<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Blog

Har ni ett väl fungerande kommersiellt team?

Har ni ett kommersiellt team på ditt hotell? Och vet du hur man skapar ett fungerande kommersiellt team? Det är av yttersta vikt att man skapar ett fungerande kommersiellt team utifrån gemensamma mål för att man ska kunna maximera sitt gemensamma arbete med att öka och maximera intäkterna.

general manager revenue commercial team team productivity

Är ditt hotell redo för nästa konjunkturnedgång?

Konjunkturen har mattats av och vi kanske står inför en kommande lågkonjunktur. Är du och ditt hotell redo för nästa konjunkturnedgång?

gain market share trends

Arbetar hotellet proaktivt eller reaktivt med benchmarking?

Hotell som använder sig av benchmarking lyckas bättre. Rätt analys och aktiviteter leder till högre resultat.

revenue gain market share

Planera och undvik att missa affärsmöjligheter

Vi har lagt 2018 bakom oss och vi är redan några veckor in i 2019 och just nu inne i de tuffa s.k. oxveckorna då vintern håller oss i sitt grepp och vardagen verkligen är tillbaka. Vi vill ge er några konkreta råd på vad man kan ta sig tid att planera under den här perioden.

Reflektioner från Hotel Market Seminars 2019

I förra veckan hölls årets upplaga av Hotel Market Seminars 2019 på Clarion Hotel Stockholm vid Skanstull. Nästan 300 deltagare samlades och temat för året var gästfokus varför många av paneldiskussionerna och workshopsen hade just relationen till gästen i fokus.

Har dina anställda rätt verktyg?

Medarbetarna är hotellets mest värdefulla tillgång, men också hotellets högsta kostnad, Din uppgift som ledare är att se till att du får ut maximal produktivitet från alla dina medarbetare.

Heatmaps för besöksnäringen - Destination Falkenberg går före

Vet du om att du troligen sitter på en helt outnyttjad ”guldgruva” med information som redan finns i dina system? Inom hotellvärlden finns det mycket information av olika slag som inhämtas, samlas och som i bästa fall kategoriseras utan att man ens tänker på möjliga alternativa användningsområden.

Hur arbetar hotellen med företagsavtal?

Hur arbetar hotellen med sina företagsavtal? Hur viktigt är segmentet företagskunder? Vi var nyfikna på att lära oss mer om hur hotellen arbetar med företagsavtal och hörde därför av oss till några av våra kunder för att få deras olika perspektiv på företagsavtalen.

Fem vanliga misstag som revenue managers gör

Revenue management handlar i korthet om att ta kontroll över utbud och efterfrågan och på detta sätt öka företagets lönsamhet. Här kommer några korta punkter som handlar om några vanliga misstag som en revenue manager kan göra i sitt arbete och några tips på hur man kan komma tillrätta med dem.

Hotellbranschen växer så det knakar

Nybyggnationen inom hotellbranschen i Sverige går onekligen på högvarv. Det växer så att det knakar och nya hotell byggs överallt i landet. 2017 var ett rekordår i Stockholm, då det byggdes 1 840 nya hotellrum vilket var en ökning på 7,6 procent jämfört med året innan.