<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">
Anders Johansson
Anders Johansson CEO and Founder

Planera och undvik att missa affärsmöjligheter

Vi har lagt 2018 bakom oss och vi är redan några veckor in i 2019 och just nu inne i de tuffa s.k. oxveckorna då vintern håller oss i sitt grepp och vardagen verkligen är tillbaka. Som vanligt så är det fullt upp inom hotellbranschen även om denna period förvisso är känd för att vara lite lugnare för de flesta hotell än vad det är under hösten då det är fullt upp bl.a. med att utvärdera och förhandla nya företagsavtal och att se över och revidera prissättningen. Vi vill ge er några konkreta råd på vad man kan ta sig tid att planera under den här perioden.

Använd perioden till framåtblickande och strategi


Nu är en period som kan utgöra en liten andhämtningspaus och som revenue manager eller som VD gäller det att använda den här perioden till att passa på att överväga förändringar och till att ta mer strategiska beslut, att blicka framåt. Det gäller att ta väl underbyggda och övervägda kommersiella beslut vilket inte görs i en handvändning.

Så, vad kan man passa på att göra nu? Vi har spaltat ned några aspekter som man kan ta sig tid att se över. För det gäller att passa på att utnyttja tiden när det är lite lugnare för att jobba med strukturella förändringar och att lägga upp en strategi inför nästa businessperiod.

Se över den publika prissättningen


Man kan först och främst se över den publika prissättningen men även den taktiska. Våga ställa alla jobbiga frågor - utmana dig själv och din egen organisation. Utvärdera volymen och efterfrågan. Är du nöjd? Eller finns det möjligheter att öka både volymen och efterfrågan? Har du koll på hur du står dig i relation till ditt Comp Set? Har du jobbat rätt med publika priser? Är dina rumstyps-supplements korrekta?

20190109_183038

Demand Calendars team på plats på Hotel Market Seminar 2019

Se över hur dina segment levererar

Man kan även passa på att titta på vilka segment som plockar upp sämre. Är det en avtalskund som har slutat bo? Får vi färre förfrågningar och har vi varit för tuffa i vår prissättning? Är det pga. en ny strategi eller inte? Vad för typ av actions måste till för att vända detta? Vilken typ av åtgärd som krävs är självfallet beroende på vad man identifierar för anledning till ett tapp för ett segment.

Se över distributionskanaler och reviews

Är vi distribuerade rätt? Har vi rätt pris i alla kanaler? Det är inte alltid fallet om man inte har uppdaterat sin PMS och samtliga extranät.

Det är också viktigt att göra en grundlig översyn över reviews för rankingen hos OTAer har stor betydelse. Har våra reviews gått ned? Att hamna på en låg placering innebär i många fall att man inte ens är på första söksidan för en destination. Detta leder till att färre upptäcker hotellet och i och med det sämre försäljning.

Undvik att missa affärsmöjligheter

Om man inte är beredd, så är man oförberedd. Så varför inte passa på att tänka framåt nu för att spara tid senare i år? Det kan låta trivialt men genom att vara förutseende och redan nu fundera över kommande strategiska beslut och att planera för året kan man spara in mycket tid och undvika stress under senare delen av året som är mer hektiskt. Och framför allt – missa inte affärsmöjligheter som finns där mitt framför näsan om man bara tar sig tid att stanna upp och reflektera och analysera. Lycka till!

fireworks-879461_1920Nytt år ger nya möjligheter - se till att ta dem!