<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Många utmaningar i att leda det kommersiella teamet på hotell

12 oktober 2021
Hotellets kommersiella chef kommer att möta många utmaningar, till exempel att hitta talanger, nya gästsegment, bättre verktyg, system och kanske till och med en ny vision för de kommande tre till fem åren.

Återhämtningen från pandemin kommer att ta tid för besöksnäringen. Det blir dock troligen enklare för fritidshotell än för affärshotell. Människor längtar efter spänningen i att resa och kommer att använda sina sparade pengar så snart restriktionerna tas bort. Under pandemin lärde vi oss att bedriva affärer och arbeta i en digital värld. Det digitala sättet att göra affärer har fler fördelar än nackdelar, så det arbetssättet är inte bara här för att stanna utan kommer att fortsätta att utvecklas snabbt. Därför verkar efterfrågan från fritidssegment mer fritidsbehov bli större och efterfrågan på affärsresande bli lägre. Det förändrade resebeteendet kommer att polarisera hotellbranschen, där hotell som är inriktade på fritidsresande snart kommer att uppleva att allt är som vanligt igen.

Däremot kommer affärshotell att behöva kämpa för att locka gäster under vardagar under lång tid. Bristen på affärsresenärer kommer att påtagligt påverka lönsamheten för hotell som innan pandemi hade en stor andel av intäkterna från affärssegment. På kort sikt måste dessa segment ersättas av andra resenärer.

Kommersiellt arbete är mer kritiskt i hotellen än någonsin tidigare

Det kommersiella arbetet på ett hotell gick från att hantera ett stabilt flöde av gäster, ge priser, säga nej till grupper, fullbokade hotell och ett enkelt jobb att hantera flödet från den oändliga efterfrågan. Prognosen för 2020 från UNWTO förväntade sig ytterligare ett år med solid tillväxt på 3 - 4 %. Pandemin stoppade dock den oändliga tillväxten. Nu finns det en obalans mellan utbud och efterfrågan. Hotell måste, för första gången sedan finanskrisen, försöka locka gäster i stället för att hantera ett konstant bokningsflöde. Därför är det kommersiella arbetet nu den mest kritiska delen av hotellverksamheten.

Den kommersiella ledaren har utmaningar

Hotellet behöver en stark kommersiell ledare som professionellt driver all kommersiell verksamhet i hotellet för att hotellets intäkter ska återhämta sig snabbare. Här är några av utmaningarna.

Svårt att hitta talanger

Det blir svårt att hitta rätt talanger eller hitta någon som är tillräckligt bra som är villig att arbeta i en kommersiell roll inom hotellbranschen. Kunniga och skickliga medarbetare lämnade branschen och kommer inte tillbaka när det nu har upptäckt hur andra branscher använder moderna verktyg och system, betalar högre löner och har bättre arbetsförhållanden.

Svårt att hitta nya gästsegment

Vissa hotell kommer sannolikt att behöva en ny positionering på marknaden för att hitta nya gästsegment. Ett exempel är affärshotell i stadskärnan där kundbasen har skiftat från affärsresenärer till nästan ingenting under vardagar. En ny marknadsposition kräver en kartläggning av marknaden, nya koncept och eventuellt även ytterligare investeringar.

Svårt att hitta bättre verktyg och system

Kommersiella team behöver nya verktyg och system som kan integreras bättre med andra system och hjälpa medlemmarna i teamet att arbeta snabbare och med högre noggrannhet. När de kommersiella rollerna arbetade i silor använde de lösningar som löste ett specifikt problem väl men sällan integrerade med andra system och helheten. Med nya och inte lika erfarna medarbetare måste systemen förenklas och lösa bredare problem.

Behov av en ny vision

Slutligen, även om framtidsutsikterna är lite suddiga, måste ägarna/högsta ledningen på nytt diskutera visionen för hotellet och klargöra de långsiktiga målen för alla medarbetare. Att bara vänta på bättre tider kommer inte att göra någon glad eftersom det är bråttom att få alla saker på plats för en snabbare återhämtning.