<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Strategier för att övervinna motstridiga mål

28 februari 2023
Utan effektiv marknadsföring, försäljning och revenue management riskerar ett hotell att förlora gäster till konkurrenter, sälja till för låga priser och ställas inför ekonomiska utmaningar. Därför är dessa kommersiella roller avgörande för ett hotells framgång och måste samverka för att driva öka hotellets samtliga intäkter.
Marknadsavdelningen främjar hotellets varumärke och skapar kampanjer för att locka gäster. Marknadsföring är avgörande för att skapa medvetenhet om hotellet och dess erbjudanden, bygga varumärkeslojalitet och driva efterfrågan. Säljteamet ansvarar för kontraktering av direktkunder och travel trade för rum och evenemang för att generera intäkter. Säljteamet spelar en avgörande roll i att hantera relationer med gäster och researrangörer för att generera långsiktiga intäkter för hotellet. Slutligen använder revenue management data och analyser för att optimera prissättningsstrategier och säkerställa att hotellet tar rätt pris för sina tjänster för att maximera intäkter och lönsamhet.

Motstridiga mål och bonusprogram

Även om dessa roller är avgörande för ett hotells framgång, kan varje funktions mål ofta hamna i konflikt, vilket skapar spänningar inom det kommersiella teamet. Dessutom, i kommersiella roller som marknadsföring, försäljning och revenue management, är bonusprogram ofta knutna till specifika nyckeltal och mål som kan skapa konflikter inom den kommersiella organisationen. Marknadsföring kan till exempel uppmuntras att fokusera på varumärkeskännedom snarare än långsiktiga intäktsmål, försäljningen kan prioritera kortsiktiga intäkter framför hotellets långsiktiga framgång, och revenue management kan kortsiktigt ta för mycket betalt för att maximera intäkterna, vilket leder till missnöjda gäster samt att hotellet inte får återkommande affärer. En effekt är att dessa motstridiga mål och bonusprogram undergräver hotellets övergripande framgång, vilket leder till en fragmenterad och osammanhängande strategi för att hotellet ska bli långsiktigt framgångsrikt.

Strategier för att övervinna motstridiga mål

Hotell kan implementera dessa fyra strategier för att övervinna potentiella konflikter och skapa ett mer sammanhållet och framgångsrikt bonusprogram som levererar värde till gäster och andra intressenter.

Kommunikation och samverkan mellan avdelningar

Ett av de mest effektiva sätten att övervinna konflikter i kommersiella roller är att uppmuntra kommunikation och samarbete mellan avdelningar. Regelbundna möten, tvärfunktionella projekt och delade mål och nyckeltal kan bidra till att främja en mer enhetlig strategi för tillväxt. Det är också viktigt att se till att varje avdelnings mål är i linje med den övergripande hotellstrategin så att alla arbetar mot samma mål.

Balanserade bonusprogram

Bonusprogram bör utformas för att stimulera individuella och grupprestationer och inkludera kortsiktiga och långsiktiga mål. De bör också regelbundet ses över och justeras för att säkerställa att de främjar rätt beteenden och uppnår de önskade resultaten.

Anpassa kortsiktiga mål till långsiktiga mål

Att främja en kultur som har gästen i fokus är avgörande för framgång, vilket betonar vikten av varumärkeslojalitet och rykte. Detta kan hjälpa till att säkerställa att kortsiktiga mål är i linje med långsiktiga mål, som att driva återkommande affärer och maximera långsiktig intäktstillväxt.

Regelbundet utvärdera effekten av bonusprogram

Det är viktigt att regelbundet utvärdera bonusprogrammens inverkan på gästnöjdhet, intäkter och lönsamhetsmått. Detta kan hjälpa till att identifiera eventuella oavsiktliga konsekvenser av bonusprogram och möjliggöra justering av mål och nyckeltal vid behov.
 
Genom att implementera dessa fyra strategier kan hotell övervinna konflikter i kommersiella roller och främja en mer sammanhållen och framgångsrik verksamhet. Detta kommer att leda till en bättre gästupplevelse, högre intäktstillväxt och långsiktig ekonomisk hållbarhet för hotellet.