<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Blog

Posts tagged with: Gain-market-share

Hur hotellen kan arbeta strategiskt med sina företagsavtal

Artikel om hur hotell kan arbeta strategiskt med företagsavtal - från Demand Calendars Summit den 5 september.

sales general manager revenue gain market share acquisition cost

Välkomna till Demand Calendars Summit om företagsavtal den 5 september

Inbjudan till Demand Calendars Summit om företagsavtal den 5 september 2019.

sales general manager revenue gain market share acquisition cost

Vilka guidelines och policies bör ett hotell ha för att nå intäktsmålen?

Alla hotell strävar efter att maximera och öka sina intäkter. Man måste arbeta strategiskt för att lyckas. Att ta fram en prisstrategi med tillhörande guidelines och policies lägger grunden för det kommande prissättningsarbetet. Läs mer om vikten av guidelines och policies.

general manager revenue gain market share

Är ditt hotell redo för nästa konjunkturnedgång?

Konjunkturen har mattats av och vi kanske står inför en kommande lågkonjunktur. Är du och ditt hotell redo för nästa konjunkturnedgång?

gain market share trends

Arbetar hotellet proaktivt eller reaktivt med benchmarking?

Hotell som använder sig av benchmarking lyckas bättre. Rätt analys och aktiviteter leder till högre resultat.

revenue gain market share