<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Tur eller otur? Hotell måste anpassa sig till nya konsumentbehov

06 januari 2022
Hotell håller sakta på att komma till insikt om att affärsresandet och företagsmöten kommer att vara lägre än innan pandemin. Högsta ledningen inom flygbolag och de stora megakedjorna är fortfarande mycket optimistiska om affärsresenärens och företagsmötets återkomst. Å andra sidan, genom att lyssna på travel managers och mötesarrangörer, framstår inte en snabb återhämtning av affärsresor och konferenser lika självklar.

Utsikterna för återhämtningen av besöksnäringen under de kommande åren ser mycket lovande ut. Alla prognoser visar att senast 2025 har branschen återhämtat sig helt mätt som rumsintäkter. Efterfrågan kommer att öka när viruset långsamt försvinner eller blir ett säsongsbetonat virus som liknar säsongsinfluensan, och regeringar runt om i världen lyfter restriktionerna. Människor kommer att börja resa igen, förutsatt att regeringar och reseföretag tar bort besväret med tester, vaccinkort, masker och andra olägenheter. Om dessa nya krav för resor kommer att finnas kvar i flera år, kommer människor att vara tveksamma till att resa, och vissa människor kanske inte ens får resa. Så det finns fortfarande hinder på vägen till återhämtning.

Inte samma gäster längre

Var dock försiktig när du tolkar återhämtningsstatistiken. Media visar bara prognosen för rumsnätter och rumsintäkter. De berättar inte att den framtida gästen inte är densamma som före pandemin. Det sker en förändring i marknadssegmentmixen som kommer att påverka hotellets lönsamhet. Hotell fokuserade på enskilda fritidssegment på vissa destinationer kommer sannolikt att se en högre efterfrågan på sina rum, produkter och tjänster och därför få en positiv påverkan på lönsamheten. Hotell fokuserade på enskilda affärsresenärer och företagsmöten i stora traditionella affärsstäder kommer sannolikt att se lägre efterfrågan på sina rum, mat och dryck, mötesrum och tilläggstjänster, vilket påverkar lönsamheten negativt.
 
Efterfrågan kommer också att skifta från affärs- till fritidsdestinationer och stora till små städer. Säsongerna kommer också att ändras. Högsäsong för fritidsresande kommer att få en ännu högre efterfrågan än före pandemin, medan högsäsong för olika former av företagsresande kommer att försvinna under åtminstone de kommande tre åren, förmodligen ännu längre. Istället kommer fysiska fritidsevenemang som lockar stor publik, som lär komma tillbaka så fort det är säkert att delta i stora evenemang, driva framtidens 100%-dagar.
 
För vissa hotell ser framtiden ljus ut, och för vissa andra hotell ser framtiden dyster ut. Det är ren tur eller otur eftersom ingen kunde förutse förändringen i efterfrågan på grund av en pandemi när man byggde hotellet.

Alla hotell måste anpassa sig

Hotellen med tur

Det här är hotellen råkar ligga på rätt destinationer och har fokus på gästbehov som accentuerats under pandemin. Efterfrågan under högsäsong kommer att vara långt över kapaciteten, så det finns utrymme för prishöjningar så länge produkterna och tjänsterna möter gästernas förväntningar. Även om dessa hotell kommer att nå rekordnivåer, analysera framtida efterfrågeprognoser noggrant innan du fattar beslut om investeringar i fler rum eller andra faciliteter. Även om dessa hotell har tur finns det fortfarande problem som måste lösas, till exempel brist på folk som vill arbeta i branschen.

Hotell med otur

Det här är hotell råkar ligga på fel destination och har fokus på en tidigare gästtyp som försvann under pandemin. Om efterfrågan är för låg är det bästa alternativet att stänga hotellet och göra om byggnaden till något annat. Permanenta stängningar har redan skett av många hotell i New York. Om det finns efterfrågan från andra segment kan hotellet behöva göra om rummen och faciliteterna för att attrahera andra målgrupper. Hotellet kan också behöva en ompositionering på marknaden och ett nytt varumärke. Det blir nästan som att öppna ett nytt hotell. Det värsta scenariot kommer att vara alla dessa hotell som hoppas på en återhämtning som aldrig kommer och därför kommer att kämpa för evigt för att överleva .

Förutsättningarna har förändrats

När konsumenternas beteende förändras kanske de gamla förutsättningarna för att driva en verksamhet inte längre gäller. Förändringar i konsumentbeteende har "utan förvarning" utplånat många branscher. Tänk bara på film till kameror, CD:n för att spela musik och skrivmaskiner för att publicera innehåll. Reseanledningar har förändrats under pandemin, först tillfälligt drivet av rädsla och restriktioner, men i slutändan av permanent förändrat konsumentbeteende. Precis som folk har fortsatt att fotografera utan att behöva film, kommer folk att fortsätta att göra affärer, men kanske utan att behöva hotell.