<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Det nya kommersiella teamet på ett hotell

Lägre efterfrågan den närmaste tiden

COVID-19-pandemin kommer att förändra hur hotell drivs och särskilt hur all kommersiell verksamhet planeras och genomförs.

En full återhämtning för besöksnäringen är endast möjlig under två förutsättningar. Den första är att en behandling finns tillgänglig. Den andra är att ett vaccin finns tillgängligt och att människor har vaccinerats. Enligt experter kan en behandling finnas tillgänglig om cirka sex månader och ett vaccin om 12-18 månader.

Under de kommande åren kommer vi att få leva med att viruset finns mitt ibland oss och kommer att fortsätta att spridas. Åtgärder, som att hålla avstånden till andra människor, för att minimera spridningen kommer att bli en del av vardagen. Marriott, Hilton, Accor och Airbnb har inlett samarbeten med experter på hygien och virusspridning och infört nya regler för städning, hygien och säkerhet. Allt för att säkerställa att ingen gäst smittas av viruset när de övernattar. Det är viktigt att kommunicera vad hotellen gör för att hjälpa till att stoppa virusspridningen för att få gästerna att känna sig så trygga att de vågar börja resa igen. Först då kommer efterfrågan på övernattningar sakta men säkert börja öka.

Besöksnäringen kommer inte att återgå till en ny normal verklighet innan människor har vaccinerats. Hotell kommer därför att ha utmaningar under minst de kommande två åren (resten av 2020, hela året 2021 och början av 2022).

Eftersom efterfrågan på övernattningar kommer att öka gradvis under de närmaste åren är det bra att nu fundera på storleken på det kommersiella teamet.

Skapa ett kommersiellt team

Börja med ett tomt papper för att utforma hotellets nya kommersiella organisation. Under de närmaste åren (återuppbyggnadsfasen) bör det kommersiella teamet vara mycket mindre än det var tidigare. Det finns inte samma efterfrågan på övernattningar och därför kommer det att bli färre kommersiella aktiviteter. Rollerna och arbetsuppgifterna som ska göras kommer att vara olika eftersom efterfrågan från olika segment ser helt annorlunda ut. Silorna mellan marknadsföring, försäljning och revenue management måste försvinna för alltid. Fundera inte på vilka roller som behövs utan börja med att definiera arbetsuppgifter som ska göras för att skapa intäkter till hotellet och därigenom kunna bedöma vilka resurser som behövs. Det nya normala kräver på sikt ett ”Revenue Generation Team” som arbetar tillsammans för att skapa de mest lönsamma intäkterna.

Just nu behöver hotellet bara en person som hanterar all kommersiell verksamhet och hotellet har dessutom bara råd med en person eftersom intäkterna nu och i 6-12 månader kommer att vara mycket lägre än vanligt. Det kommer inga grupper, inga stora evenemang, inga stora möten, inga internationella gäster och dessutom betydligt färre affärsresenärer de kommande 12 månaderna. Det kommersiella arbetet kommer att vara mindre omfattande.

Befattningsbeskrivning och arbetsuppgifter

Vilka arbetsuppgifter är viktigast just nu och hur kan dessa hanteras av en person? Vi har tagit fram en heltäckande befattningsbeskrivning för en “Commercial Manager” som innehåller de viktigaste uppgifterna som ska göras den närmaste tiden.


Ladda ner befattningsbeskrivning - "Commercial Manager"