<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Vilken affärsfilosofi kommer att maximera vinsten i hotellet?

10 maj 2022
Ett hotell måste basera den kommersiella strategin på sin affärsfilosofi för att maximera produktiviteten och resultatet av alla marknadsförings- och försäljningsaktiviteter. När hotellet väl har bestämt sig för affärsmodellen är det mycket lättare att skapa en strategi som tar hotellet till framgång.
Det har varit en debatt i branschen om vilken affärsmodell som med största sannolikhet bäst maximerar ett hotells vinst. Det finns två olika huvudmodeller och många däremellan. En uppfattning är att alla faciliteter på hotellet är stödfunktioner för att öka försäljningen av rum. En annan teori är att maximera vinsten på varje avdelning för att därigenom maximera den totala vinsten.

Två affärsmodeller

Varje ägare som ser hotellet som en affärsverksamhet strävar efter att uppnå långsiktigt hållbar lönsamhet. Frågan är vilken som är den snabbaste och minst riskfyllda vägen till ekonomisk framgång för ett hotell. Hotell har över tid prövat många strategier för att hitta det enklaste och snabbaste sättet att lyckas.
 
Hotell har använt två olika affärsmodeller för att nå maximal lönsamhet. Valet av filosofi beror på hotellets typ, storlek, koncept och faciliteter.

Optimering av rumsintäkterna

Ett sätt att hantera ett hotell är att fokusera på kärnverksamheten för ett hotell som är att tillhandahålla boende och utifrån detta synsätt maximera rumsintäkterna. Alla andra faciliteter, t.ex. restaurang, mötesrum, spa, etc., är stödfunktioner för att göra det attraktivt att bo på hotellet och därmed öka rumsintäkterna. Hotellet tror att denna filosofi kommer att maximera den totala lönsamheten.
 
Ett Bed & Breakfast bör fokusera på rumsintäkter och låta andra produkter och tjänster fungera som stöd för att maximera rumsintäkter och total vinst.

Optimering av avdelningarna

Ett annat sätt att sköta ett hotell är att optimera intäkterna på varje avdelning på hotellet. Hotellet tror att de totala intäkterna blir högre eftersom en avdelningschef arbetar med att maximera intäkter och lönsamhet. Därför kommer summan av resultatet i varje avdelning att maximera den totala lönsamheten.
 
Ett fullservicehotell med fokus på flera målgrupper, såsom MICE, fritidsgrupper och enskilda resenärer, med gott om mötesutrymmen och flera restauranger, bör överväga modellen att optimera varje avdelning för att maximera den totala vinsten.

Fördelar med varje modell

Det finns fördelar och nackdelar med båda modellerna. Att enbart fokusera på rumsintäkter kan medföra att kostnadskontrollen för att driva andra avdelningar minskar och skapar onödiga förluster som kommer att minska vinsten från den mycket lönsamma rumsdivisionen för mycket.
 
Att fokusera på att optimera vinsten på varje avdelning skapar ofta suboptimering på grund av att chefen för avdelningen arbetar isolerat och bara tar beslut som är bäst för den enskilda avdelningen. Dessutom kommer för mycket fokus på avdelningens vinster att leda till att tappar möjligheter för helheten eftersom ingen avdelningschef skulle vara villig att ta en förlust för en totalt sett högre vinst.

Kommersiell strategi

Den kommersiella strategin kommer att se väldigt olika ut baserat på de två modellerna. I modellen för optimering av rumintäkten kommer all kommersiell verksamhet att fokusera på marknadsföring och försäljning av hotellet och övernattning. I vinstoptimeringsmodellen för varje avdelning kommer den kommersiella avdelningen också att fokusera på att sälja övernattning men alltid uppmuntra till att spendera pengar i andra avdelningar. Hotellet eller respektive avdelning behöver också marknadsföra och sälja varje avdelning separat för att locka till sig en lokal publik.
 
Bestäm först din affärsfilosofi och skapa sedan den kommersiella strategin. Utan en kommersiell plan blir det svårt att nå maximal lönsamhet oavsett affärsmodell.