<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Blog

Anders Johansson

Anders Johansson

CEO of Demand Calendar. Helping independent hotel groups create successful revenue strategies. Make your commercial team maximize profits now.

Recent Posts by Anders Johansson

Det nya kommersiella teamet på ett hotell

COVID-19-pandemin kommer att förändra hur hotell drivs och särskilt hur all kommersiell verksamhet planeras och genomförs. Vilka arbetsuppgifter är viktigast just nu och hur kan dessa hanteras av en person? Ladda även ner en detaljerad befattningsbeskrivning.

sales revenue marketing commercial team

COVID-19 Checklista för hotell

Coronaviruset har slagit till med full kraft mot världen och i synnerhet mot hotellbranschen. Här kommer en checklista för hotell på förslag hur man kan agera.

general manager revenue marketing commercial team

COVID-19 Checklista för Revenue Managers

Coronaviruset har slagit till med full kraft mot världen och i synnerhet mot hotellbranschen. Nedan kommer en checklista för Revenue Managers på förslag hur man kan tänka under denna svåra tid.

revenue

Reflektioner från Hotel Market Seminars 2020

Den 8 januari 2020 hölls Hotel Market Seminars för sjunde året i rad. Den här gången på Courtyard by Marriott. Här är mina reflektioner som arrangör och deltagare på några av de olika programpunkterna.

sales general manager revenue marketing team productivity trends

Arbetar hotellet proaktivt eller reaktivt med benchmarking?

Hotell som använder sig av benchmarking lyckas bättre. Rätt analys och aktiviteter leder till högre resultat.

revenue gain market share

Planera och undvik att missa affärsmöjligheter

Vi har lagt 2018 bakom oss och vi är redan några veckor in i 2019 och just nu inne i de tuffa s.k. oxveckorna då vintern håller oss i sitt grepp och vardagen verkligen är tillbaka. Vi vill ge er några konkreta råd på vad man kan ta sig tid att planera under den här perioden.

Har dina anställda rätt verktyg?

Medarbetarna är hotellets mest värdefulla tillgång, men också hotellets högsta kostnad, Din uppgift som ledare är att se till att du får ut maximal produktivitet från alla dina medarbetare.

Heatmaps för besöksnäringen - Destination Falkenberg går före

Vet du om att du troligen sitter på en helt outnyttjad ”guldgruva” med information som redan finns i dina system? Inom hotellvärlden finns det mycket information av olika slag som inhämtas, samlas och som i bästa fall kategoriseras utan att man ens tänker på möjliga alternativa användningsområden.

Hur arbetar hotellen med företagsavtal?

Hur arbetar hotellen med sina företagsavtal? Hur viktigt är segmentet företagskunder? Vi var nyfikna på att lära oss mer om hur hotellen arbetar med företagsavtal och hörde därför av oss till några av våra kunder för att få deras olika perspektiv på företagsavtalen.

Fem vanliga misstag som revenue managers gör

Revenue management handlar i korthet om att ta kontroll över utbud och efterfrågan och på detta sätt öka företagets lönsamhet. Här kommer några korta punkter som handlar om några vanliga misstag som en revenue manager kan göra i sitt arbete och några tips på hur man kan komma tillrätta med dem.