<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Kopplingen mellan data och insikter

01 september 2022
Hotell samlar in stora mängder transaktionsdata från gäster och lämnar spår när de interagerar med hotell. Interaktionen mellan en potentiell gäst och hotellet börjar till exempel med en gilla- eller kommentar på ett inlägg på sociala medier från hotellet eller när en gäst besöker hotellets webbplats. En liten andel av besöken på webbplatsen leder till en bokning och en gäst som bor på hotellet. Under vistelsen lämnar gästen spår som hotellet gärna samlar och lagrar i alla transaktionssystem som används inom olika delar av hotellverksamheten.
Hotell samlar in data automatiskt oavsett om de inser eller vill detta eller inte. System behöver data för att fungera och förser hotell med nödvändig information för att ge utmärkt service till gästerna. De flesta system behåller och lagrar data om inte hotellet aktivt hanterar eller raderar data. Slutsatsen är att hotell inte har några problem med att samla in och lagra data eftersom detta görs automatiskt av alla system som används. Problem börjar när hotellen vill få ut något från alla data.

Samla all data i ett system

Hotell har en utmaning i att förstå helheten. Det är inte lätt att förstå något när man inte kan se helheten. Vet du till exempel att det är en bil om du bara kan se däcken, motorn eller växellådan och inte hela fordonet? Utan att samla in data på ett ställe kommer hotellen bara att se fragment av verksamheten och ha svårt att förstå vad de ser och hur delarna passar ihop. Därför behöver hotell extrahera data från alla system och lagra data i ett system som är lättillgängligt för alla som behöver data för att få insikter om vad som händer på hotellet och hur hotellet presterar.

Datakvalitet

Hotell har också en utmaning med datakvalitet. Den främsta anledningen är att det är stressigt att arbeta på hotell och att tiden är knapp. Det är inget slack i tid mellan att ge gäster service eller mellan arbetsskift. Det finns ingen tid att dubbelkontrollera om uppgifterna är korrekta och fullständiga. De flesta hotell använder ändå inte sin data, så att verifiera informationen är ett slöseri med tid såvida det inte krävs enligt lag, och hotellet riskerar att få böter. Den typiska situationen på hotell tenderar att leda till dålig datakvalitet, så hotell kan helt enkelt inte få rätt insikter om verksamheten. Utan data kan hotellen bara lita på instinkter och erfarenhet när man fattar beslut. En bra gissning är dock bättre än att förlita sig på data av låg kvalitet. Hotell med hög datakvalitet kommer alltid att få det bästa resultatet och fatta beslut som ökar intäkter och vinster.

Insikter

Hotell som samlar in högkvalitativ data i ett system sitter i en guldgruva som kan ge högt värde över tid. Nu blir problemet var man ska börja. Vilka insikter kan hotell få från data, och hur kan hotell få tillgång till dessa insikter? Det finns två aspekter. Den ena är en fråga om kreativitet i att formulera hypoteser och sedan kontrollera om det är sant eller falskt. En annan är hur mycket ett system kan hjälpa till genom att använda AI för att upptäcka anomalier som en människa har svårt att hitta. Den som använder systemen måste dock ännu så länge berätta för AI-funktionerna vad de ska leta efter. I framtiden kanske AI-funktionerna kan leta på egen hand utan instruktioner, men där är vi inte än.
 
Den bästa kombinationen för att få rätt insikter är lång hotellerfarenhet, kreativitet och systemstöd från AI-funktioner. Genom att kombinera dessa färdigheter och kunskaper kan hotellet få insikter om sin verksamhet som gör det enkelt att skapa rätt strategi för att öka intäkter och resultat.