<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Blog

Madeleine Rosberg

Madeleine Rosberg

Recent Posts by Madeleine Rosberg

Hur hotellen kan arbeta strategiskt med sina företagsavtal

Artikel om hur hotell kan arbeta strategiskt med företagsavtal - från Demand Calendars Summit den 5 september.

sales general manager revenue gain market share acquisition cost

Demand Calendar förstärker sin säljorganisation

Demand Calendar förstärker sin säljorganisation och rekryterar en ny säljare från hotellbranschen.

sales marketing

Välkomna till Demand Calendars Summit om företagsavtal den 5 september

Inbjudan till Demand Calendars Summit om företagsavtal den 5 september 2019.

sales general manager revenue gain market share acquisition cost

Hur attraherar du talangerna och behåller din personal?

Konkurrensen mellan hotellen är hård och de kämpar för att attrahera den mest kompetenta personalen. Att hitta rätt personal är verkligen ett problem som ökar i hela branschen, både i Sverige och utomlands.

general manager revenue trends

Vilka guidelines och policies bör ett hotell ha för att nå intäktsmålen?

Alla hotell strävar efter att maximera och öka sina intäkter. Man måste arbeta strategiskt för att lyckas. Att ta fram en prisstrategi med tillhörande guidelines och policies lägger grunden för det kommande prissättningsarbetet. Läs mer om vikten av guidelines och policies.

general manager revenue gain market share

Har ni ett väl fungerande kommersiellt team?

Har ni ett kommersiellt team på ditt hotell? Och vet du hur man skapar ett fungerande kommersiellt team? Det är av yttersta vikt att man skapar ett fungerande kommersiellt team utifrån gemensamma mål för att man ska kunna maximera sitt gemensamma arbete med att öka och maximera intäkterna.

general manager revenue commercial team team productivity

Är ditt hotell redo för nästa konjunkturnedgång?

Konjunkturen har mattats av och vi kanske står inför en kommande lågkonjunktur. Är du och ditt hotell redo för nästa konjunkturnedgång?

gain market share trends

Reflektioner från Hotel Market Seminars 2019

I förra veckan hölls årets upplaga av Hotel Market Seminars 2019 på Clarion Hotel Stockholm vid Skanstull. Nästan 300 deltagare samlades och temat för året var gästfokus varför många av paneldiskussionerna och workshopsen hade just relationen till gästen i fokus.