Madeleine Rosberg
Madeleine Rosberg Head of Communication

Välkomna till Demand Calendars Summit om företagsavtal den 5 september

Vi vill önska såväl våra befintliga kunder som andra intresserade varmt välkomna till Demand Calendars Summit som äger rum torsdagen den 5 september. Vårt tema för den här förmiddagen är hur hotellen arbetar med företagsavtal vilket ju ligger i tiden eftersom företagsavtalen omförhandlas under hösten. Det är Anders Johansson, VD för Demand Calendar, och Ognjen Lauseger, som är Head of Customer Success hos Demand Calendar, som kommer att ge sin syn och konkreta råd avseende företagsavtal. I samband med presentationerna bjuder vi på kaffe/te och en smörgås.

Observera att vi denna gången kommer att ha vår Summit på KOM Hotel i Stockholm. KOM Hotels konferensavdelning har adress Kammakargatan 5, dvs. på Norrmalm mitt i city så det är mycket enkelt att ta sig dit.

Agenda för dagen:

Kl. 08:30: Kundens perspektiv på företagsavtal (Anders Johansson)

Kl. 09:00: Strategi för omkontraktering av företagsavtal (Ognjen Lauseger)

Kl. 9:45: Kaffe/mingel

Kl. 10:15 Kreativa produkter för nykontraktering av företagsavtal (Ognjen Lauseger)

Kl. 10:45: Analys av företag i Demand Calendar (Ognjen Lauseger)

Kl. 11:15: Trender och framtidsutsikter (Anders Johansson)

Summiten är såklart kostnadsfri och anmälan sker till vår kommunikationsansvariga, Madeleine Rosberg, genom att maila till: madeleine@demandcalendar.com

Vi hoppas att få träffa er den 5 september - varmt välkomna!