<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Effektiva nyckeltal för hotell

09 juni 2022
Då och då sammanställer hotellbranschens leverantörer eller hotellexperter listor över de bästa nyckeltalen för hotell. Dessa KPI:er är alltid generella, såsom RevPAR, Occupancy, ADR, etc. Dock har hotellbranschen arbetat med samma KPI:er så länge att varje hotellföretag nuförtiden följer dessa KPI:er utan att ifrågasätta deras handlingsbarhet.
Tyvärr missför många hotellföretag vad de ska ha för nyckeltal och mäter för mycket eller inte vad som är användbart eller kopierar de mätvärden som andra hotellföretag använder. För att nyckeltal ska vara effektiva är det viktigt att hotell funderar igenom vad de behöver veta och sedan sätter upp nyckeltal för att mäta hotellets framgång med sin specifika strategi. Så låt oss ta en titta på några vikgtiga detaljer.
 

Effektiva nyckeltal

Här är några funktioner som gör ett nyckeltal effektivt.

Relevant

Ett nyckeltal måste vara relevant för ett specifikt team eller strategi. Relevans säkerställer att rätt beslutsfattare är ansvariga för att mäta specifika nyckeltal – vilket ökar sannolikheten för ett framgångsrikt resultat. Relevansen är utgångspunkten när man bestämmer vilka nyckeltal som ska följas. Till exempel på hotell är nyckeltal om gästnöjdhet, marknadsandelar, operativ effektivitet och vinst avgörande för framgång.

Målriktat

Nyckeltal bör alltid sippra ner från de övergripande strategiska målen för ett hotellföretag. Som ett resultat måste de anpassas och inte oavsiktligt undergräva varandra. Se till att nyckeltal alltid stöder hotellföretagets övergripande strategi. Många hotell upplever problem med silotänkande i kommersiella roller där rollspecifika KPI:er skapar konflikter mellan teammedlemmarna.

Handlingsdrivet

Det är inte vettigt att bygga eller använda nyckeltal för dess skull. Hotellägare bör vilja bygga affärs-KPI:er som påverkar verksamheten positivt. De ska vara lätta att förstå, men medarbetarna ska också veta hur man uppnår ett effektivt resultat. Att sätta ouppnåeliga mål kan vara en stor de-motivator för anställda. Ju mer exakt syftet med en KPI är, desto mer sannolikt är det att team når det.
 
Istället för att sätta betydande, komplexa mål, kanske ett hotell vill börja i liten skala. Genom att sätta upp kortsiktiga mål som utmanar medarbetarna men inte överväldigar dem, kan ett hotell spåra framstegen genom ett väl utvecklat nyckeltal och öka motivationen hos medarbetarna.

Mätbart

Det kan tyckas självklart, men ett nyckeltaI ska vara lätt att mäta. Ett effektiv KPI undviker generaliserade mål som "Gör gästerna nöjda." Istället bör hotell basera sina nyckeltal på ett väldefinierad strategil med tydliga mål för att skapa effektiva nyckeltal. Dessutom bör KPI:n kunna mäta kvantitet och kvalitet.

Enkelt

En KPI ska också vara enkelt, okomplicerad och lätt att mäta. Ett effektiv nyckeltal leder till beslut, inte ytterligare frågor. Alla som är inblandade i ett mål bör kunna känna igen nyckeltalet för sin roll. Om ett mål är tydligt kan gruppmedlemmarna fatta praktiska beslut för att uppnå önskat resultat.

System för att följa upp nyckeltal

Ett utmärkt sätt att få teamet att arbeta mot samma mål är att mäta KPI:er genom att samla in och lagra all information i ett system som ger hotellteamet enkel åtkomst och en enda källa till sanning. Det gör att framstegen mot målen blir lättare att analysera och hotell kan fatta många beslut baserat på fakta och magkänsla, vilket är en perfekt kombination för hotell. Hotell behöver ett verktyg för att samla in data, analysera och vidta åtgärder. Demand Calendar samlar all data på ett ställe, föranalyserar och visualiserar viktiga KPI:er för hotellverksamhet, låter hotellteamet vidta åtgärder och mäter resultatet av aktiviteterna.