<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Fördelarna att arbeta i ett kommersiellt team

06 december 2022
Det kommersiella teamet är nyckeln till framgång på alla hotell. Försäljning, marknadsföring och revenue management som arbetar som ett team istället för i sina egna avdelningar får större möjligheter på att generera intäkter och maximera vinsten. Varje hotell bör utse en kommersiell teamledare för att leda, inte bara koordinera, teamet med ett övergripande mål att öka intäkterna för att maximera vinsten.
Hotell kämpar med stora datamängder och blir lätt paralyserade av all information eftersom marknadsföring, försäljning och revenue management bara har en del av sanningen och ofta motstridiga nyckeltal som styr individuella bonussystem. Utöver det finns det för många inkompatibla och inkonsekventa system och verktyg. Förändringen att gå från egna små avdelningar till ett kommersiellt team har gått långsamt. Människor gillar inte att ändra sig och lämna sin komfortzon. De vill inte heller rapportera till en ny mellanchefschef istället för direkt till hotelldirektören eller VD. Det finns dock många goda skäl till varför det är värt att förändra organisationen. Nedan följer tre skäl till varför marknadsföring, försäljning och revenue management skulle tjäna på att arbeta i ett kommersiellt team istället för i egna avdelningar.

Färre konflikter

Hotelldirektörer och VD:ar måste ständigt medla i striderna mellan marknadsföring och revenue management och mellan revenue management och sälj. Jag kämpade med det som hotell-VD. Säljarna klagade på att revenue managern hindrade dem från att ta in affärer. Revenue management ansåg att marknadsförarna slösade bort pengar på onödiga kampanjer för att fylla hotellet när det ändå skulle bli fullt. Det värsta var hur den ständiga konflikten mellan marknadsföring, försäljning och revenue management påverkade atmosfären negativt, vilket ledde till missade möjligheter och till slut negativt påverkade resultatet.
 
Att arbeta som ett team skapar en sund diskussion istället för konflikter. Att vara i samma lag, fokusera på samma mål och att bli uppskattad för de kunskaper och färdigheter du tillför teamet skapar en dynamisk och rolig arbetsplats.

Personlig utveckling

Pandemin tvingade hotellen att säga upp en stor del av de kommersiella rollerna, och helt plötsligt var de kvarvarande medarbetarna tvungna att hantera marknadsföring, försäljning och revenue management. De var tvungna att lära sig snabbt och göra det bästa av situationen. Efter pandemin har hotellen haft svårt att hitta personer att återanställa, vilket öppnar möjligheter för de som är kvar att lära sig fler färdigheter och skaffa sig en bredare kompetens. Personer med mer kunskap och erfarenhet från alla typer av kommersiellt arbete kommer att vara mycket efterfrågade på arbetsmarknaden och kommer att kunna ta sig upp i karriären. Erfarenhet av många roller är en perfekt bakgrund för att kliva upp och bli chef för det kommersiella teamet.
 
Från att vara kommersiell chef är ett steg inte långt till att bli hotelldirektör eller VD i ett hotell eller mindre hotellgrupp.

Högre ersättning

Det är svårt att maximera provisioner eller bonusar i en funktionsorganisation där medarbetare i olika avdelningar har motstridiga mål. I ett kommersiellt team har alla medlemmar samordnade och ofta gemansamma mål. Därför blir det lättare att nå målen, även om de är lite högre, och detta ger i slutändan en högre kompensation för varje gruppmedlem.
 
Personer med mer mångsidig kompetens som kan arbeta i alla tre rollerna blir också mer värda för hotellet och får därför en högre grundersättning.
 
Hotell kommer också att vara villiga att betala kommersiella teammedlemmar mer eftersom att arbeta som ett team kommer att vara mer produktivt och generera mer intäkter. Hotellet kommer att bli mer framgångsrikt ekonomiskt och har då råd att betala högre ersättning.

En ljus framtid för kommersiella roller

De tre motiven ovan är alla goda skäl att gå från avdelningstänk till ett kommersiellt team. Det finns dock några hinder som hotell måste övervinna. Ett är att upprätta ett nytt organisationsschema och hitta och utse chefen för det kommersiella teamet. Ett annat är att sätta intäktstillväxtmål för teamet och omarbeta provisions- och bonussystemet för varje teammedlem. En tredje är att implementera ett kommersiellt system där alla roller har de funktioner de behöver för att utföra sina jobb.
 
Belöningen i form av intäktstillväxt och högre vinst är betydande när hotellen har ett sammansvetsat och produktivt kommersiellt team.