<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Hur man löser utmaningarna för den kommersiella chefen

23 november 2021
I en ny roll finns det alltid nya utmaningar. Vissa av dem är desamma i alla branscher medan några av dem är specifika för hotell. Den stora utmaningen är att bygga en stabil grund för hela teamet för att göra hela teamet produktiva i sitt dagliga arbete.
Många hotellföretag utser kommersiella chefer som ansvarar för all kommersiell verksamhet på hotell. Marknadsföring, försäljning, revenue management och bokningsavdelningen rapporterar till den kommersiella chefen. I hotellföretag som driver många hotell kan det lätt vara 40+ personer i det kommersiella teamet. Det nya ansvarsområdet är inte utan utmaningar. Här är några utmaningar som den kommersiella chefen behöver lösa.

Ledarskapsförmåga

Svårigheten med den här utmaningen beror på den kommersiella chefens tidigare erfarenhet från att leda andra team. Det är väldigt annorlunda att leda ett team av analytiska revenue managers och leda ett team av extroverta människofokuserade säljare. En annan aspekt är att att leda människor på distans kräver en annan typ av ledarskap, förmodligen byggt på förtroende, tydliga mål och produktivitet.

Skapa rätt organisation

Ett företag med flera hotell kommer med största sannolikhet att behöva personer lokalt på hotellen samt experter som delar sin kunskap med alla hotell i gruppen. Den nya moderna typen av organisation har människor som arbetar på kontoret, hemma eller från någon annanstans. Vi är redan vana vid virtuella möten, så detta kommer att fortsätta användas i framtiden och det är det perfekta sättet att få in alla på samma möte till en rimlig kostnad. Kanske är det ett mycket bättre sätt att ha utspridda kommersiella team än att alla är på samma plats.

Ett system för hela teamet

Med ett utspritt team som arbetar både lokalt och centralt är det en stor fördel att koppla ihop dem i ett system för att komma ifrån silotänket. Det kan till och med vara bättre att använda ett system med edast en grundläggande funktionalitet för alla roller i det kommersiella teamet, än att ha några specialistsystem som bara ett fåtal personer har den nödvändiga kompetensen att använda vilket kommer att få de andra att känna sig utanför. Utmaningen för den kommersiella chefen är också att kunna hantera en multisystemmiljö med data lagrad på många ställen som därmed inte blir lättillgänglig för alla i teamet.

Se till att alla jobbar mot samma mål

När grunderna är på plats är nästa utmaning att sätta upp mål för alla intäktskällor för hela teamet, hotellen och individerna. Alla mål måste anpassas för att undvika suboptimering som har varit ett problem vid drift i silos. Med gemensamma mål kommer alla roller att arbeta tillsammans för att nå målen. Följ upp framstegen i regelbundna möten och justera åtgärder när behov uppstår.

Rapportera framstegen

Högsta ledningen och hotellcheferna vill veta om framstegen och behöver därför få rapporter som är lätt att läsa och förstå. Rapporteringsprocessen ska vara enkel för den kommersiella chefen genom fördefinierade rapportformat och automatisk distribution av rapporter. Inom teamet kan rapporter användas för att få insikter, så framtida beslut kommer att få en högre positiv inverkan.

Demand Calendar löser utmaningarna

Vi har satsat på att skapa ett system för det kommersiella teamet i hotellföretag och kan nu lösa de stora utmaningarna för de olika rollerna i det kommersiella teamet. Detta är en bra utgångspunkt för att koppla ihop det kommersiella teamet och en grund för att hantera en snabbare återhämtning under de närmaste åren. Vi banar väg för den kommersiella chefen att bli framgångsrik som ledare och att nå hotellets övergripande mål.