<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

För att nå framgång måste hotellchefen planera mera

17 februari 2022
Under pandemin förlorade hotellföretag många av sina talanger till andra branscher. Dessa talanger kommer inte tillbaka i första taget, kanske aldrig. Många andra branscher har bättre arbetsvillkor, högre kompensationspaket, är bättre organiserade för att göra arbetet mer hanterbart och är bra på planering för att inte lämna något åt slumpen.
Bristen på tillgängliga talanger är knepig för hotell när efterfrågan börjar återgå till samma nivåer som före pandemin. Detta problem verkar förvåna hotellbranschen eftersom ingen kunde föreställa sig att anställda skulle lämna branschen för andra jobb. Andra branscher fortsatte att växa under pandemin och lockade anställda från besöksnäringen, som inte är lika attraktiv som den brukade vara.

Den gamla mentaliteten måste förändras

Jag har varit förvånad över bristen på planering på hotell ända sedan jag började jobba i branschen för över 30 år sedan. Hotellmentaliteten handlar om att fokusera på att lösa dagens problem och se till att alla gäster är nöjda. Det finns många problem eftersom gäster kräver olika saker, och hotell måste vara uppmärksamma för att säkerställa att kommande gästrecensioner blir positiva. Gästernas behov är oförutsägbara, så hotell anser att det är slöseri med tid att planera för mycket. Jag tror självklart att hotell måste göra gästerna nöjda, men planering är inte motsägelsefullt utan skulle leda till ännu nöjdare gäster och högre lönsamhet för hotellet. Planering är allt för att nå en långsiktigt hållbar framgång.

Framtidsfokus

Nyckeln är att lyfta blicken och se in i framtiden för att förstå förändrat gästbeteende, såsom bokningsfönster, distributionskanalpreferenser, paketinnehåll, priskänslighet och allmänna gästkrav på hotellets produkter och tjänster.
 
En annan viktig del i fokus på framtiden är prognostisering. En väl genomarbetad prognosprocess är utgångspunkten för planering, till exempel marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, inköp, driftsplanering med schemaläggning och finansiell planering.

Prognos för framgång

Det finns förmodligen en missuppfattning om prognoser. De blandas ofta ihop med att göra en förutsägelse. Problemet är att när någon gör en förutsägelse, vill denna någon ha rätt. Prognoser handlar inte om noggrannhet och att alltid få rätt. Istället, baseras prognosen på den information som finns tillgänglig idag, där det primära syftet att prognostisera är att förstå framtiden. Hotell bör använda prognosen som en utgångspunkt för planering. När prognosen ändras, och det gör den, särskilt långsiktiga prognoser, bör hotellet uppdatera planen. När prognosen visar en dyster framtid bör hotellet försöka göra framtiden ljusare. Det finns inget att diskutera utan prognosen, inga idéer om när aktiviteter skulle göra skillnad och ingen vägledning för inköp och schemaläggning. Med alla fördelar med prognoser bör ledningen återinföra prognoser för att arbeta med förebyggande åtgärder för att minimera framtida problem istället för att fortsätta lösa dagens problem om och om igen.
 
Ett hotell bör ha minst en 12-månaders rullande prognos uppdaterad regelbundet, till exempel veckovis, månadsvis och kvartalsvis. Här är en länk till vår version av den ideala vecko- och månadsprognosen.

Moderna system en del av lösningen

Framtidsfokus kräver moderna, enkla system och verktyg, lättillgängliga för alla som behöver fatta beslut. Alltför komplexa system som är beroende av en skicklig och kunnig person kommer bara att göra hotellen alltför beroende av en anställds vilja att dela information. Den typiska uppsättningen med hemmagjorda Excel-modeller kan bara visa en bråkdel av den information som behövs i dagens hotellverksamhet. Det finns många mycket bättre system för prognoser än Excel. Det moderna sättet att arbeta handlar om att dela information och att arbeta som ett team. Att använda samma information för planering kommer att förbättra lönsamheten avsevärt. Pandemin tvingade hotellbranschen att förändras, och med prognoser och planering kommer förhoppningsvis hotell permanent förändras till det bättre.