<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Hur hotelldirektören kan fatta bättre investeringsbeslut snabbare

22 mars 2022
Allt hotell köper sker i en s.k. business-to-business relation, dvs. en relation mellan två företag. Det finns fyra olika kategorier av önskade resultat som motiverar en investering. Resultatet måste alltid vara så högt att det går att motivera investeringen utifrån ett lönsamhetsperspektiv. Om inte, leder detta till ett felaktigt affärsbeslut, vilket i sin tur innebär lägre resultat.
De fyra kategorierna av önskade resultat är affärsmässiga fördelar, riskreducering, organisatoriska och personliga fördelar. Det är lättare att utvärdera om ett beslut är sunt eller inte när du tydligt förstår vad det är som gör investeringen lönsam innan du fattar beslutet. Du kan testa vilket investeringsbeslut som helst mot en, många eller alla önskade resultat av en investering. Låt oss anta att du kommer att köpa ett kommersiellt system i exemplet nedan.

Affärsmässiga resultat

Affärsmässiga resultat är ofta den främsta anledningen till att investera i ett nytt system. Det finns två typer. Det ena är högre intäkter och det andra är lägre kostnader.

Högre intäkter

Det finns bara två sätt att öka intäkterna i alla företag. Samma två gäller även hotell. Det ena är att öka antalet kunder och det andra är att öka försäljningen till varje kund. Ett riktigt bra kommersiellt system skulle hjälpa teamet att både öka antalet kunder och sälja mer till varje kund. Konceptet är väldigt enkelt. Ta bara reda på hur många kunder du har och hur mycket varje kund köper. Börja sedan skaffa fler kunder och sälj mer till varje kund, så kommer du snart se att intäkterna börja öka. Framgångsrika startups följer denna formel för tillväxt, så varför skulle det inte fungera för hotell? För det första har många hotell inte korrekt data och kan därför inte räkna ut var de befinner sig idag. För det andra arbetar många hotellavdelningar i silos, så det finns inget gemensamt mål att maximera försäljningen till varje kund eller gäst. Bristen på korrekt och lättillgänglig data är troligen det enda motivet du behöver för att investera i ett nytt kommersiellt system som kan ge just detta.

Lägre kostnader

Om ett nytt system inte ger mer intäkter kan det minska företagets kostnader för att motivera investeringen. En unik lösning kan ersätta flera gamla system och ett modernt system kan spara värdefull tid och till och med minska antalet anställda. Dessutom kan den totala ägandekostnaden för ett molnbaserat system vara betydligt lägre eftersom hotellet inte behöver så mycket hårdvara.
 
Den bästa lösningen ger både ökade intäkter och en kostnadsminskning vilket skulle generera en ännu högre avkastning på investeringen.

Riskreducering

Företag köper försäkringar för att minska den finansiella risken. Något oförutsett kan ju inträffa och företaget vill därför reducera risken inom vissa områden. Ett nytt kommersiellt system skulle också kunna minimera flera risker på ett hotell. Den mest uppenbara är förlusten av data när data är utspridd i många olika system, ibland utan några solida backup-lösningar, och när datahanteringen är beroende av en exceptionellt skicklig person. Den höga personalomsättningen i branschen ökar också risken för förlust av kunddata. Den anställde har för mycket data i sitt eget huvud och när kroppen flyttar följer huvudet med all värdefull information med. Ett system skulle kunna förhindra att hotellet förlorar kunddata när anställda lämnar.

Organisatoriska resultat

Det finns två organisatoriska resultat. Den ena är nöjdare gäster, och den andra är nöjdare medarbetare.

Gästnöjdhet

Ett kommersiellt system har inbyggda BI-verktyg för att analysera segment, beteende och andra variabler. Som ett resultat kan hotellet skapa lämpliga erbjudanden som kommer att locka de idealiska gästerna som spenderar mer utöver kostnaden för hotellrummet. En gäst som köper mer brukar också bli nöjdare.

Medarbetarnöjdhet

Personalomsättning är väldigt kostsam. Kostnaden är så hög att hotellen inte ens vågar mäta den korrekt (eller kanske är det för svårt). Hotell har svårt att hitta medarbetare. En orsak kan vara att en yngre generation vill ha moderna system och verktyg. De förväntar sig att arbeta i mjukvara med samma utseende och känsla som appar på sina smartphones. Tyvärr är en stor del av all hotellteknologi inte ens i närheten av den känslan. Gamla system är svåra att lära sig och omöjliga att bemästra. Med ett nytt modernt system kan hotellet göra den nya medarbetaren produktiv snabbare vilket ökar medarbetarnas tillfredsställelse, och lättanvända system minskar därför personalomsättningen.

Personliga motiv eller resultat

Den fjärde kategorin är personliga resultat. Människor köper från människor, och de kommer inte alltid att berätta om sina ofta dolda individuella önskade resultat. Här är några exempel. Som ägare skulle jag vilja ha en känsla av att ha kontroll över mitt företag och se framstegen mot våra mål. Som säljare skulle jag vilja ha mindre adminarbete för att spendera mer tid med potentiella kunder. Slutligen, som revenue manager, skulle jag vilja snabbt kunna skriva ut rapporter när teamet vill få en uppdatering av prognosen. De flesta personliga resultat stämmer väl överens med företagets mål även om de flesta inte vågar vara ärliga med sina personliga motiv.

Hotell behöver en intäktsmotor

Intäkter är avgörande för att maximera resultatet på hotell. När efterfrågan på övernattningar försvann under pandemin kunde hotellen inte minska kostnaderna lika snabbt eller lika mycket för att kompensera för intäktsbortfallet. Därför har hotell insett att de måste fokusera på att få in intäkter och bygga en intäktsmotor för att ta mer av marknaden än konkurrenterna.