<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Förenkla revenue management

02 februari 2023
Revenue management i hotell har kommit långt sedan starten i slutet av 1980-talet. Det som började som ett enkelt koncept har blivit en sofistikerad metod för att maximera hotellintäkterna. Tyvärr, trots tekniska framsteg och dataanalys, har många revenue managers skapat en alltför komplicerad process som blir överväldigande för alla andra som arbetar på hotell.
Det här blogginlägget kommer att utforska hur en förenkling av revenue management kan leda till bättre resultat. Syftet med det här inlägget är att visa kraften i enkelhet i revenue management och hur det kan hjälpa hotell att nå sina ekonomiska mål samtidigt som det ger en bättre gästupplevelse.

Fördelarna med enkelhet

Teamwork förbättrar beslutsfattandet

Genom att förenkla revenue management kan hotell förbättra beslutsfattandet genom att främja ett närmare samarbete mellan revenue, marknadsföring och säljteam. Genom att arbeta tillsammans kan dessa team fatta mer välgrundade beslut baserat på en gemensam förståelse för marknadstrender och kunders preferenser. En enkel revenueprocess gör det möjligt för hotellchefer att fatta mer informerade beslut i rätt tid. Med färre variabler kan chefer fokusera på de mest kritiska faktorerna som påverkar intäkterna och fatta beslut snabbt och säkert. Genom att eliminera onödig komplexitet kan hotell dessutom identifiera de viktigaste drivkrafterna för intäkterna och fatta beslut baserat på data och insikter snarare än intuition eller gissningar. Som ett resultat kan bättre beslutsfattande leda till bättre prisstrategier och förbättrat resultat.

Ökad transparens gör information tillgänglig

En förenkling av revenue management kan öka transparensen genom hotellet att samlar in och lagrar all data i ett system och gör informationen tillgänglig för alla beslutsfattare. Ett system eliminerar behovet för revenue managern att själv sitta på all information, vilket förbättrar samarbetet och kommunikationen mellan revenue managers och andra avdelningar inom hotellet. Med ett centraliserat datalager kan hotell säkerställa att all relevant information är lättillgänglig, vilket leder till mer informerat beslutsfattande och ökad transparens i hela organisationen. Dessutom kan detta bygga förtroende och trovärdighet hos alla intressenter, inklusive ägare, högsta ledning, det kommersiella teamet, anställda och gäster.

Maximera effektiviteten genom automatisering

Genom att minska komplexiteten i arbetet med revenue management kan hotellen bättre utnyttja teknologi för att automatisera rutinuppgifter och få insikter i realtid. Automatisering kan spara betydande tid genom att eliminera manuella processer och frigöra tid och resurser för mer strategiska uppgifter. Dessutom kan hotell öka effektiviteten och noggrannheten genom att effektivisera uppgifter som prisuppdateringar och dataanalys samt minska risken för fel eller förseningar. Att förenkla arbetet med revenue management kan också göra det lättare att hitta och integrera tekniska lösningar i befintliga system. Automatisering kommer att leda till mer strömlinjeformade processer och förbättrad dataanalys, vilket gör det möjligt för hotell att fatta välgrundade beslut snabbt och säkert.

Förbättrad gästupplevelse

Genom att förenkla arbetet med revenue management kan hotell erbjuda en mer okomplicerad och konsekvent prisstruktur som är lätt för gästerna att förstå. Lättförståeliga priser kan minska gästens frustration och förvirring, vilket leder till en mer positiv gästupplevelse. En enkel process kan också tillåta hotell att erbjuda mer flexibla och personliga prissättningsalternativ, skräddarsy paket och kampanjer för individuella gäster baserat på deras preferenser. Genom att minska komplexiteten kan hotellen också förbättra sin förmåga att reagera på förändringar på marknaden och erbjuda mer konkurrenskraftiga priser, vilket ökar deras attraktionskraft för potentiella gäster och för att behålla befintliga gäster. Högre lyhördhet kan hjälpa till att driva återkommande affärer och bygga upp en lojal kundbas.

Den ekonomiska effekten av enkelhet

Enkelhet påverkar olika aspekter av verksamheten positivt och driver tillväxt. Alla fördelar ovan kommer att göra livet lättare för revenue managers, det kommersiella teamet och alla som arbetar på hotellet. Fördelarna kommer att upplevas positivt, men det vore dock också intressant att försöka kvantifiera den ekonomiska effekten av enkelhet. Här är ett förenklat exempel baserat på ett hotell med 100 rum med 70 % beläggning, en ADR på 230 USD och 30 anställda.

Effektivisering av processer

Den generellt positiva effekten av att effektivisera processer:
  • Genom att minska komplexiteten kan hotell effektivisera sin verksamhet och processer, förbättra effektiviteten och minska risken för fel eller förseningar.
  • Med en enkel process kan hotell snabbt reagera på marknadsförändringar och förändrade kundpreferenser, vilket gör att de kan förbli konkurrenskraftiga och anpassa sig till det föränderliga landskapet.
  • Automation och teknik kan effektivisera intäktshanteringen, frigöra resurser för mer strategiska uppgifter och förbättra dataanalys.

