<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Blog

All posts

maj 4, 2020 Det nya kommersiella teamet på ett hotell by: Anders Johansson
oktober 27, 2020 COVID-19 Checklista för hotell by: Anders Johansson
mars 18, 2020 COVID-19 Checklista för Revenue Managers by: Anders Johansson
mars 18, 2020 COVID-19 Checklista för Sales Managers by: Emil Sunesson
januari 18, 2020 Reflektioner från Hotel Market Seminars 2020 by: Anders Johansson
oktober 27, 2020 Hur hotellen kan arbeta strategiskt med sina företagsavtal by: Madeleine Rosberg
september 4, 2019 Demand Calendar förstärker sin säljorganisation by: Madeleine Rosberg
oktober 27, 2020 Välkomna till Demand Calendars Summit om företagsavtal den 5 september by: Madeleine Rosberg
oktober 27, 2020 Hur attraherar du talangerna och behåller din personal? by: Madeleine Rosberg
oktober 27, 2020 Vilka guidelines och policies bör ett hotell ha för att nå intäktsmålen? by: Madeleine Rosberg
oktober 27, 2020 Har ni ett väl fungerande kommersiellt team? by: Madeleine Rosberg
oktober 27, 2020 Är ditt hotell redo för nästa konjunkturnedgång? by: Madeleine Rosberg
maj 31, 2019 Arbetar hotellet proaktivt eller reaktivt med benchmarking? by: Anders Johansson
maj 27, 2019 Planera och undvik att missa affärsmöjligheter by: Anders Johansson
maj 28, 2019 Reflektioner från Hotel Market Seminars 2019 by: Madeleine Rosberg
maj 27, 2019 Har dina anställda rätt verktyg? by: Anders Johansson
maj 27, 2019 Heatmaps för besöksnäringen - Destination Falkenberg går före by: Anders Johansson
maj 27, 2019 Hur arbetar hotellen med företagsavtal? by: Anders Johansson
maj 27, 2019 Fem vanliga misstag som revenue managers gör by: Anders Johansson
maj 27, 2019 Hotellbranschen växer så det knakar by: Anders Johansson