<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

En hotellchef med förbundna ögon är en katastrof

10 november 2022
Regeringar begränsade folks rörelser vilket gjorde det omöjligt att resa. Resultatet blev att hotellen drabbades hårt och pandemin fick en enorm negativ inverkan. Hotellgäster har återvänt till hotellen i år och resorna är på väg att återhämta sig. Under pandemin var hotellen tvungna att låta sina anställda gå eftersom intäkterna hade försvunnit. Under de senaste åren har hotellen därför upplevt ett kunskapstapp av stora mått. Att få tillbaka tidigare anställda i branschen och attrahera nya talanger till hotellen har visat sig väldigt svårt.
Alla hotell upplever samma utmaningar inom marknad, sälj och revenue. Det finns fler många lediga tjänster att tillsätta än det finns sökande. Effekten blir att hotellen inte kommer att kunna fylla alla lediga jobb inom marknad, sälj och revenue under de närmaste åren. Vissa säger till och med att arbetskraftskrisen kommer att fortsätta till 2030. Slutsatsen är att det inte längre är möjligt eller effektivt att arbeta i en funktionsindelad organisation och att hotellen därför ska samla de olika rollerna i ett kommersiellt team.

Hotellchefen har ögonbindel

Bristen på folk inom marknadsföring, försäljning och revenue innebär att färre personer i hotellet fokuserar på intäkter, så det finns därför ingen tid för omfattande rapportering till hotellchefen eller högsta ledningen. Bristen på uppdaterad information är som att driva hotellet med förbundna ögon vilket innebär att viktiga beslut fattas på instinkter snarare än fakta. Vad ska hotellchefen göra i den här situationen? Att drömma om hur det var förr och försöka rekrytera när det är arbetskraftsbrist hjälper inte. Här är några idéer om hur man bygger en bättre framtid.

Ett kommersiellt team

Det är svårt nog, om ens möjligt, att fylla varje funktion med någon och ännu svårare att rekrytera flera personer. Hotellen kommer förmodligen inte att lyckas hitta rätt kompetens. Lägg istället alla marknadsförings-, försäljnings- och revenueroller i ett team och bilda hotellets kommersiella team. Varje person i den kommersiella avdelningen behöver ha en bredare roll än bara kompetens inom ett område. Hotellet behöver bredda kunskapen inom teamet genom att utbilda och träna varje medlem i teamet så att varje person kan täcka upp för varandra och delvis överlappa i kunskap och färdigheter. En bredare kunskapsbas kommer att göra hotellet mindre sårbart om verksamheten tar fart snabbt eller någon lämnar. Ett kommersiellt team är en win-win för hotellet och varje individ som med tiden kommer att få ny kunskap och utveckla personlig kompetens och erfarenheter. Fördelen för hotellet är att folk stannar längre på sina jobb och är redo att ta ett steg upp när hotellet befordrar avdelningschefen.

Ett system för det kommersiella teamet

Om hotellet har ett kommersiellt team behöver hotellet ett system där teamet kan samarbeta och snabbt få tillgång till all data de behöver för att fatta kvalificerade beslut om att locka fler gäster och sälja mer till varje gäst. Det kommersiella teamet ansvarar för totala intäkter och behöver information om alla intäktskällor, vad gästen spenderar, marknadsinsikter och många fler funktioner. Ett större ansvar för varje medarbetare kräver mer kunskap som spänner över flera funktioner. Ett system låter flera roller samarbeta för att bli mer produktiva för att öka intäkter och resultat. Samverkan är avgörande när varje befattning har ett utökat och något överlappande ansvarsområde.

Kombinera automation med mänskligt omdöme

Gästfrihet och värdskap handlar om människor, vilket innebär att skickliga medarbetare ger service till krävande och välinformerade gäster. Hotell som fortfarande låter sina anställda utföra uppgifter som en maskin eller dator kan göra bättre använder människor som en produktionsresurs, liknande modernt slaveri. De flesta branscher har ersatt hårt manuellt arbete med automation. Hotell bör ersätta alla vardagliga kommersiella uppgifter med automatisering och låta människor fatta beslut baserat på data av hög kvalitet och mänskligt omdöme.

Hotellchefen kan återta kontrollen

Automatiserad information producerar omedelbart information till hotellchefen snabbt och exakt. Hotellchefen kan lita på att informationen alltid är korrekt och i tid eftersom det inte finns någon mänsklig inblandning som flyttar data från ett system till ett annat. Det kommersiella teamet arbetar i ett system, så hotellchefen kan enkelt logga in i systemet och se vad som händer. Känslan av att ha kontroll är fantastisk. Hotellchefen kan lita på att det kommersiella teamet utvecklar kreativa idéer och planer för att öka intäkter och resultat. Rivaliteten mellan rollerna i en funktionsindelad organisation är borta, och nu löser teamet problemen utan att hotellchefen måste medla. Äntligen kan den kommersiella organisationen fokusera på att förbättra verksamheten och nå långsiktiga mål.