Effektivisering av processer minskar manuellt arbete

Låt oss anta att det kommersiella teamet består av 3 personer som var och en arbetar 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan, under 50 veckor om året. Så varje person arbetar 2 000 timmar om året.
Om effektivisering av processer och operationer sparar 10 % av arbetstiden, sparar varje person 200 timmar per år, eller 600 timmar för teamet. Låt oss använda ett genomsnittligt timpris på $35 för varje anställd. Den totala besparingen från minskad arbetstid skulle vara 600 timmar x 35 USD/timme = 21 000 USD.

Ökad produktivitet leder till ökade intäkter

Om man antar en ökning av produktiviteten med 2 % på grund av förenkling skulle intäkterna öka med 2 %. Totala rumsintäkter är 100 rum x 365 x 70 % x 230 USD = 5 876 500 USD. En ökning med 2 % är 117 530 USD.

Förbättra kommunikation och samarbete

Den generellt positiva effekten av effektivisering:
  • Hotell kan förbättra kommunikationen och samarbetet mellan olika avdelningar och intressenter genom att förenkla revenue management. Dessutom kan uppmuntrande lagarbete bidra till att främja en mer integrerad strategi för beslutsfattande och förbättra den övergripande gästupplevelsen.
  • Förbättrad kommunikation kan leda till bättre anpassning av mål och mål, minska förvirring och säkerställa att alla arbetar mot samma resultat.

Samarbete minimerar fel

Fel var som helst på hotellet skapar mer arbete när ledning och anställda ska rätta till misstag. Att minska felen leder därför till mindre gästersättning och färre arbetstimmar. Låt oss anta att hotellet kan spara 15 minuter per anställd dagligen. Det är mer än en heltidsanställd per år, vilket är $50 000 per år.

Samarbete ökar den genomsnittliga intäkten per gäst

Utmärkt kommunikation kommer att hjälpa alla anställda att erbjuda fler produkter och tjänster till varje gäst. En ökning med 2,00 USD per rum skulle öka de totala intäkterna med 25 550 USD.

Förbättra kundupplevelsen

Att förbättra kundupplevelsen kommer att öka kundnöjdheten och betalningsviljan. Som ett resultat kommer det att locka nya gäster och öka den genomsnittliga intäkten per gäst.
  • Genom att minska komplexiteten och erbjuda en mer okomplicerad prisstruktur kan hotellen förbättra gästupplevelsen och minska gästens frustration och förvirring.
  • Förbättrad kommunikation och samarbete kan också leda till mer flexibla och personliga prissättningsalternativ, skräddarsydda paket och kampanjer efter individuella gäster baserat på deras preferenser.

Att locka fler gäster

Hotellet lockar fler gäster och säljer ytterligare 500 rum för 230 USD, vilket skapar ytterligare intäkter på 115 000 USD.

Säljer mer till varje gäst

Dessutom, låt oss anta att gästerna skulle betala 5,00 USD mer per rumsnatt, vilket genererar ytterligare intäkter på 185 000 USD.

Öka intäkterna

Genom att förbättra effektiviteten, noggrannheten och samarbetet kan enkelhet driva tillväxt genom att bidra till ökade intäkter och en bättre gästupplevelse. En enkelare process för revenue management kan också hjälpa hotell att fatta välgrundade beslut snabbt och säkert, vilket gör det möjligt för teamet att reagera mer effektivt på marknadsförändringar och ändrade kundpreferenser. Sammanfattningsvis är effekten av enkelhet på företag och hotell betydande och långtgående. Genom att minska komplexiteten och fokusera på de viktigaste drivkrafterna för intäkter kan hotell driva tillväxt, förbättra gästupplevelsen och positionera sig för långsiktig framgång.
 
Varje effekt i sig kanske inte är så stor, men om alla små tal summeras blir det en betydande effekt. Till exempel kan effektiviseringsprocesser lägga till 138 530 USD, förbättra samarbetet med ytterligare 75 550 USD och slutligen att förbättra kundupplevelsen kan ge 300 000 USD, totalt 514 080 USD.

Avslutande reflektioner

Jag har låtit alla tal vara kvar i dollar för att också visa på prisnivån i USA. Snittpriset är betydligt högre än i Sverige. Personalkostnaden har dragit iväg de senaste åren. Bara detta är en tankeväckare för svenska hotell.
 
Är jag för optimistisk när jag kvantifierar den ekonomiska effekten? Du kan räkna om alla exempel med lägre siffror. Poängen är att alla små tal tillsammans ger en stor effekt eftersom de flesta ackumuleras varje dag, 365 dagar per år. Poängen är också att kostnadsbesparingarna är marginella, medan intäktsökningar har en mer betydande effekt. Det är därför revenue management är avgörande för hotell och varför hotell bör fokusera på intäkterna.