<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Teknologi lyfter resultatet i hotell

23 maj 2023
Riktiga hotellägare med ett långsiktigt perspektiv fokuserar på att göra gästerna nöjda genom att bygga ett gott rykte och en ekonomiskt hållbar verksamhet. Gästerna förväntar sig att hotellägare använder modern teknologi för bokningar, kommunikation, gästtjänster och andra interaktioner mellan gästerna och hotellet. Det finns ingen återvändo till att manuellt betjäna gäster, så hotellägare måste påskynda övergången till ny teknologi för att förbättra gästservicen och använda system och andra smarta teknologilösningar för att förbättra lönsamheten.
Den stora utmaningen för hotellägare under återhämtningen från pandemin är att hitta talanger eller, i många fall till och med någon som är villiga att arbeta på hotell. Det finns många anledningar till detta, men en lösning är att uppgradera hotellets teknologi för att göra arbetet lättare för att medarbetarna ska klara av arbetsbelastningen. Automatisering, väldesignade och produktiva processer och att flytta en del arbete från anställda till gäster är enkla lösningar för att leverera en hög servicenivå och en utmärkt upplevelse. Utöver det kan hotell använda teknologi för att driva lönsamhet. Så här gör du.

Teknologi driver lönsamhet

Lönsamhetsinriktad revenue management inom hotellbranschen avser strategiskt utnyttjande av teknologi för att maximera lönsamheten snarare än att bara fokusera på försäljning eller beläggning. Här är några fördelar med att använda sådan teknologi.
 
Dynamisk prissättning: Programvara för revenue management kan hjälpa till att implementera dynamisk prissättning, som att justerar rumspriser i realtid baserat på efterfrågan, tid på året och andra faktorer. Detta hjälper till att maximera intäkterna under hög efterfrågan och säkerställer högre beläggning under låg efterfrågan, vilket leder till högre lönsamhet.
Marknadsinformation: Avancerade system tillhandahåller marknadsinformation i realtid, vilket gör det möjligt för hotell att förstå konkurrenters prissättning, efterfrågan på marknaden och lokala evenemang. Denna information kan hjälpa hotell att positionera sin prisstrategi på ett sätt som leder till högre lönsamt.
Framåtblickande analys: Genom att analysera historiska data och marknadstrender kan dessa tekniker förutsäga efterfrågan med högre noggrannhet. Detta hjälper till med strategisk planering, som att definiera prisstrategi, hantera rumslager och planera för personal och andra resurser.
Datadrivna beslut: Dataanalys ger praktiska insikter om gästernas beteenden och preferenser, som kan användas för att anpassa tjänster och kampanjer, vilket leder till ökad kundnöjdhet och återkommande gäster.
Större andel direktbokningar: Teknologi som förbättrar ett hotells webbdesign, bokningsmotorer och SEO kan öka direktbokningarna. Ett minskat beroende av OTA (Online Travel Agencies), som tar ut betydande provisioner, ökar hotellets nettointäkter.
Merförsäljning: Sofistikerade system kan analysera gästprofiler och preferenser för att föreslå ytterligare tjänster som de kan vara intresserade av, t.ex. rumsuppgraderingar, spatjänster eller hotellets restauranger, vilket leder till ökade intäkter per gäst.
Förbättrad operativ effektivitet: Automatisering och integrering av hotellledningssystem kan effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna, vilket bidrar till lönsamhet.
 
Sammanfattningsvis, implementering av teknologi som sätter lönsamhet först i arbetet med revenue management gör det möjligt för hotell att fatta välgrundade beslut baserat på data, vilket leder till optimerade intäkter och högre lönsamhet. Det hjälper också hotell att förstå kundernas beteende, förbättrar prissättningsstrategier, ökar effektiviteten och resulterar i slutändan i mer framgångsrik och lönsam verksamhet.

Många bra ursäkter för att inte göra någonting alls

Hotellägare är dock experter på att hitta ursäkter för att inte investera, implementera och ändra hur saker görs, även om fördelarna är tydliga för både gäster och hotellägaren. Här är några ursäkter du kan använda om du inte vill implementera teknologi för att hjälpa hotellet att hålla en hög servicenivå och ett gott rykte som arbetsgivare. Även om det finns tydliga fördelar med att implementera teknologi för revenue management och andra avancerade system, finns här några anledningar till varför inte alla hotell väljer att eller kan använda den här typen av teknologi.
 
Kostnad: Initialkostnaden för att implementera sådana system kan vara hög. Små hotell eller de med snäva budgetar kanske inte har det kapital som krävs för att investera i avancerad teknologi, även om priset för ny teknologi idag är betydligt lägre än tidigare.
Teknisk expertis: Att implementera ny teknologi kräver en viss nivå av tekniskt kunnande. Hotell kan behöva anställa eller utbilda personal för att hantera dessa system, vilket kan vara kostsamt och tidskrävande. Alternativet är att använda leverantören eller externa konsulter.
Motstånd mot förändring: I alla branscher är vissa människor resistenta mot förändring. Detta gäller särskilt i mer traditionella hotell eller regioner där högteknologiska lösningar är mindre vanliga. Än idag har vissa hotell långt kvar till väl fungerande webbplatser och bokningsmotorer.
Integrationsproblem: Vissa hotell kanske redan har befintliga system, och att integrera ny teknologi med befintliga kan vara utmanande. Detta problem är också övergående i takt med att alltfler system blir molnbaserade och har öppna gränssnitt.
Oro för datasäkerhet: Med ökande cyberhot kan hotell vara oroliga över sin datasäkerhet. Intrång kan leda till betydande rykteskada och ekonomiska förluster. Hotell borde vara mer oroliga över hur deras gamla system klarar att stå emot attacker utifrån.
Osäker avkastning på investeringar (ROI): Även om dessa system utan tvekan kan öka lönsamheten, kan det ta lite tid att se avkastningen på investeringen. Vissa hotellägare kan vara osäkra på vilket värde dessa system kan ge och tveka att investera.
 
Trots dessa utmaningar ökar trenden mot ökad användning av teknologi i besöksnäringen och då särskilt bland de större hotellkedjorna. I takt med att lösningarna blir mer prisvärda och användarvänliga och de tydliga fördelarna i termer av effektivitet och lönsamhet blir mer allmänt erkända, kommer sannolikt fler och fler hotell att börja implementera dessa system.

Icke-beslutet

Saker och ting förändras långsamt i hotellbranschen, så långsamt är det svårt att se att saker förändras. Idag är allt som det var igår. Det finns ingen anledning att ändra något eftersom medarbetarna även idag verkar ha löst alla problem med viss framgång. Gästerna var nöjda och medarbetarna klarade arbetsbördan med lite övertid även idag. Ur ett kortsiktigt perspektiv finns det därför aldrig något behov av att förändras. Det bästa beslutet är att inte fatta något beslut alls. De hotellägare som ser in i framtiden inser att de kommer att behöva förändras för att förbli relevanta för att locka gäster och lyckas vara ekonomiskt hållbara. Fråga dig själv: Varför är saker som de är? Svaret är: För att någon ändrade hur saker och ting var förr. Kommer du att vara den som förändrade hur saker och ting var förr eller kommer du att vara den som försökte bromsa alla förändringar?