<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Hur man vinner företagsavtalet

06 oktober 2022
Det är dags för travel managers att omförhandla alla hotellkontrakt för nästa år. I många företag har resepolicyerna förändrats och företagsresenärer har nya behov och krav. Alla travel managers funderar sannolikt på om hotellen är redo för alla förändringar som började före pandemin, sedan accelererade under pandemin och nu är en del av företagens resepolicy.
Är hotellen förberedda för nya krav från företagens travel managers? Vissa hotell har säkert förstått att saker och ting inte är som de brukade vara, medan andra fortfarande hoppas att affärsresorna kommer tillbaka och ser ut som de brukade göra innan pandemin. Men tyvärr är förändringarna i företagens resebeteende dåliga nyheter för alla inom resor och hotell.

Affärsresandet förändras

Tre affärsresetrender har mestadels en kortsiktig negativ inverkan på hotellen.

Digitalisering

Oavsett typ av kunskapsjobb, befattning i företaget, ålder och andra variabler utbildades och tränades alla under pandemin på att bli mer digitaliserade. Allt kunskapsarbete, inklusive möten, kan göras digitalt. Den accelererade digitaliseringen av arbetet har förbättrat produktiviteten och vardagen för många kunskapsarbetare. Många framstående företagsledare krävde att folk skulle återvända till kontoret. Ändå fick de senare ändra sin policy när nyckelpersoner började leta efter modernare tänkande och flexibla arbetsgivare. Digitaliseringen av korta möten kommer att minska behovet av resor och hotellvistelser. Hotell har sett en återgång av affärsresenären, men detta är bara tillfälligt efter år av isolering. När saker och ting normaliseras kommer den nedåtgående trenden med färre affärsresor att fortsätta. Antalet företagsmöten kommer att fortsätta växa, men de flesta kommer att vara digitala. När människor reser i affärer kommer resenären sannolikt att ha många digitala möten när de är på resande fot. Hotell som vill vinna affärsresenärer måste satsa på välfungerande stabil teknologi och digitala mötesmiljöer. Hotell behöver högre internethastighet och kapacitet för att fler människor ska kunna ha digitala möten samtidigt. Hotell måste också tillhandahålla en bra arbetsyta, i hotellrummet eller en coworkingmiljö, med bra ljus, bakgrund och komfort.

Kostnadsjakt

Företagen såg en betydande minskning av resekostnaderna under pandemin utan motsvarande minskning av affärsvolymen. Många företag vill behålla resekostnaderna på den nya lägre nivån och kommer att implementera nya resepolicyer. Ett fåtal företag har redan aviserat att alla möten ska vara digitala, med några få undantag som kräver godkännande av högre nivåer i företagshierarkin. Travel managers kommer att försöka förhandla fram högre rabatter för sina hotellprogram för 2023 för att hålla nere resekostnaderna för de som reser.

Klimatpåverkan

Det finns press på stora företag att rapportera sina utsläpp av CO2 och andra klimatrelaterade mätningar. Konsumenter har köpt budskapet från miljöpartister att resor använder mycket fossila bränslen och är fruktansvärt för klimatet. Det spelar ingen roll att klimatpåverkan från resor är mycket lägre än från många andra branscher. Resor symboliserar något som ses som en onödig lyx. Företag kommer att nog följa upp hur och hur ofta de reser.

Hur hotellen vinner företagsavtalen

Affärsresevolymerna kommer fortfarande att vara betydande, så hotellen bör förbereda sig noggrant för att omförhandla företagskontrakten för 2023. Hotellen måste förstå hur behoven och kraven har förändrats. Sängen är fortfarande viktig, men om internetanslutningen är långsam och det inte finns någonstans att arbeta, kommer affärsresenärer att bo på andra hotell eller kanske på en Airbnb.
 
Om volymerna minskar och inflationen innebär ökade allmänna priser förstår reseansvariga att hotellpriserna för 2023 blir högre. Därför är det ingen idé att hotell erbjuder lägre priser eftersom detta inte kommer att stimulera beläggningen eftersom efterfrågan inte hålls låg på grund av en hög pris.
 
För de som reser till en destination kommer vistelsen sannolikt att bli längre för att minimera antalet resor för att minimera koldioxidavtrycket. Därför bör hotell främja längre vistelser genom att inkludera några förmåner vid längre vistelser eller ha ett specialpris för flera nätter.