<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Hur man uppskattar effekterna av åtgärder

26 april 2022
Under åren har jag intervjuat många hotellägare och högsta ledningen i hotell och ställt frågor om intäkter och åtgärder som kan öka intäkterna. Det typiska svaret på mina frågor är att de inte vet exakt men har en ganska bra förståelse för situationen. Kanske är jag som har fel uppfattning här, men jag har svårt att förstå varför folk inte vill ha koll på fakta.
Vad skulle hända med hotellbranschen om ledarna hade fakta och kunde bedöma effekten av deras handlingar? Jag tror att lönsamheten skulle öka rejält och hjälpa branschen att bli ekonomiskt hållbar på lång sikt. En blomstrande bransch attraherar talanger, producerar nöjda kunder och expanderar. Att uppskatta effekterna av åtgärder är inte svårt.

Vad blir effekten?

Först behöver vi en definition av effekten. Svaret på frågan "Hur mycket skulle intäkterna eller vinsten förändras om jag vidtar denna åtgärd"? Hotell saknar inte åtgärder, men det vore bättre om hotellen först kunde fokusera på de aktiviteter som har störst positiv påverkan på intäkter och vinster och sedan, om tiden tillåter, agera på saker med lägre effekt.

Fyra typer av åtgärder och effekter

Hotellet i detta exempel har en GOP på 50 %, fasta kostnader på 40 %, kostnader för sålda varor på 20 %, övriga externa kostnader på 30 % och en nettovinst på 10 %

Spara 1 % av de fasta kostnaderna

Om hotellet kan spara 1 % av de fasta kostnaderna, 40 % av den totala försäljningen, kommer vinsten att öka från 10 % till 10,4 %. Vinsten ökar med 4 %. Det är tufft att spara på fasta kostnader. Namnet fast betyder att du inte kan göra något åt ​​dem, så att fokusera på detta kommer att ta mycket ansträngning utan några meningsfulla resultat.

Spara 1 % av rörliga kostnader

Om hotellet kan spara 1 % av de rörliga kostnaderna (kostnad för sålda varor + övriga externa kostnader), 50 % av den totala försäljningen, kommer vinsten att öka från 10 % till 10,5. Vinsten ökar med 5 %.

Öka volymen med 1 %

Att sälja mer kommer att öka vinsten med bruttomarginalen, som i exemplet hotell är 80 %. Vinsten kommer att öka från 10 % till 10,8 %. Vinsten ökar med 8 %.

Höj priset med 1 %

Att sälja till ett högre pris har inga kostnader, och allt blir därför vinst. Vinsten kommer att öka från 10 % till 11 %. Vinsten ökar med 10 %.

Slutsats

De två åtgärderna med störst effekt fokuserar på intäkter. De två minst effektfulla åtgärderna fokuserar på kostnadsbesparingar, där en av åtgärderna är nästan omöjlig. Det är lätt att tänka på kostnader eftersom det är uppenbart och dyker upp i resultaträkningen varje gång du tittar. Hotell som fokuserar på intäkter kommer att bli mycket mer framgångsrika eftersom belöningen är högre och ansträngningen förmodligen är densamma.