<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Hur man kommer igång med total revenue forecasting

13 januari 2022
Fokus för hotell har alltid varit att sälja rumsnätter eftersom kärnverksamheten är att tillhandahålla övernattning. Innan pandemin hade många hotell ambitionen att optimera intäkterna för alla intäktskällor, men det var inte lätt att komma igång. Den främsta anledningen var att intäkterna fortsatte att flöda in, och alla var nöjda.

Under pandemin insåg hotellföretagen att varje enskild inkomstkälla var viktig för att överleva. När färre reste och behövde boende kunde hotellen sälja andra produkter och tjänster till en lokal målgrupp. Hotell skapade nya produkter och tjänster och lyckades testa marknaden för dessa nya erbjudanden. Med några få undantag gjorde de inte så stor skillnad eftersom syftet med ett hotell är svårt att ändra från att tillhandahålla boende till något annat. Pandemin har varit en ögonöppnare hotellen att se att alla andra intäktskällor som t.ex. MICE, Food & Beverage och Spa bidrar avsevärt till totala intäkter och resultatet.

Steg för steg för att komma igång

Det är inte lätt att bli proffs i någon roll eller bransch utan ordentlig utbildning och träning. Vägen till framgång inkluderar många små steg av lärdomar, misstag, justeringar och uppenbarelser. Det första steget mot total total revenue management är prognoserna, dvs. total revenue forecasting. För många hotell kan även detta första steg vara en utmaning. Här är några steg för att komma igång.

Analysera alla intäktskällor

Analysera intäktsmixen i hotellet. Den största intäktskällan är troligen rumsintäkterna, och de flesta hotell har redan en prognosprocess för rum och rumsintäkter. Identifiera andra betydande intäktskällor, såsom möten, mat och dryck, spa och andra. Ta en titt på helheten och fokusera inte på för många detaljer.

Definiera prognoskategorier

Vad är vettigt att prognostisera? Som alltid beror det på. Ett hotell med många restauranger kan tycka att det är rimligt att prognostisera varje försäljningsställe. Ett annat exempel kan vara att ett hotell med en stor restaurang vill prognostisera frukost, lunch och middag separat. Ett hotell med några mötesrum kanske vill göra en prognos för möten, inklusive uthyrning av mötesrum och mat och dryck. Däremot kanske ett hotell med många mötesrum vill prognostisera rumshyra och mat och dryck separat. Börja med bredare och färre kategorier. Annars blir det för komplext och blir för svårt att komma igång.

Samla in data

Samla in och analysera historisk data för att hitta mönster. Om till exempel fler gäster bor på hotellet kommer fler gäster att äta middag i restaurangen. Vissa intäktskällor kommer direkt att relatera till antalet belagda rum eller antalet gäster på hotellet. Om du förstår dessa samband blir det lättare att prognostisera. Om restaurangen är populär på den lokala marknaden och inte är beroende av hotellets gäster, leta efter veckodagsmönster för att göra prognoser lättare.

Vem prognostiserar?

Hotellets revenue manager är prognosexperten på ett hotell och har mer kompetens och kunskap än någon annan person på hotellet. Revenue managern kanske dock inte är lika insatt i mat, dryck och spa som hotellrum. En F&B-chef kanske bättre förstår F&B-prognoser eftersom intäkterna beror på andra konsumentbeteenden än hotellrum. Den bästa vägen framåt är att samarbeta i prognosprocessen.

System och verktyg

Använd Excel eller liknande verktyg för att experimentera med prognoser för totala intäkter. Excel lämpar sig för modellering, men det blir för tidskrävande att bygga modeller och formler om hotellen ens har den kompetensen. En övergripande analys ger viss förstahandserfarenhet av strukturen för totala intäktsprognoser.
 
Demand Calendar har en modul för total revenue forecasting som är mycket enkel att använda och håller koll på pick-up och utfall. Demand Calendar är förmodligen det första systemet för prognostisering av totala intäkter för hotellföretag som driver ett eller flera hotell med fullständig konsolidering av prognoser över ett kluster av hotell eller för alla hotell i företaget.

Nästa steg

Intäktsprognosen är avgörande för att kunna driva ett hotellföretag till framgång. En någorlunda bra prognos kommer att visa ledningen var de behöver lägga till kommersiella aktiviteter för att nå intäktsmål och förväntade vinster.