<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">
Madeleine Rosberg
Madeleine Rosberg Head of Communication

Hur attraherar du talangerna och behåller din personal?

Konkurrensen mellan hotellen är hård och de kämpar för att attrahera den mest kompetenta personalen så att de ska välja att arbeta för deras hotell. Att hitta rätt personal utgör verkligen ett problem som ökar inom hela hotellbranschen. Detta är ett problem för de flesta hotellen i många av Europas länder och globalt. Det är svårt att hitta rätt personal med den kunskap och erfarenhet som krävs för jobbet. Därför är det ett riktigt stort problem när hotellen förlorar kompetens och kunskap när personal lämnar. Det faktum att det är svårt att hitta rätt personal för att ersätta de som slutar innebär att problemet med personal som slutar utgör ett ändå mer allvarligt problem.

När hotell förlorar sina talanger och kunniga personal blir det kostsamt och tidskrävande att hitta ny kompetent personal eftersom det är brist på personer i branschen som är utbildade och har rätt kompetens. När personal lämnar hotellet riskerar man också att både kunskap och värdefull information – om allt från revenue management till kundkännedom – försvinner när nyckelpersoner lämnar.

Det finns en brist på kvalificerad personal inom hospitality industrin i många länder i Europa, bland annat Sverige och Tyskland. Och det finns en motsvarande situation i USA – enligt Deloittes Travel and Hospitality Industry Outlook från 2019 har gapet vad gäller personal ökat till nivåer utan tidigare motstycke. U.S. Bureau of Labor Statistics uppskattar att det fanns mer än en miljon jobb inom leisure och hospitality sektorn under 2018 jämfört med över 350 000 lediga jobb under 2009.(1)

Sökandet efter kvalificerad personal har högsta prioritet för hotellchefer och hotellägare. Faktum är att utmaningar så som dataskydd och terrorism anses vara mindre problematiska och rankas som en mindre utmaning när hotellchefer i Tyskland rankar vilka utmaningar som de möter. (2)

I “Travel Weekly” publicerades det nyligen en väldigt intressant artikel om detta ämne i vilken de intervjuade Guy Langford, som är chef för transport, hospitality and serviceindustrin på Deloitte. He konstaterade: “"When you look at what the hospitality industry is doing now, much of it's centered on creating a much stronger emotional connection to their employees, which goes a long way toward securing talent,"”.

De fristående hotellen är ändå mer exponerade för detta hot eftersom de riskerar att förlora personal till de stora kedjorna. Konkurrensen ökar alltså ändå mer mellan de fristående hotellen och hotellkedjorna. De stora kedjorna anses ofta vara mer attraktiva arbetsgivare än de små fristående hotellen, eftersom det finns fler möjligheter att avancera i en stor organisation jämfört med hos ett litet hotell. Många gånger finns det också större möjligheter till personlig utveckling när man arbetar för en större organisation.

Därför är det av yttersta vikt att försöka att främja en positiv arbetsmiljö där personalen känner sig uppskattad och där deras talang används och kommer till sin rätta. Det är viktigt att säkerställa att man ger sin personal de rätta verktygen och systemen eftersom det är viktigt att ge dem möjlighet att kunna göra ett bra jobb och att få personalen att stanna. Det är alltid enklare att få personal att stanna än att attrahera nya talanger och kvalificerad personal. Det är sålunda otroligt viktigt att uppskatta och värdera den personal som du har för att få dem att vilja stanna kvar.

Som hotellansvarig är det upp till dig att hitta de bästa handlingarna för att göra din arbetsplats till den mest attraktiva för befintliga och potentiella anställda. När man är ett fristående hotell har man också en stor möjlighet att experimentera med nya sätt att öka dina styrkor och unika fördelar för att attrahera nya talanger.

Oavsett hur du och ditt hotell väljer att agera för att behålla er personal, och hur ni väljer att hantera detta problem, så är det vitalt att ha en strategi för hur man ska få kvalificerad personal att stanna och att ge dem de rätta verktygen och möjligheterna som krävs för att få dem att stanna. Anställda som är nöjda är de bästa ambassadörerna vilket också underlättar för hotellet när de har behov av och söker efter nya talanger att anställa.

I framtiden kan inget hotell kosta på sig att vara en dålig arbetsgivare där anställda och därmed deras kunskap och kännedom om kunderna också lämnar hotellet när de slutar.

Att förlora personal, vilket också innebär brain drain och att man förlorar information och kunskap, kan vara förödande inte bara för små hotell utan också för stora hotell och för kedjor. Fast, så som vi nämnde ovan, är det de fristående och mindre hotellen som är mer exponerade för den negativa påverkan som det innebär när kvalificerad personal lämnar eftersom de är beroende av ett mindre antal anställda. Säkerställ att du uppskattar din personal och ge dem rätt verktyg att göra ett bra jobb så att de stannar, annars riskerar du en ond cirkel med personal som lämnar och att personalen som är kvar måste göra de andras jobb. Det är helt enkelt för mycket att förlora samt för många intäkter på spel för hotellen.

Källor:
(1) “Travel Weekly”: https://www.travelweekly.com/Travel-News/Hotel-News/Lots-of-jobs-less-immigration-causing-hotel-labor-shortages

(2) “Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung”, 19 June 2018:
https://www.ahgz.de/news/tripadvisor-studie-deutsche-gastgeber-sehen-fachkraeftemangel-als,200012248651.html