<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Teamwork är avgörande för att få mer intäkter per gäst

12 maj 2022
Den grundläggande teorin om marknadsföringsmixen med 4P fungerar perfekt för hotell. Tanken var dock aldrig att dela upp 4P och arbeta självständigt i silos. Istället ligger kraften i att anpassa alla 4P för att attrahera rätt gäster. Ett team med stor kunskap om var och en av de 4P gör detta bäst.

Använd alla fyra delarna i marknadsföringsmixen

Traditionellt tror revenue managers att priset är den avgörande faktorn för gäster när de väljer hotell. Hotell bör inte glömma den allra enklaste marknadsförings-mixformeln, 4P, och justera de delar som bäst attraherar fler gäster för att få mer intäkter. Låt oss titta på var och en av dem för att hitta möjligheter att öka intäkterna.

Produkt

Vilken resenär/konsument försöker hotellet fånga? Hur tilltalar rummen, andra produkter och tjänster den potentiella gästen? Hur skiljer sig erbjudandet från erbjudanden från andra hotell?

Pris

Baspriset ska alltid relatera till rummets, produktens eller tjänstens naturliga och upplevda värde. Hur hotell prissätter rum, produkter och tjänster beror på konkurrenterna, efterfrågan och konsumenternas vilja att spendera.

Plats

När hotell fattar beslut om plats försöker de bestämma var de ska sälja rum, produkter och tjänster. Så hur kan hotell visa upp sina rum för de konsumenter som är mest benägna att köpa dem? Hotellförsäljare kan kontraktera kunder att förbinda sig till framtida rumsnätter. Hotell drömmer om att sälja mer direkt till konsumenter för att locka gäster, men många hotell har gjort sig beroende av tredjepartsdistributionskanaler.

PR eller promotion

Marknadsföring inkluderar reklam, PR och marknadsföringsstrategi. Till exempel syftar marknadsföringen av ett hotell till att skapa medvetenhet och visa konsumenterna fördelarna med att bo på det istället för att bo på ett annat hotell och varför de ska betala ett specifikt pris.
 
Genom att noggrant integrera dessa marknadsföringsstrategier i en marknadsföringsmix kan hotell säkerställa att de har ett synligt, efterfrågat rum, produkt eller tjänst som är konkurrenskraftigt prissatt och marknadsförs till rätt målgrupp. I total revenue management är det ännu viktigare att använda alla fyra delarna i marknadsföringsmixen för att maximera intäkterna per gäst.