<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Varför du bör automatisera dina dagliga beslut för att lyckas

17 mars 2022
Olika typer av beslut kräver olika typer av teknologi för att underlätta dem. Utan en god förståelse för vilken typ av problem du försöker lösa är det omöjligt att välja rätt teknologi för att lösa det.
Hotell fattar dagligen mängder av beslut som syftar till att göra hotellet framgångsrikt. Det är lättare att förstå vad som krävs av hotellets beslutsfattare om man delar in besluten i fyra kategorier. Varje kategori kräver olika typer av systemstöd och underlag för att ledningen ska komma fram till rätt beslut som ökar intäkter och resultat

Operativa beslut - kända parametrar

Detta är väldefinierade problem med tydligt definierade beslutsparametrar och tillgänglig data. Det finns tre typer av tekniker som hotell kan använda för att lösa dessa problem

Affärsregler

Hotell behöver någon form av affärsregler för hur man fattar kommersiella beslut. Andra ord för regler är riktlinjer och policyer. Ett exempel är att när bokningsläget är 80 %, ska priset automatiskt att öka med 10 %. Många affärsregler kan enkelt läggas in i hotellets PMS eller andra system och tillämpas automatiskt när något utlöser regeln. Detta är en av de enklaste automatiseringar ett hotell kan göra och kan inte hotellets PMS hantera de allra enklaste reglerna är det tid att byta PMS.

Artificiell intelligens

Istället för mänskligt utformade affärsregler, bygger dessa modeller på en sofistikerad statistisk analys av historiska data. Till exempel använder många prissystem AI för att justera priserna så att hotellet kommer att sälja fler rum och öka intäkterna. AI är fortfarande i ett tidigt skede, men för att hotellen inte ska missa tåget även den här gången är det bra att börja experimentera.

Flaskhalsar och optimering

System som kan hantera flaskhalsar och optimeringsmotorer identifierar snabbt lösningar som tar åratal att upptäcka för människor utan tekniskt stöd, vilket effektiviserar företagens beslutsfattande. Optimering är mycket svårt på hotell vilket förklarar varför vissa av revenuesystem i bästa fall bara är nära en "tillräckligt bra" lösning. De flesta hotell har stora nytta av ett revenuesystem som lyckas optimera de flesta dagar och därför frigör tid att fokusera på de dagar som kräver bedömning av en människa.

Operativa beslut - okända variabler

I den här kategorin måste hotellet fatta operativa beslut utan att nödvändiga uppgifter finns tillgängliga. Det finns ingen perfekt värld där perfekt information är lätt tillgänglig. Befintlig teknologi kan inte ge en perfekt lösning på den här typen av beslut, men den kan förse beslutsfattaren med information som gör beslutet mycket bättre än den gammaldags metoden att skjuta från höften, dvs. förlita sig på instinkt och intuition.
 
Exempel där system kan förse beslutsfattaren med information är inom affärsplanering, budgetering och prognoser där historiska data, veckodagar och säsongsmönster och statistisk modellering i kombination med mänsklig input ger en "bästa gissning". Detta blir mer korrekt än att bara lite på mänsklig intuition eftersom objektiviteten förbättras när ny data blir tillgänglig och läggs till i beslutsunderlaget.

Enkla strategiska beslut

Datorer är överlägsna människan vid enkla, repetitiva uppgifter, medan strategiska beslut är mer beroende av mänsklig insikt och tänkande utanför ramarna. Därför har de flesta system för hotell fokuserat på operativt beslutsfattande. Detta är på väg att förändras med business intelligence (BI) och olika analyslösningar. BI-verktyg extraherar, aggregerar och visualiserar data från system som t.ex. hotellets PMS, för att ge strategiska beslutsfattare insikter för att bedöma intäkter och resultat och bestämma var de ska sätta in resurser som kan förändra läget till det bättre. Till exempel kan ett BI-verktyg visa revenue managern pick-up för paket från specifika länder och distributionskanaler. Ett annat exempel är att visa kostnaden för att skaffa gästen/kunden per segment eller bedöma lönsamheten för kontrakterade kunder. Genom att utgå från översikter för att få en överblick för att sedan borra ner till mer detaljerad data kan det kommersiella teamet förstå var riskerna och möjligheterna finns och därefter vidta åtgärder för att optimera intäkterna. Utan systemstöd i den här typen av beslut kan hotellchefen bara gissa och fatta beslut på känsla. Besluten blir slumpmässigt rätt eller fel så här gäller det att ha en hel del tur för att lyckas.

Komplexa strategiska beslut

Komplexa strategiska beslut är bland annat beslut av typen "Ska vi expandera och öppna ett nytt hotell?", "Hur kan vi tjäna på att bli mer digitaliserade?" "Ska vi lägga till ett spa i hotellet?"
 
Hotell behöver fler smarta mänskliga ledare: Affärshjärnor med en vision och en strategisk känsla för att förstå konsekvenserna och förutse riskerna av olika beslut. Inte ens den mest sofistikerade artificiella intelligensen kan (ännu) modellera ett problem av den här typen av mångfacetterad komplexitet.

Några ytterligare tankar och slutsatser

Hotellägare och hotellchefer bör lägga mer tid på att tänka på strategi, för att fatta rätt komplexa strategiska beslut som kommer att leda till större framgång för företaget. För att frigöra tid ska hotellets ledning därför låta medarbetarna hantera operativa beslut och enkla strategiska beslut. Chefen kommer att känna sig bekväm med att göra det om hotellet har implementerat system som stödjer beslutsfattandet och kontinuerligt håller chefen informerad. När allt kommer omkring är hotelldirektören ansvarig för att leverera en långsiktigt hållbar vinst till ägarna.