<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Varför har hotellchefer svårt att fatta affärsbeslut?

10 mars 2022
General Managers på hotell är experter på att fatta beslut för att lösa omedelbara problem. I hotell händer saker hela tiden som leder till problem. Om du inte vet hur du ska lösa problemet, ring hotelldirektören för att få goda råd om hur du ska lösa problemet. General Managers har arbetat i många år i branschen, så de är mästare på problemlösning.
Att fatta omedelbara beslut för att lösa ett litet och okomplicerat problem är enkelt om du har erfarenhet av liknande situationer tidigare. Hotellchefer tenderar att kunna allt eftersom många har arbetat i alla roller på ett hotell. Å andra sidan, att fatta långsiktiga affärsbeslut är att spela i en annan liga. Allt förändras från kortsiktigt till långsiktigt, från brådskande till genomtänkt, operativt till taktiskt och strategiskt, och från känsla och erfarenhetsbaserat till fakta- och datadrivet.

Sex regler för att fatta bättre affärsbeslut

Ta reda på fakta först och främst innan du fattar ett beslut

Det är svårt att hitta, få ut data ur alla system och sammanställa allt för analys innan man bestämmer sig. Någon behöver förmodligen spendera oändliga timmar för att förstå data och producera en relevant rapport till beslutsfattaren. Därför är det frestande att lita på sina instinkter och tidigare erfarenheter för att istället fatta ett beslut snabbt.

Lägg fokus på resultat - både på kort och lång sikt

Fokusera på det affärsbeslut som kommer att ha den största effekten på resultatet. Om du beräknar eller uppskattar det förväntade resultatet av beslutet blir det också lättare att välja mellan två eller flera olika alternativ till beslut. Ett uppenbart kortsiktigt beslut kanske inte är det rätta långsiktiga beslutet, så det är viktigt att ha båda perspektiven. Det är frestande att tänka kortsiktigt, att få problemet ur världen och fortsätta med andra uppgifter.

Sök andras idéer och synpunkter

Fråga dina medarbetare vad de tycker om ditt beslut och om de har andra idéer eller lösningar. Fråga kollegor i branschen som kan ha stått inför samma val. Överväg att fråga experter eller professionella konsulter om beslutet är komplext och du behöver ett råd eller en "second opinion". Det är frestande att hoppa över detta steg eftersom det kommer att ta lite mer ansträngning och tid, men beslut tenderar att ha långsiktiga effekter, så det är värt att lägga den extra tiden.

Avsätt tid att tänka och skynda inte på beslut

Tempot är högt i hotell, så det finns ingen tid att stanna upp och koppla av. Chefer kan lösa de flesta problem snabbt men behöver ge viktiga affärsbeslut mer tid. Tänka innebär att du tar en extra dag och natt att tänka igenom beslutet, sov på saken, speciellt om beslutet har en stor påverkan på medarbetare och det ekonomiska resultat.

Fokusera på det som är bäst för verksamheten

Hotelldirektörer (i vart fall internationellt) tenderar att arbeta på ett hotell i tre till fyra år innan de går vidare i karriären till nästa hotell. Som ett resultat är det frestande att fatta ett beslut som kommer att gynna din karriär eller bonus men som inte är det bästa för verksamheten. Fall inte i den här fällan eftersom du förr eller senare kommer att avslöjas vilket skadar din karriär.

Justera beslutet om det behövs, baserat på ny data

Slutligen kan du ändra dina beslut när du upptäcker nya data och insikter. Det är inget fel att revidera beslut så länge du baserar dem på data och insikter. Världen förändras hela tiden, så det som var rätt beslutet igår kanske inte är det rätta beslutet idag. Om du har gjort din hemläxa innan du tar ett långsiktigt beslut, kanske du bara behöver göra mindre justeringar längs vägen istället för att helt byta kurs.

Bli inte en långsam beslutsfattare

Att följa reglerna ovan betyder inte att man blir en långsam beslutsfattare. Tvärtom bör beslutsprocessen vara snabb, utan att ha bråttom, och baseras på fakta, ordentlig analys och flera olika infallsvinklar. Dessa sex regler gör beslut mer effektiva och säkerställer att man når den förväntade effekten.