<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Hur man gör säljare på hotell mer produktiva

21 mars 2023
Om din säljare inte kan jaga in intäkter som är sex gånger högre än vad säljaren kostar hotellet, är det bättre att få intäkterna via Booking.com eller en annan OTA som tar ut liknande avgifter som Booking.com. Om varje säljare får in mer intäkter än sex gånger sin egen kostnad kommer kundanskaffningskostnaden att vara lägre än kostnaden för att ta emot bokningar från någon OTA. Därför bör hotellets VD eller hotelldirektör investera i sina säljare så att de blir mer produktiva. Den stora investeringen ligger i kostnaden för säljaren, och den totala avkastningen på investeringen i säljresurserna kommer att bli betydligt högre genom en liten extra investering för att öka säljarens produktivitet.
Hotelldirektören ska undanröja tre betydande hinder som gör det svårt för hotellsäljare att sälja. Den första är behovet av att hitta rätt information eftersom den är fragmenterad och därför svåråtkomlig. Det andra hindret är dålig användning av säljarens tid eftersom de flesta processer är manuella. Det tredje är behovet av tätt samarbete med marknadsföring och revenue management som inte fungerar på grund av motstridiga agendor. Låt oss titta på några exempel på hur man löser varje hinder.

Brist på information

Hotellsäljare behöver tillgång till korrekt realtidsinformation för att kunna fatta välgrundade beslut, ge utmärkt kundservice och effektivt vinna fler affärer.

Hindren

Hitta kundinformation: Kunddata, inklusive kontaktinformation, preferenser, bokningshistorik och bokningsbeteende, är utspridda i olika system och måste hanteras manuellt på många hotell. Uppgifterna är väsentliga för att säljarna ska kunna förstå kundernas behov och anpassa erbjudanden, priser och kummunikation.
 
Hitta viktiga inkommande förfrågningar för grupp- och evenemangsbokningar: Förfrågningar kommer till hotellet på många sätt, till exempel genom telefonsamtal, e-postmeddelanden, offertförfrågningar, etc. Många människor hanterar dessa förfrågningar innan de ger dem till säljaren. Som ett resultat går värdefull tid ofta förlorad, vilket ofta leder till en förlorad affär.

Lösningar

Centralisera data: All kundrelaterad data kan lagras på en central plats, vilket säkerställer att säljare kan få tillgång till den mest uppdaterade och korrekta informationen om kunder, potentiella kunder och andra affärsmöjligheter.
 
Automatiska datauppdateringar: Integrera databasen med andra system för att säkerställa att säljare alltid kan komma åt den senaste informationen om kundinteraktioner, kontraktsdetaljer och försäljningsresultat.

Fördelar

Informerat beslutsfattande: Realtidsinformation gör det möjligt för säljare att fatta datadrivna beslut, svara snabbt på kundförfrågningar och fånga nya möjligheter. Detta kan leda till ökad försäljning och högre konverteringsfrekvens.
 
Ökad effektivitet: Korrekt realtidsinformation minskar risken för fel, felkommunikation och tidskrävande manuella processer. Detta kan leda till ökad effektivitet och produktivitet för säljarna.

Dålig tidshantering

Hotellsäljare måste ofta jonglera med flera uppgifter och prioriteringar, vilket gör det svårt att hantera sin tid. Detta kan resultera i missade möjligheter, svårigheter att upprätthålla kundrelationer samt stress.

Hinder

Ineffektiva processer: Otillräckliga eller föråldrade processer och system kan bromsa försäljningen och skapa ineffektivitet. Till exempel kan manuell datainmatning, brist på automatisering eller dåligt integrerade system förbruka värdefull tid som skulle kunna läggas på mer produktiva uppgifter.
 
Reaktivt förhållningssätt: Ett reaktivt förhållningssätt till försäljning, snarare än proaktiv planering, kan leda till att säljare ägnar större delen av sin tid åt att ta itu med brådskande frågor eller svara på kundförfrågningar, vilket gör det svårt att hantera sin tid effektivt för att nå långsiktiga mål.

Lösningar

Hantering av försäljningspipeline: CRM-system gör det möjligt för säljare att spåra potentiella kunder och möjligheter genom säljpipelinen, vilket ger en tydlig visuell representation av deras framsteg. Detta kan hjälpa säljare att hantera sin tid bättre genom att fokusera på uppgifter som för affärer framåt.
 
