Blog

Reflektioner från Hotel Market Seminars 2020

Den 8 januari 2020 hölls Hotel Market Seminars för sjunde året i rad. Den här gången på Courtyard by Marriott. Här är mina reflektioner som arrangör och deltagare på några av de olika programpunkterna.

sales general manager revenue manager marketing team productivity trends

Hur hotellen kan arbeta strategiskt med sina företagsavtal

Artikel om hur hotell kan arbeta strategiskt med företagsavtal - från Demand Calendars Summit den 5 september.

sales general manager revenue manager gain market share revenue goals acquisition cost

Demand Calendar förstärker sin säljorganisation

Demand Calendar förstärker sin säljorganisation och rekryterar en ny säljare från hotellbranschen.

sales marketing

Välkomna till Demand Calendars Summit om företagsavtal den 5 september

Inbjudan till Demand Calendars Summit om företagsavtal den 5 september 2019.

sales general manager revenue manager gain market share revenue goals acquisition cost

Hur attraherar du talangerna och behåller din personal?

Konkurrensen mellan hotellen är hård och de kämpar för att attrahera den mest kompetenta personalen. Att hitta rätt personal är verkligen ett problem som ökar i hela branschen, både i Sverige och utomlands.

general manager revenue manager revenue goals trends

Vilka guidelines och policies bör ett hotell ha för att nå intäktsmålen?

Alla hotell strävar efter att maximera och öka sina intäkter. Man måste arbeta strategiskt för att lyckas. Att ta fram en prisstrategi med tillhörande guidelines och policies lägger grunden för det kommande prissättningsarbetet. Läs mer om vikten av guidelines och policies.

general manager revenue manager gain market share revenue goals

Har ni ett väl fungerande kommersiellt team?

Har ni ett kommersiellt team på ditt hotell? Och vet du hur man skapar ett fungerande kommersiellt team? Det är av yttersta vikt att man skapar ett fungerande kommersiellt team utifrån gemensamma mål för att man ska kunna maximera sitt gemensamma arbete med att öka och maximera intäkterna.

general manager revenue manager revenue goals commercial team team productivity

Är ditt hotell redo för nästa konjunkturnedgång?

Konjunkturen har mattats av och vi kanske står inför en kommande lågkonjunktur. Är du och ditt hotell redo för nästa konjunkturnedgång?

gain market share revenue goals trends

Arbetar hotellet proaktivt eller reaktivt med benchmarking?

Hotell som använder sig av benchmarking lyckas bättre. Rätt analys och aktiviteter leder till högre resultat.

revenue manager gain market share

Planera och undvik att missa affärsmöjligheter

Vi har lagt 2018 bakom oss och vi är redan några veckor in i 2019 och just nu inne i de tuffa s.k. oxveckorna då vintern håller oss i sitt grepp och vardagen verkligen är tillbaka. Vi vill ge er några konkreta råd på vad man kan ta sig tid att planera under den här perioden.