<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Blog

Emil Sunesson

Emil Sunesson

Recent Posts by Emil Sunesson

COVID-19 Checklista för Sales Managers

Coronaviruset har slagit till med full kraft mot världen och i synnerhet mot hotellbranschen. Här kommer en checklista för Sales Managers på förslag hur man kan nyttja tiden på bästa sätt under denna svåra tid.

sales