Rapportering och analys: CRM-plattformar ger värdefulla insikter och rapporter om hur mycket kunder köper så att hotellsäljare kan följa upp kontrakterade volymer. Rapporter om kundbokningsbeteende och korrekta rums- och intäktsrapporter. Snabbare och mer exakta kundrapporter leder till effektivare tidshantering genom att fokusera på aktiviteter som ger de bästa resultaten.

Fördelar

Effektiva processer: Integration med andra hotellsystem, såsom PMS, revenuesystem och marknadsföringsverktyg, effektiviserar processer och säkerställer att säljare kan komma åt den senaste informationen. Detta hjälper säljare att arbeta mer effektivt och minskar risken för fel eller felkommunikation.
 
Ökad produktivitet: Ett CRM tillåter säljare att hantera sina leads, möjligheter och kundrelationer mer effektivt, vilket leder till högre konverteringsfrekvens och fler vunna affärer. Dashboards, insikter i realtid och analyser hjälper säljare att identifiera möjligheter att öka intäkter och vinster snabbare.
 
Balans mellan arbete och privatliv: Genom att automatisera uppgifter, förbättra effektiviteten och öka produktivitet, kan CRM-system hjälpa säljare att bättre hantera sin arbetsbelastning, minska stress och upprätthålla en hälsosammare balans mellan arbete och privatliv

Brist på samarbete

Hotellsäljare kan ha svårt att samarbeta med marknadsförings- och intäktshanteringsavdelningar. De betydande konflikterna härrör ofta från skillnader i prioriteringar, kommunikationsmissar och ett behov av att arbeta mot samma mål.

Hinder

Motstridiga mål: Sälj-, marknadsförings- och revenueteam kan ha olika prioriteringar och mål. Säljteam fokuserar vanligtvis på att boka evenemang, gruppförsäljning och vinna affärer, medan marknadsföringsteam koncentrerar sig på varumärkeskännedom, generering av leads och kundengagemang. Revenueteam, å andra sidan, strävar efter att maximera intäkterna genom strategisk prissättning och hantering av tillgänglighet. Dessa ofta delvis motstridiga mål kan ibland leda till konflikter och hindra samarbete.
 
Dataavvikelser: Avdelningvisa eller spcialistsystem, felaktiga eller inaktuella data kan resultera i konflikter mellan avdelningar. Om säljteamet till exempel har annan information än revenueteamet kan det leda till förvirring, missade möjligheter och potentiellt missnöje hos kunder.

Lösningar

Målanpassning: Ett system kan hjälpa till att anpassa målen för försäljnings-, marknadsförings- och revenueteam genom att ge en tydlig bild av försäljningspipeline, prestationsmått och nyckeltal. Detta hjälper till att säkerställa att alla avdelningar arbetar mot samma övergripande mål och minskar potentiella konflikter.
 
Centraliserad data: En annan aspekt av att ha all data i ett system som ska användas av alla roller i det kommersiella teamet är att alla förhåller sig till en sanning. Detta säkerställer att alla arbetar med samma information och minskar risken för felkommunikation eller dataavvikelser.

Fördelar

Ökad effektivitet: Förbättrat samarbete gör det möjligt för avdelningar att dela resurser, insikter och expertis, vilket leder till ökad effektivitet och strömlinjeformade processer.
 
Konkurrensfördelar: Hotell med ett starkt samarbete mellan försäljning, marknadsföring och revenue management är bättre positionerade för att identifiera och dra nytta av nya möjligheter, vilket ger dem en konkurrensfördel.
 
Mer motiverade medarbetare: När avdelningar arbetar tillsammans är det mer sannolikt att anställda känner sig engagerade, stöttade och värderade, vilket leder till högre självförtroende och bättre övergripande resultat.

Ett Hotell-B2B-Sales-CRM

Demand Calendar B2B Sales CRM utvecklades uttryckligen för hotell. Ambitionen var att lösa de tre stora hindren ovan och många irriterande detaljer i en hotellsäljares dagliga jobb. För det första skiljer sig hotellförsäljning mycket från att sälja produkter och tjänster i andra branscher, så ett system måste stödja alla processer som behövs för att få in många olika kategorier av affärer, såsom företagsavtal, MICE-avtal, resebyråkontrakt och avtal med tour operatörer. Analysen av hotellförsäljningen måste också beakta den allmänna efterfrågan på marknaden och skilja mellan efterfrågans styrka för olika veckodagar och säsonger. Demand Calendar Hotel B2B Sales CRM är så anpassat för hotellförsäljning att det inte kan användas i någon annan bransch.
 
Demand Calendar Hotel B2B Sales CRM är ditt första val för att förbättra produktiviteten hos dina hotellsäljare.