<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Top-line management - nyckeln till ekonomisk framgång på hotell

06 april 2023
Begreppet top-line hänvisar till ett företags intäkter, som rapporteras överst i ett företags resultaträkning. Den återspeglar hotellets totala intäkter från dess verksamhet innan några rörelsekostnader, finansiella intäkter och kostnader, eller skatter beaktas. Den översta raden indikerar ett företags övergripande tillväxt och prestation på marknaden, och visar hur effektivt ett hotell genererar försäljning från sina rum, andra produkter eller tjänster. Den ger dock ingen insikt i företagets lönsamhet, eftersom den inte tar hänsyn till kostnaderna för att generera dessa intäkter.
Top-line management på ett hotell avser de strategier, åtgärder och beslut som fattas av hotellets ledningsgrupp för att maximera hotellets totala intäkter, vilket inkluderar försäljning av rum, försäljning av mat och dryck, uthyrning av möteslokaler och andra intäktsgenererande aktiviteter. Det primära fokuset för topline management är att optimera intäktsströmmarna genom att öka beläggningsgraden, sälja mer till varje gäst och öka gästnöjdheten för att driva långsiktig lojalitet och tillväxt.

Marknadsföringsmixen

Utgångspunkten för top-line management är att sätta en vision och skapa en strategi för att nå visionen. Sedan, som många andra företag, kan ett hotell använda marknadsföringsmixen, eller 4P-ramverket, för att utveckla och implementera strategier för att nå sitt mål för topplinjen. 4P-konceptet består av produkt, pris, plats och PR (marknadsföring).

Produkt

Alla företag som vill lyckas måste erbjuda exceptionella produkter och tjänster som tillgodoser målmarknadens behov. All produktutveckling börjar med att analysera målmarknadens behov. Hotell ligger på en specifik destination, så det är viktigt att förstå varför vilken typ av människor som reser till destinationen innan hotellet skapar hotellkonceptet och stjärnklassen. Det övergripande konceptet kommer att inkludera kvaliteten på rummen, utbudet av bekvämligheter och faciliteter (som ett gym, pool, spa och restauranger), och ytterligare tjänster som t.ex. en concierge eller rumsservice.
 
Produkten är grunden för att generera intäkter. Ur ett överordnat ledningsperspektiv leder säkerställandet av hög gästtillfredsställelse genom kvalitet på boendet och andra faciliteter, exceptionell service och personliga erbjudanden till återkommande gäster/kunder och positiva omdömen. Ett gott rykte kommer att locka gäster och uppmuntra dem att spendera mer under sin vistelse.
 
Hotell tenderar att vara i drift under mycket lång tid, så för att förbli relevanta måste hotellen kontinuerligt förfina och förbättra hotellets utbud baserat på gästfeedback och marknadstrender för att säkerställa en konkurrensfördel. Hotellets ledning måste ha ett nära samarbete med det kommersiella teamet för att planera produktuppgraderingar eller förändringar för att anpassa sig till nuvarande och framtida efterfrågan.

Pris

Utveckla en dynamisk prissättningsstrategi med hänsyn till säsongsvariationer, efterfrågan, konkurrens och kundsegmentering. Erbjud en mängd olika prisklasser och paket för att tillgodose olika kunders preferenser, såsom specialerbjudanden för familjer, affärsresenärer eller långtidsvistelser. Se över och justera prissättningen regelbundet för att optimera rumspriserna och maximera intäkterna.
 
Revenue management övervakar den övergripande efterfrågan och kommer att maximera rumsintäkter genom dynamisk prissättning med hänsyn till faktorer som variation i efterfrågan från olika segment, konkurrens och säsongsvariationer.
 
Revenue managers har främst skött prissättningen av rum. Men med uppkomsten av total revenue management måste hotellens revenue managers också engagera sig i prissättningen av alla produkter och tjänster, identifiera och dra nytta av ytterligare intäktsmöjligheter såsom försäljning av mat och dryck, spatjänster och uthyrning av möteslokaler.

