedan arbetar det kommersiella teamet nära tillsammans för att skapa idéer för att locka fler gäster/kunder och sälja mer till varje gäst/kund. Hotell behöver mer sofistikerade prognosmodeller och processer för den mer komplexa anläggningen för att förenkla arbetet, träffsäkerheten och slutligen resultatet.

Slutsats

Prognoser är relativt enkelt och tar inte mycket tid, så det finns ingen anledning att inte arbeta aktivt med prognoser. Utan prognoser arbetar hotellet i blindo, fattar för många onödiga och dåliga beslut samt förlorar värdefull tid och pengar. Hotell utan prognoser är de minst lönsamma eftersom de tar mindre än sin rättmätiga marknadsandel och dessutom har en högre kostnad för att skaffa gästen/kunden. Passiva prognoser leder till en snabb förbättring av intäkter och lönsamhet som dock sedan planar ut. Aktiva prognoser är vägen till framgång, särskilt för större fullservicehotell med ett brett utbud som genererar intäkter förutom rumsintäkter.