<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Fördelarna med de nya lättanvända kommersiella systemen för hotell

15 mars 2022
Det enda sättet att lyckas i hotellbranschen är att locka gäster som spenderar pengar. Därför är de totala intäkterna nyckeln till att skapa en hälsosam, hållbar vinst för att bli långsiktigt framgångsrik. Det är därför varje hotell behöver ett kommersiellt system för att driva intäkter. Ett kommersiellt system är kittet som binder samman marknadsföring, försäljning och intäkter till ett kraftfullt team.
Ett kommersiellt system är en ny kategori system som samlar in och lagrar all information som behövs för kommersiellt arbete på ett hotell. Det kommersiella teamet utför sitt jobb i samma system för att maximera samarbetet och optimera intäkterna. Det kommersiella systemet är ryggraden i ledningen av hotellet.

Det lappade och lagade hemmabygget

Kategorien kanske inte är så ny trots allt. Varje hotell har redan ett kommersiellt system. Det är det där hemmagjorda systemet som består av flera olika mjukvaror och ofta Excel i mitten som ett verktyg för analys och rapportering. Det fungerar så länge det inte sker några förändringar eller utvecklingar av mjukvaran, de skräddarsydda Excel-bladen och de skickliga personerna som arbetar i den här miljön. Kostnaden för att driva denna egentillverkade systemlösning är okänd eftersom det är en blandning av arbetskostnader, avgifter och andra kostnader. Om någon del slutar att fungera kommer det att kosta en förmögenhet att återställa. Dessutom är det utmanande och problematiskt när skickliga människor lämnar företaget och är svåra att ersätta efter pandemin. Kostnaden för att underhålla och återställa systemen samt rekrytera nya medarbetare är en bråkdel av inkomstbortfallet när systemen inte fungerar korrekt eller när ingen är där för att göra jobbet. Detta lapptäcke används fortfarande på många hotell eftersom hotellen är ovilliga att ändra så länge något fungerar och kostnaden inte är transparent.

Ett nytt kommersiellt system

Istället för att bygga och underhålla ditt kommersiella system internt är det dags att tänka om och köpa ett lättanvänt kommersiellt system gjort för hotell med grundläggande funktionalitet för marknadsföring, försäljning och revenue. Oavsett om hotellet är en del av en megakedja, en frivillig kedja eller fristående, behöver varje hotell ha stabil grund för kommersiellt arbete som säkerställer och bygger en intäktsbas för en långsiktigt hållbar lönsamhet.

En ny uppsättning funktioner

De nya kommersiella systemen är molnbaserade, byggda med moderna utvecklingsverktyg, har hög säkerhet samt öppenhet för att möjliggöra import och export av information. Dessutom garanterar systemdesignen kontinuerlig framtida utveckling och fungerar som ett nav för all data som behövs på ett hotell. Genom att kombinera marknadsförings-, försäljnings- och intäktsdata kan det kommersiella teamet få bättre insikter och fatta bättre beslut än när varje roll arbetar självständigt i sin egen avdelning. Ett kommersiellt system har grundfunktioner som BI-verktyg, försäljnings-CRM, prognoser, benchmarking, rate shopping, rapportering och andra viktiga funktioner för kommersiellt arbete. Ett kommersiellt system har dock inte lika djup funktionalitet som specialistsystem, men ett väldesignat kommersiellt system kan enkelt integrera de mer avancerade systemen för de hotell som är mycket komplexa att driva.

Den nya affärsmodellen

De totala intäkterna kommer att öka om hotellet hanterar det kommersiella teamet och systemet korrekt. Systemet är oljan i maskineriet och möjliggör intäktsökning och optimering. De gamla affärsmodellerna för betalning av systemet fungerar inte längre, som att betala per användare eller en fast månadsavgift. Istället är de nya affärsmodellerna intäktsbaserade eller prestationsbaserade. Systemsäljaren tjänar pengar när systemet levererar och så länge användarna på hotellet är nöjda. Under kriser, som pandemin, stängningar eller lågsäsong, är avgifterna lägre, och när hotellet är fullbokat till höga priser är avgifterna något högre. Den nya affärsmodellen är en win-win för båda parter. Den totala ägandekostnaden för ett nytt kommersiellt system blir på sikt lägre än kostnaden för ett egenutvecklat system, men den stora skillnaden ligger i att hotellet ökar sina intäkter.

Hotell är långt efter andra branscher

McKinseys forskning om digitalisering i olika branscher för ett par år sedan placerar hotell på tredje plats från botten. Studien visar att hotellbranschen är sena att ta till sig ny teknologi och digitalisering. Ett exempel från vardagen på hotell är att incheckningsproceduren och utformningen av gästnotan är densamma idag som för 40 år sedan. Om förändringstrycket är lågt kommer hotellen inte att förändras. I efterdyningarna av pandemin kommer hotellen dock att ha svårt att hitta kompetenta personer för kommersiella roller, så det finns ett omedelbart behov av att kompensera för bristen på tillgänglig arbetskraft med lättanvända system. En yngre smartphonegeneration kommer inte att acceptera att arbeta i gamla egenutvecklade komplexa system som tar en livstid att bemästra. Den enda vägen framåt för att återfå lönsamhet är att designa om och följa uppdaterade processer, arbeta i team istället för silos och investera i system som maximerar produktiviteten hos en mindre utbildad och skicklig nyrekryterad arbetskraft.