<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Blog

Posts tagged with: Trends

Reflektioner från Hotel Market Seminars 2020

Den 8 januari 2020 hölls Hotel Market Seminars för sjunde året i rad. Den här gången på Courtyard by Marriott. Här är mina reflektioner som arrangör och deltagare på några av de olika programpunkterna.

sales general manager revenue marketing team productivity trends

Hur attraherar du talangerna och behåller din personal?

Konkurrensen mellan hotellen är hård och de kämpar för att attrahera den mest kompetenta personalen. Att hitta rätt personal är verkligen ett problem som ökar i hela branschen, både i Sverige och utomlands.

general manager revenue trends

Är ditt hotell redo för nästa konjunkturnedgång?

Konjunkturen har mattats av och vi kanske står inför en kommande lågkonjunktur. Är du och ditt hotell redo för nästa konjunkturnedgång?

gain market share trends