<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Konsumentbeteende och priser

13 september 2022
Resor och turism har förändrats av pandemin, enligt Simon, Kucher & Partners' Travel Trends Study 2022. Hotell kan öka sina intäkter och lönsamhet genom att förstå hur pandemin förändrade konsumentbeteende inom resor och turism. Till exempel är det övergripande intrycket från 4 825 respondenter från sju länder att de alla förväntar sig en prishöjning för transport och boende. Så hur kan hotell använda denna information för att sätta rätt priser?

Betalningsvilja

Enligt undersökningen räknar man med att betala 25 % mer för boende i sommar än förra året. ADR i USA är upp mellan 15 % och 20 % jämfört med 2019. Beläggningen är dock fortfarande lägre än före pandemin, men det högre priset kompenserar för lägre beläggning, så RevPAR är högre. Verkliga utfall ligger i linje med vad de tillfrågade i undersökningen sa.

Konsumentbeteendet är olika beroende på vilket land konsumenten bor i. Därför behöver hotellen hålla koll på var konsumenten kommer ifrån för att kunna använda resultaten i undersökningen. Utan data av hög kvalitet i hotellets PMS har hotellet ingen aning om hur man kan tillämpa kunskap om konsumentbeteende.
 
Genom att använda data från hotellets PMS bör hotellen kunna definiera segment baserat på reseanledning, land, distributionskanal och andra variabler. Genom att begränsa den totala marknaden till specifika marknadssegment ökar chanserna att fånga gästen eftersom hotellet enkelt kan rikta sig till potentiella kunder.

En förändring i segmentmixen

Antalet tjänsteresor kommer att fortsätta att öka under de kommande 12 månaderna jämfört med de föregående 12 månaderna. Ökningen blir betydande eftersom den sker från en låg nivå. Affärsresor är långt ifrån på nivåerna före pandemi, och det kommer att ta tid att återhämta affärsesandet, om någonsin. Google meddelade för några dagar sedan, "Chefer bör inte godkänna några sociala funktioner, möten med hela teamet utanför kontoret och anställdas resor till evenemang om det finns ett virtuellt alternativ." Företag kommer att spara på resekostnaderna och undvika resor på grund av klimatförändringarna vilket kommer att dämpa efterfrågan på hotellboende. Hotellens segment kommer att fortsätta skiftet från affärsresor till fritidsresor.

Hållbarhet

32 procent av de tillfrågade, särskilt den yngre generationen, är villiga att betala mer för en miljömässigt hållbar semester. Därför kommer investeringar i att bli mer hållbara nå en högre avkastning på investeringen när hotell kan kan räkna hem investeringen genom en prishöjning.
 
De övergripande resetrenderna är gynnsamma för branschen och folk är glada av att kunna resa igen. Hotell bör dock vara medvetna om att konsumenten håller hårt i sina pengar och spenderar klokt. Därför måste hotellen balansera bra erbjudanden och högt värde efter att noggrant analysera sina data innan de höjer priserna för snabbt.