<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Behöver du en ny titel?

16 juni 2022
Det pågår en diskussion inom besöksnäringen om titlar för de olika rollerna i det kommersiella teamet. Är de nuvarande titlarna föråldrade, så det finns ett verkligt behov av nya titlar, eller försöker vissa funktioner använda nya titlar för att öka sin betydelse eller utvidga sitt ansvarsområde?
De två primära syftena med en titel är att få personen med titeln att förstå vad de ska leverera och förtydliga vad denna person gör för alla utanför hotellföretaget. Det finns högst fyra till fem ledande roller i ett kommersiellt hotellteam, beroende på hotellets storlek och kategori. Låt oss titta på varje position och vilka titlar som passar de olika rollerna för stora fristående hotell eller små hotellgrupper..
 

Kommersiella titlar

Här är de typiska rollerna och deras titlar på hotell.

Kommersiell chef

Den kommersiella chefen är ledaren för all kommersiell verksamhet på ett hotell eller en grupp av hotell. Titeln Commercial Manager fungerar bra för ett stort fristående hotell och Commercial Director om personen arbetar för en grupp hotell. Den svenska titeln Kommesiell Chef fungerar också bra.

Marknadsföring

Titeln marknadschef är standardtiteln i ett hotell och marknadsdirektör om ansvaret gäller för flera hotell. Beroende på hotellets storlek och typ kan denna roll ha många titlar, såsom Digital Marketing Manager, Social Media Manager etc. Det är inte ovanligt att en hotellgrupp har flera funktioner inom marknadsföring och därför anställda med många olika titlar. En person måste dock vara ansvarig för marknadsföringen och ha marknadsföringstiteln.

Försäljning

Försäljningschef är standardtiteln för rollen på ett hotell och försäljningsdirektör för en grupp av hotell. Även här beror allt på storleken och typen av hotell. Hotell kan dela upp säljrollerna i inhemsk och internationell försäljning, företags- och fritidsförsäljning eller försäljning av rum och MICE.

Revenue

Revenue Manager är standardtiteln om det gäller ett hotell och Director of Revenue Management för det övergripande ansvaret för en grupp av hotell. Det finns också titlar som Distribution Manager, Pricing Manager och andra titlar på stora hotell där en person inte kan hantera hela arbetsbördan på egen hand.

Bokningschef

På större hotell kan det finnas en separat bokningsavdelning. Titeln för avdelningschefen skulle då vara Bokningschef eller Reservations Manager på engelska och förmodligen samma sak för en grupp av hotell som har en centraliserad bokningsavdelning. Det är sällsynt med titeln Director of Reservations.

Kombinera roller och titlar

Varje roll i det kommersiella teamet finns där av en god anledning. Varje hotell behöver marknadsföring, försäljning och revenue, oavsett storlek och typ. Den enda anledningen till att inte ha alla tre rollerna på ett hotell är storleken, vilket begränsar hur mycket hotellet har råd att spendera på att förvärva gäster/kunder.

Litet fristående hotell

Om hotellet är litet har hotellet bara råd med en person i en kommersiell roll. Denna person måste fylla alla tre positionerna och fokusera på aktiviteter som maximerar intäkterna. Det kommer att vara en blandning av marknadsföring, försäljning och revenue. I det här fallet kan titeln vara Kommersiell Chef, Commercial Manager på engelska, eller någon av de andra chefstitlarna som visar vilken roll som är det primära fokuset för personen.
 
Om hotellet har råd med två roller, kanske den ena är marknadsföring och försäljning, och den andra är revenue och bokning.

Stort fristående fullservicehotell

Ett stort fullservicehotell har fler rum och andra faciliteter att fylla, så det behöver mer kommersiella resurser. Roll + Manager är fantastiska titlar och om resurserna är begränsade går det att kombinera roller. Ett stort fullservicehotell behöver förmodligen ett heltidssäljteam som leds av en försäljningschef, så det är inte en bra idé att kombinera marknadsföring och försäljning eftersom detta kommer att orsaka distraktion för ledaren för försäljningsteamet.

En liten hotellgrupp

En liten hotellgrupp organiserar sig på många olika sätt beroende på vilka funktioner gruppen vill centralisera och vilka funktioner som ska finnas på respektive hotell. Roller som har ett övergripande ansvar för alla hotell bör signaleras med direktör i titeln för att skicka ett tydligt budskap om att denna person har ett större ansvarsområde än bara ett hotell.

Förvirrande titlar

Titlarna ovan är lätta för alla att förstå. Men många personer vill visa upp sig med en kreativ titel som förstärker deras betydelse i hotellföretaget. En gång ville alla revenue managers bli Profit Managers. Förmodligen goda avsikter, men en revenue manager kan och bör inte fokusera på inköp och arbetsplanering, vilket är avgörande för att prestera ett långsiktigt hållbart resultat. Istället bör Revenue Managers fokusera på att maximera logiintäkten, totala intäkter samt nettointäkten efter kundanskaffningskostnaden (CAC).
 
En annan förvirrande titel på ett hotell är Revenue Generation Manager. Efterfrågan på hotellrum är en kompletterande produkt/tjänst till reseanledningen, så det är omöjligt att skapa efterfrågan på hotellrum på hotellnivå. Istället bör destinationer ha en Destination Revenue Generation Manager som arbetar med att locka evenemang till en destination eftersom evenemang är det enklaste sättet att driva efterfrågan på hotellrum.