<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

För många system negativt för lönsamheten på hotellen

15 februari 2022
I en nyligen genomförd undersökning från Allego svarade 330 B2B-säljledare om sina system för att driva försäljningsarbetet. Slutsatsen är att användning av för många system och verktyg ofta orsakar förvirring, slöseri med tid och hindrar säljarnas förmåga att avsluta affärer.
Undersökningen säger inget om hotell, men föreställ dig hur mycket tid hotell B2B-säljare slösar med när de skriver ut rapporter från hotellets PMS för att manuellt lägga in information i Excel för analys och rapportering. Hotellet kunde snabbt eliminera manuella arbetskostnader genom att integrera PMS och Sales CRM. Det finns fem områden där färre system på hotell skulle kunna förbättra lönsamheten.

Dra ner på kostnaderna

Det är svårt för hotell att hitta säljare och assistenter till säljteamet. Det är möjligt att sänka kostnaderna i form av färre anställda och att använda färre system. Ja, hotellet kommer att betala för att integrera hotellets PMS och Sales CRM, men de totala besparingarna blir många gånger den extra kostnaden. Det finns också kostnadsbesparingar genom att använda färre system i form av snabbare introduktionen och utbildningen av säljare när de behöver lära sig färre system.

Integrerade system underlättar

Systemintegration är komplex på hotell, men det blir lättare med moderna system med öppna API:er. När hotellet väljer och implementerar ett nytt B2B Sales CRM eller något annat system, bör de primära urvalskriterierna vara branschspecifika integrationer för att automatiskt samla in data från många olika källor. Den direkta fördelen är en minskning av arbetsbelastningen som potentiellt sparar övertidskostnader.

Utbilda säljare mer effektivt

Traditionellt har hotellförsäljning inte handlat om produktivitet eftersom det är en interaktion från person till person och därför inte kan handla om produktivitet. Kanske hör person-till-person till en tid för länge sedan för idag handlar det om att bygga en effektiv process och en solid datakvalitet för att analysera produktion och trender. Hotellet behöver utbilda säljteamet i det mest produktiva arbetsflödet, vikten av datakvalitet och hur man analyserar data för att fatta bättre beslut. Användaranvändningen blir högre eftersom det blir mer effektivt att använda ett system istället för många olika.

Förbättra samarbetet i teamet

Säljteamet är en del av det kommersiella teamet. Bort med silorna har varit modeordet inom hotellbranschen sedan en tid tillbaka. Det enda sättet att uppmuntra till samarbete är att ha ett system som spänner över de gamla silorna. Ett exempel på samarbete är mellan försäljning och revenue management om prissättning av företagsavtal, MICE-affärer och grupper. Att förbättra samarbetet kommer att spara tid och ansträngning, snabba upp försäljningsprocessen och öka hit rate. Användningen blir också högre när flera roller ser fördelarna med att använda färre system.

Snabba upp processen

Slutligen måste hotellen göra affärsprocessen snabbare från förfrågan till att vinna en affär. Konkurrensen kommer att vara hård under återhämtningen, vilket gör att det team som svarar snabbast med det mest engagerande innehållet och det bästa priset vinner affären. En väl designad process, smidigt samarbete och rätt systemstöd kommer att leda till en högre hit rate och högre intäkter.

Demand Calendar B2B Sales CRM

Undersökningen bekräftar vår filosofi när vi utvecklar B2B Sales CRM-modulen i Demand Calendar. Våra vägledande principer har varit.
 
  • Specifik B2B Sales CRM för hotellsäljare
  • Integration som möjliggör automatisering för att eliminera tråkigt manuellt arbete
  • Maximera hastighet och genomströmning av affärer
  • Samarbete mellan försäljning och revenue management
  • Lätt att lära med ett minimum av utbildningstid
 
Resultatet är ett B2B Sales CRM som maximerar hotellsäljarens produktivitet vilket leder till högre intäkter och resultat för hotellet.