Anders Johansson
Anders Johansson CEO and Founder

Hotellbranschen växer så det knakar

Nybyggnationen inom hotellbranschen i Sverige går onekligen på högvarv. Det växer så att det knakar och nya hotell byggs överallt i landet. 2017 var ett rekordår i Stockholm, då det byggdes 1 840 nya hotellrum vilket var en ökning på 7,6 procent jämfört med året innan.

Enligt Stockholm Hotel report 2018 kommer det under de närmaste fem åren att byggas 5 400 nya hotellrum i Stockholmsregionen varav 1 200 av dem kommer att byggas i Stockholm. I Solna kommun kommer utbudet av hotellrum att öka med hela 89 procent fram till 2022.

I somras aviserades att det att flera nya hotell kommer att byggas ute vid Arlanda med en kapacitet på 900 nya hotellrum. Ett annat av Sveriges hetaste hotellbyggen är Clarion hotell i Helsingborg som är en satsning på 600 miljoner. Samtidigt bygger Marriotts ”AC” ett hotell i Ulriksdal i Solna tillsammans med deras svenska samarbetspartner, Vi Invest. Vi Invest planerar också ytterligare fem hotell de kommande tre-fem åren. Även i städer som Lund och Halmstad byggs det nya hotell. Lägg därtill en trend med att övernattningarna via AirBnb stadigt ökar. 2017 stod AirBnB-uthyrningen för fyra procent av antalet gästnätter i Stockholm och antalet AirBnB-gästnätter ökade med hela 20 procent 2017 jämfört med 2016.

crane-905488_1920

 

Ett ökat utbud av hotellrum innebär onekligen en ökande konkurrens inom hotellbranschen. Alla hotell utmanas på en snabbt växande marknad. Kanske är det dock främst de små och independent hotellen som står inför den största utmaningen även om kedjorna också påverkas såklart.

Måste verkligen tillväxten av hotellrum innebära ett hot för hotellen? Faktum är att samtidigt som utbudet av hotellrum kontinuerligt ökar så ökar även efterfrågan stadigt.

Under åren 2000-2017 var den årliga tillväxten i antalet kommersiella hotellnätter 4,7 procent. Enligt en prognos från Annordia så växte efterfrågan i samtliga storstadskommuner.
 
Även RevPAR ökade i såväl Stockholm som i Göteborg under det första halvåret 2017 jämfört med motsvarande period i fjol. Enligt Stockholm Hotel report 2018 prognos kommer RevPAR i Stockholm att förväntas att vara 1 000 kr år 2022. Detta ska jämföras med 879 kr som var RevPAR 2017. Och den årliga ökningen av RevPAR förväntas att vara 1,5 procent fram till 2022. Beläggningsgraden förväntas samtidigt ligga kvar på samma nivå kring 70-71 procent.
 
Så, vad säger den här statistiken och dessa prognoser oss - är detta ett hot eller en möjlighet? Med tanke på att såväl utbud som efterfrågan förväntas öka torde det inte finns några självklara vinnare. Allt beror istället på hur bra respektive hotell arbetar med sin strategi för intäktsmaximering och konkurrera mot sitt comp set. Om det ökade utbudet innebär ett hot är också beroende på vilket marknadssegment man är verksam inom. Som VD eller revenue manager är det istället mer relevant att fokusera på att ta så stor marknadsandel som möjligt av den ökande efterfrågan. Detta innebär också att även små och independenthotell kan lyckas - med rätt strategiska verktyg och rätt beslut så finns det alla möjligheter även för dem att lyckas trots ett ökat utbud av hotellrum.

En revenue manager på ett independenthotell som kommenterade den ökande tillgången på hotellrum menade att läget i branschen faktiskt också kunde innebära möjligheter även om de kände av den ökande konkurrensen. Till följd av den ökande konkurrensen hade de växlat upp och anställt en ny kollega för att ha möjlighet att kommunicera ändå mer aktivt mot potentiella kunder. Med den satsningen, tillsammans med deras kontinuerliga strategiska arbete för att hantera revenue management, var de redo för att möta den ökade konkurrensen.

Framtiden kan ingen sia om men med rätt beslut och rätt strategiska verktyg kan man ta sig an nya utmaningar väl rustad. Står du och ditt hotell väl rustade? Kontakta Demand Calendar för en diskussion om hur du kan maximera dina intäkter i en mer konkurrensutsatt marknad.

Stockholm Hotellrapporten 2018 hittar du här: https://www.mynewsdesk.com/investstockholm/documents/stockholm-hotel-report-2018-82659