<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Hotellchefer måste driva förändring

03 november 2022
Har du någonsin funderat på varför saker och ting är som de är? Anledningen är att någon gjorde något som förändrade hur det brukade vara. Saker och ting förändras eftersom människor i första hand vill ha ett bättre liv. Människor kan förändra nästan vad som helst, från regeringar och lagar till levnadsvillkor och innovation av produkter och tjänster. Betydande förändringar sker under lång tid och små förändringar sker varje dag.
Enligt forskning från McKinsey ligger hotellbranschen efter i digitaliseringen jämfört med andra sektorer. Hotellbranschen verkar ovilliga att förändras eftersom alla processer är solida och har fungerat bra i så många år. Men om förändringstakten utanför hotellbranschen är snabbare än inom hotellbranschen är det växande behovet av förändring som att fylla en ballong med mer och mer luft tills den spricker.

Hotell är mästare på att hitta ursäkter utanför hotellet för varför det inte gick som planerat eller varför det inte behövs någon förändring. Vädret, förseningar, oförutsedda händelser, ekonomin, brist på tid och personal, för dyrt, inte uppfunnet här, och en oändlig lista med ursäkter. Alla ursäkter pekar på något utanför hotellet och något som hotellchefen inte kunde göra något åt.

Innovativa hotellchefer vinner 

"Framsteg är omöjligt utan förändring och de som inte kan förändra sina tankar och åsikter kan inte ändra någonting." är ett berömt citat av George Bernard Shaw. Förändring börjar i den innovativa hotellchefens sinne. Det finns ett bättre sätt att göra saker på, och hotellet kan bli ännu mer framgångsrikt. Frågan är hur man tar sig från det nuvarande läget till framtiden. Att följa samma processer och procedurer kommer inte att ta hotellet till en ny framtid. Hotellet måste göra saker annorlunda för att komma dit, varför vissa saker måste förändras.

Framtiden kan bli mycket bättre

Det är vanligt att olika roller fastnar i gamla vanor och är ovilliga att ändra sig. Det krävs en ansträngning för att förändra, men världen på andra sidan är mycket ljusare och öppnar nya möjligheter för personlig och affärsmässig utveckling. Förändring är mycket lättare än människor föreställer sig och kräver mindre ansträngning än förväntat.

Revenue management

Skulle det inte vara bra om revenue managers kunde lägga tiden på att skapa strategier istället för att manuellt samla in och flytta data från ett system till ett annat?

Marknadsföring

Skulle det inte vara bra om marknadschefer kunde styra marknadsföringsresurserna till gästsegment som spenderar mer medan de bor på hotellet istället för att blint experimentera genom försök och misstag?

Försäljning

Vore det inte bra om säljare enkelt kunde följa upp de rumsnätter som travel managers lovar (uppskattar) i företagsavtalen istället för att bara acceptera "fait accompli" när avtalet ska omförhandlas?

Hotellchefen

Skulle det inte vara bra om det kommersiella teamet arbetade mot samma mål istället för att alltid behöva medla mellan de olika rollerna i sina egna avdelningar?

Ekonomichefen

Skulle det inte vara bra om budgetprocessen var snabbare och mindre komplex och samtidigt skapade en mer tillförlitlig budget istället för att skyffla siffror fram och tillbaka och förhandla i månader?

VD och ledning

Skulle det inte vara bra om rapporterna var korrekt konsoliderade, aktuella, korrekta och fullständiga istället för att ekonomiavdelningen skulle arbeta timmar eller dagar och ledningen får vänta på att få viktig information?

Det är inte komplicerat

Människor vill generellt inte ändra sig. Människor är nöjda i sin komfortzon även om situationen är långt ifrån optimal. På hotell är människor väl medvetna om nödvändigheten av att förändras. De vill till och med förändra och är villiga att delta i och stödja det. Hotellmänniskor har kunskapen om hur man förändrar och förmågan att genomföra förändringar. Slutligen, när hotellet väl har implementerat förändringen kommer hotellen att ha nya standardrutiner för att säkra att förändringen blir bestående. Det är så enkelt, så varför vänta med att skapa en bättre framtid?