Plats

Distribution är ett hett ämne inom hotellbranschen. För att öka synligheten och nå målgruppen, använd rätt distributionskanaler. Detta inkluderar att arbeta med onlineresebyråer (OTA), globala distributionssystem (GDS) och direktbokningskanaler som hotellets webbplats eller mobilapp. Optimera hotellets onlinenärvaro med explicit, informativt och visuellt tilltalande innehåll för att uppmuntra direktbokningar. Utnyttja strategiska partnerskap med lokala företag, turistråd och evenemangsarrangörer för att öka hotellets räckvidd och locka fler gäster.
 
En del av distributionen är att hantera alla digitala distributionskanaler. En annan faktor är att hantera B2B-kunderna, där hotellsäljarna bygger starka relationer med företags- och MICE-kunder och resebranschen.

PR

Konceptet med PR (marknadsföring) är att synliggöra hotellet med sina produkter och tjänster för potentiella gäster och kunder för att öka medvetenheten om att bo på hotellet. Genomför riktade marknadsförings- och reklamkampanjer för att skapa intresse för hotellet. Försök inte nå en bred målgrupp med traditionella marknadsföringskanaler som tidningar, tidskrifter, TV eller radio. Dessa konventionella marknadsföringskanaler kan fortfarande fungera för megakedjor men är alldeles för breda och dyra för fristående hotell. Använd istället digitala marknadsföringskanaler som innehållsmarknadsföring, sociala medier och e-post för att rikta in dig på nischkanaler där hotellet träffar sina huvudmålgrupper. Erbjud specialerbjudanden, lojalitetsprogram eller exklusiva erbjudanden för att stimulera bokningar och uppmuntra återkommande affärer. Engagera gäster via sociala medier och onlinerecensionsplattformar för att upprätthålla en positiv varumärkesimage och främja kundlojalitet.
 
Genom att implementera riktade marknadsföringskampanjer för specifika säsonger, evenemang eller veckodagar i nära samarbete med revenue management kan marknadsföringen attrahera rätt gäster och öka beläggningen. Att bilda varumärkespartnerskap kommer dessutom att göra hotellet synligt i kanaler som målgruppen är bekant med.

Vad är top-line management?

Top-line management använder effektivt 4P-konceptet för att skapa en heltäckande och integrerad marknadsföringsstrategi som driver intäktstillväxt och maximerar vinsten. För att lyckas måste hotellen ha tillgång till rätt information i realtid, utmärka sig i att använda sin tid till rätt saker för att maximera produktiviteten och anpassa alla roller inom teamet mot samma vision och övergripande mål. Tyvärr har de flesta hotell utmaningar inom alla tre aspekterna. För det första lagras data i enskilda system på många olika ställen och är mycket svåråtkomlig för alla roller, för att inte tala om bristen på helheten. Jobben för marknadsföring, försäljning och intäkter innehåller fortfarande för mycket manuellt arbete, vilket slösar bort värdefull tid som skulle kunna användas för att fokusera på aktiviteter som ökar intäkter och lönsamhet. Slutligen tenderar marknadsföring, försäljning och revenue management att arbeta i sina egna bubblor och har ofta motstridiga mål som kommer att bromsa utvecklingen mot hotellets övergripande mål.
 
Demand Calendar hämtar automatiskt in all data från alla olika system som används i ett hotell till ett centraliserat informationssystem som lätt kan nås av marknadsföring, försäljning och revenue management. Hotellets ledning får en sanning som bygger på samma data. Genom att automatisera datainsamling och effektivisera processer hjälper Demand Calendar marknadsföring, försäljning och revenue management att bli mer produktiva och fokusera på att nå sina mål. Slutligen, genom att arbeta i samma system kan marknadsföring, försäljning och reenue management enkelt anpassas mot samma mål och nå hotellets övergripande mål snabbare.
 
Demand Calendar har inbyggda funktioner för att regelbundet utvärdera hotellets intäkter, identifiera förbättringsområden och fatta datadrivna beslut för att optimera hotellets alla intäkter. Kombinerat med alla de andra över hundra funktionerna som finns i Demand Calendar är Demand Calendar ett riktigt top-line management system.