<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

COVID-19 Checklista för Sales Managers

(2 min read)

Coronaviruset har slagit till med full kraft mot världen och i synnerhet mot hotellbranschen. Nedan kommer en checklista för Sales Managers på förslag hur man kan nyttja tiden på bästa sätt under denna svåra tid.

Stärk relationen med dina toppkunder

Det finns ingen anledning att inte jobba med era befintliga kunder. Boka upp möten med kontaktpersoner hos era toppkunder (videomöte fungerar bra) för att ge en uppdatering om hur ni säkerställer hygienfaktorerna på hotellet för att på bästa ge en säker hotellvistelse och minska risken för smittspridning. Detta kommer vara av största vikt nu och när resandet drar igång igen.

Mötet blir ett ypperligt tillfälle för att uppdatera sig om status och skaffa sig en bild av hur företaget tänker kring rådande omständigheter. Ni får en bättre uppfattning om framtiden.

Var noga med att skicka med tydlig agenda när du föreslår mötet så de inte tror det är en “vanlig” avstämning eller liknande.

Gå igenom ankomstlistan

Har ni några företagskunder som bor hos er trots viruset. Säkerställ att deras vistelse blir den bästa någonsin.

Utvärdera era befintliga kunder

Detta är ett ypperligt tillfälle att göra en noggrann utvärdering av era befintliga kunder. Analysera volym, resmönster och kostnader för era kunder och dela upp kunderna i olika kategorier utifrån vilka som är viktigast för er lönsamhet. Dessa kunder bör i framtiden få extra mycket fokus (tips på hur man ökar volym på befintliga avtal).

Nya potentiella kunder?

Är det några kunder som producerat många nätter föregående år som inte har avtal? Eller finns det företag med kontor i närheten av ert hotell där avtal inte är skrivet? Skriv upp en lista på potentiella kunder att ta kontakt med när resandet kommer igång.

Videokonferensutrustning?

Är ni en anläggning med bra och avancerad videokonferensutrustning. Se till att kommunicera detta till era kunder.

Avbokade konferenser

Ha en tät dialog med alla kontaktpersoner som avbokar deras konferenser för att inte missa tillfället när det blir dags att boka igen.

Marknadsmaterial

Hur ofta behöver du inte fila eller putsa på dina presentationer inför olika typer av möten och evenemang. Se till att gör detta nu. Och framförallt, hur presenterar ni hygienstandarden på hotellet då det kommer bli en ännu viktigare faktor framöver.

Städa i dina befintliga system

När aktivitetsnivån är lägre finns det tid över att städa i hotellets system. Säkerställ att all data är rätt i de system du använder. Uppdatera informationen om avtalskunderna i hotellets PMS, i din adressbok och i hotellets CRM.

Utvärdera dina system/hjälpmedel

Vilken typ av hjälpverktyg skulle du som säljare behöva för att maximera resultatet för hotellet. Kan du enkelt följa upp dina avtal? Har du ett CRM och innehåller det de funktioner som du vill ha?

Uppföljning

Det är alltid viktigt att visa sin uppskattning och ge gästen och företaget en bra upplevelse även efter deras vistelse. Men förmodligen är det än viktigare nu. Var extra noga med att följa upp de eventuella grupper och konferenser ni har.

Kommer corporate travel minska jämfört med tidigare år även när detta är över?

Då resandet i rådande stund totalt avstannat innebär det att företag måste börja jobba på ett annat sätt och ersätta de fysiska mötena med digitala. Detta är i sig ingen nyhet då tekniken funnits länge. Det som är skillnaden nu är att företagen tvingas ändra beteendemönster och många kanske inser att digitala möten i vissa sammanhang fungera lika bra som fysiska möten. Naturligtvis kommer det inte ersätta alla fysiska affärsresor, men “risken” finns att behovet i framtiden inte kommer att se likadant ut. Finns det en plan för det?


Läs även:

COVID-19 Checklista för Hotell

COVID-19 Checklista för Revenue Managers