<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Hur man introducerar, tränar och coachar ett kommersiellt drömlag

19 oktober 2021
Introduktion, utbildning och coachning är avgörande för att skapa framgångsrika medarbetare och ett kommersiellt drömteam. Den kommersiella chefen är ansvarig för att skapa innehållet i dessa tre steg för att säkerställa framgång i varje steg. Belöningen är mer framgångsrika medarbetare som stannar längre i företaget.

Hotell letar efter folk till alla kommersiella roller, marknadsföring, försäljning och revenue. Tyvärr finns det fler lediga jobb på alla dessa positioner än någonsin tidigare och eftersom många lämnade branschen under pandemin är dessa befattningar svåra att tillsätta. Många talanger finns inte längre kvar i hotellbranschen, så hotell måste börja leta efter en ny generation för de kommersiella funktionerna.

Introducera en ny generation till branschen

Forskning visar att introduktionen är nyckeln till hur länge människor kommer att stanna i företaget. Till exempel fann en studie att det var 58 % mer sannolikt att en person som hade slutfört en strukturerad introduktionsprocess fortfarande var i företaget tre år senare. En annan studie sa att 86 % av de nyanställda bestämmer om de ska stanna länge hos företaget under de första sex månaderna. Rätt introduktion kommer att öka förståelsen av och delaktigheten i företagskulturen, förkorta tiden för att bli produktiv och öka medarbetarnas engagemang. Tyvärr kämpar hotellbranschen med hög personalomsättning. En anledning till detta är frånvaron av korrekta rutiner för att introducera nya medarbetare. Hotell anser inte att de har tid att låta någon gå bredvid en tid, men detta kortsiktiga tänkande straffar hotellen med hög personalomsättning som kostar avsevärt mycket mer.

Utgångspunkten för introduktionen i jobbet är arbetsbeskrivningen. Den kommersiella chefen måste säkerställa att varje nyanställd förstår vilka krav som gäller för alla detaljer i arbetsbeskrivningen. Om den nyanställde är ny i hotellbranschen kan det ta ganska lång tid att komma in i branschen och företaget.

Utbildning av en ny medarbetare

Utbildning är en av nycklarna till framgång både för den enskilda medarbetaren och för hotellet. Utbildning är det främsta sättet att göra den nya medarbetaren produktiv. Under de första åren behöver medarbetaren utbildning i vart och ett av de jobb som anges i arbetsbeskrivningen. I vissa jobb krävs mer utbildning än i andra. Om den nya medarbetaren inte har någon tidigare erfarenhet från kommersiellt arbete på hotell, måste utbildningen börja på en grundläggande nivå och sedan utvecklas till mer avancerad utbildning. Medarbetaren kommer sannolikt att behöva gå speciella kurser för att få den expertis som är viktig för rollen. Kontinuerlig utbildning kommer att vara nödvändig i många år. Återigen är grunden för utbildningen innehållet i arbetsbeskrivningen för det är ju just detta personen är anställd för.

Individuell coachning av medarbetarna

Introduktionen är att få den nyanställde att förstå företagskulturen och att göra den nyanställde rimligt produktiv så snart som möjligt. Utbildning är att fylla kunskapsluckor, så den anställde har möjlighet att göra ett bra jobb. Slutligen är coachning att kontinuerligt hjälpa medarbetaren att nå individuella mål och bidra till team- och företagsmål. Den kommersiella chefen leder det kommersiella teamet och måste därför coacha varje medlem i teamet när denne behöver stöd eller hjälp. Coaching är att ge tydliga råd eller till och med instruktioner för att leda medarbetaren mot målen. Vissa anställda kommer att behöva mer coachning än andra, men varje medarbetare kommer att växa som individ och i sina arbetsroller när de coachas. Utan regelbunden coachning kommer en medarbetare att känna sig övergiven, produktiviteten minskar och den anställde kan i värsta fall börja fundera på att hitta ett nytt jobb.

Ledarskap handlar om att hitta rätt personer, introducera dem i företaget och jobbet, utbilda dem och coacha dem. Att följa denna process gör det mer troligt att medarbetaren kommer att lyckas och stanna i företaget mycket längre. Dessutom säkerställer denna process att den kommersiella chefen kommer att skapa ett drömteam och nå teamets och företagets mål snabbare.