<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Att investera i teknologi löser problem proaktivt för hotell

07 oktober 2021
Vartenda ställe som erbjuder en övernattning behöver teknologi för att sköta sin verksamhet. En liten och tillfällig aktör använder Airbnb som plattform för att skaffa kunder. Stora fullservicehotell har mer teknologi än någon utanför branschen kan tänka sig.

Definitionen av ordet "investera" är att du lägger pengar på något som du hoppas ske ge en avkastning som är större än vad du ursprungligen lade in. Du tänker oftast på pengar, men du kan investera tid, förhoppningar eller känslor i människor eller företag. Till exempel, när du investerar i ett företag, hoppas du på att företaget ska växa och ge vinst. När man talar om mer betydande investeringar tänker de flesta på ett längre perspektiv. Ett hotell är till exempel en långsiktig investering, och det kommer sannolikt att ta år att skapa en rimlig avkastning på investeringen.

Nya sätt att investera

Hotellägare måste fatta välgrundade beslut för att kontinuerligt investera i teknologi för att hålla jämna steg med konsumenternas behov och produktivitet för att driva verksamheten lönsamt.

Det finns många olika sätt att strukturera en investering. Det traditionella sättet är att betala för något i förväg, till exempel investeringar i inventarier, möbler eller internetkablar till hotellrum. Ett annat sätt är att betala för användning, till exempel en månadsavgift, per användare eller bara vid förbrukning. Här är två exempel.

Hotell investerar i sin webbplats och bokningsmotor i förväg och behöver inte betala några provisioner på bokningar som görs på webbplatsen. Hotell hoppas att denna investering kommer att ge en högre avkastning på investeringen än i andra kanaler för försäljning av hotellrummen.

Hotell vill inte investera något i teknik som behövs för att bygga och hantera bokningswebbplatser. I stället betalar hotell en provision på de faktiska bokningar de får från till exempel OTA. Hotell hoppas att denna investering kommer att ge en högre avkastning på investeringen än i andra kanaler för försäljning av hotellrum.

Fördelar med att använda teknologi

Det finns bara två viktiga variabler för att beräkna avkastningen på hotellinvesteringar, öka intäkterna och sänka kostnaderna. Vissa investeringar är generella produktivitetsförbättringar, medan andra specifikt löser ett problem som antingen förbättrar intäkterna eller sänker kostnaderna. Till exempel säger vissa leverantörer av prissättningssystem att deras system kommer att öka intäkterna och eliminera behovet av en revenue manager. Ett annat exempel är leverantörer av mobil in- och utcheckning som säger att deras system kommer att minska arbetstiden och öka gästnöjdheten.

Det finns också icke-monetära fördelar med att använda teknologi, till exempel att vara en bra arbetsplats eftersom teknologi hjälper till att minska vardagligt manuellt tråkigt arbete och gör jobbet mer givande. Dessutom förväntar sig en yngre generation modern teknik på arbetsplatserna eftersom de ser fördelarna och redan är stora användare av den senaste tekniken. Slutligen sparar hotellet rekryterings- och utbildningskostnader samt minskar produktivitetsförluster genom att få anställda att stanna längre i företaget.

En annan betydande icke-monetär fördel för ett hotellföretag är att ständigt förbättra ledningsprocesserna i företaget för att fatta bättre beslut, bygga och behålla kunskap i företaget och bli mindre beroende av enskilda anställda.

Balansera risk och potentiell avkastning

Många hotellägare är ovilliga att fatta beslut om investeringar i ny teknologi på grund av investeringskostnaden och tar därför inte en grundlig värdering av avkastningen på investeringen. Hotellägaren måste alltid balansera risken och den potentiella avkastningen i varje enskild investering.