<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

När hotellen blir generiska startar de tävlingen mot botten

17 november 2022
En investering att bygga eller köpa ett hotell är ett enormt beslut. Finansiella rådgivare ägnar månader åt att beräkna potentiell ROI baserat på antaganden om hur marknaden för övernattning kommer att utvecklas under åtminstone de kommande tjugo åren. Största delen av satsningen är byggnad och inredning. En för liten del av den totala investeringen är i människor, processer och system som kommer att göra investeringen till en framgång.
Hotellägare litar på att de stora hotellbolagen och andra företag som driver hotell har all kunskap och kompetens som behövs för att göra hotellet till en framgångsrik finansiell investering. Ägarna är dock alltför fokuserade på fysiska tillgångar samtidigt som de förringar de mänskliga aspekterna av gästupplevelsen när de tänker på ett hotell. Fastighetsinvesteringar tenderar att vara transaktionsbaserade och drivs av finansiella nyckeltal som avkastning på investeringen, medan genuin gästfrihet handlar om mänsklig interaktion, service och att göra gästerna nöjda.

Hotell har blivit generiska

Hotellägare med finansiella investeringar och transaktionsperspektiv har sakta drivit branschen att bli generisk. Hotellrum är samma generiska rum oavsett varumärke. På en marknad med generiska produkter kan konsumenten inte se någon signifikant skillnad i produkten, tjänsten, varumärket/marknadsföringen eller något annat. Den enda kvarvarande skillnaden är priset. Konsumenten kommer alltid att leta efter lägsta möjliga pris eftersom det inte finns några skillnader i produkten. Vad är skillnaden förutom priset vid köp av vatten, el, läsk, socker, bensin, ägg, en flygstol eller ett hotellrum? Ingen! Med tiden har dessa och många andra produkter blivit generiska, och de flesta konsumenter köper bara till lägsta pris.

Vinsterna börjar minska

När en produkt har börjat gå från differentierad till generisk kommer lönsamheten att minska, vilket leder till kostnadsbesparingar som gör produkten ännu mer generisk. Det bästa exemplet från resebranschen är utvecklingen av flygresor. Alla flygbolag med samma generiska ekonomistol har kört till botten med allt mindre service och lägsta möjliga pris. Konsumenterna är frustrerade och bryr sig numera inte ens vilket flygbolag de använder för transport så länge priset är rätt.

Hotellrum och flygstolar

Kommer hotell att följa flygbolagen när det gäller att ta eliminera tjänster och förenkla rummen och bli ännu mer generiska med tiden? Det korta svaret är att detta är högst troligt eftersom investerare och ägare driver hotell mot en transaktionsmodell, bort från en affärsmodell där gästerna betalar för utmärkta upplevelser. Mega-kedjor arbetar för investerare och ägare, så de kommer alla att gå med på att övervakas av transaktions- och kapacitetsnyckeltal. Produktivitetsnyckeltal kommer att bli ännu mer kritiska eftersom de kommer att säkerställa att hotelloperatören producerar ett tillfredsställande resultat och avkastning på investeringen. Fokus på att förbättra produktiviteten tenderar att ersätta människor, vilket leder till automatiserad service med låg mänsklig interaktion. Det framtida hotellet kommer att vara en automatiserad sängfabrik lika spännande som ekonomiflygstolen, men trösten för många är att hotellrummet kommer att ha en låg prislapp.

Det finns ett annat sätt

Den generiska lågkostnadsstrategin är bara en möjlig strategi för att bli framgångsrik. Den andra primära strategin är att särskilja produkten och tjänsten för att komma bort från massmarknaden. Ju mer generiska hotellrum det finns på marknaden, desto fler möjligheter att differentiera sig öppnar sig. Konsumentgrupper kommer att göra uppror mot intetsägande hotellvistelser och söka efter alternativ. Den hotellägare som särskiljer hotellkonceptet, serviceutbudet och den totala gästupplevelsen kommer att locka gäster som är beredda att betala ett högt pris för att bli sedda och uppleva genuin gästfrihet.