Madeleine Rosberg
Madeleine Rosberg Head of Communication

Demand Calendars Spring Summit - om Profit drivers och vikten av teamwork i det kommersiella teamet

Demand Calendar höll i förra veckan sin Spring Summit för att informera om aktuella trender inom hotellbranschen samt för att berätta om de nya rapporterna i Demand Calendar som går otroligt snabbt att ta fram. Deltagarna kom från independent hotell och var en blandning av befintliga och potentiella kunder.

Profit drivers

Anders Johansson, VD för Demand Calendar, inledde med att berätta om ”Profit drivers” – faktorer som inverkar och påverkar ett hotells resultat. Han berättade om vad som är viktigast att hålla koll på och gav konkreta råd hur man kan agera för att lyckas nå ett högre resultat.

Det första rådet var att inte konkurrera med pris utan med kvalité – hotellet ska särskilja sig från sina konkurrenter genom att vara bättre, inte billigare.

Det andra rådet var att prioritera att öka intäkterna, snarare att försöka att minska kostnaderna. De flesta kostnader i ett hotell är fasta och kan inte ändras på kort sikt. Intäkterna kan hotellets ledning alltid aktivt påverka för att därigenom öka hotellets resultat.

Anders berättade om värdet av att bygga ett starkt varumärke och hur man kan gå tillväga för att göra det. Numera är det enkelt att mäta framgången med varumärket i form av recensioner från hotellets gäster. Google håller för närvarande på att segla upp som den dominerande aktören för gästrecensioner och har tagit över från både Booking och TripAdvisor. Faktum är att Google nu står för 36 procent av nya gästrecensioner medan TripAdvisor, som tidigare har varit dominerande, endast står för 14 procent.

Anders Johansson Spring Summit 2019

Hur skapar man ett fungerande kommersiellt team för att nå hotellets gemensamma mål?

Därefter gav Ognjen Lauseger, Head of Customer Success på Demand Calendar, konkreta tips och idéer på hur man som hotell bör arbeta med sitt kommersiella team för att lyckas som bäst med att generera intäkter och högre resultat. Ognjen var tidigare Revenue Management ansvarig (Area Revenue Manager) för 13 hotell på Scandic och därefter Pricing ansvarig (Director Pricing) för hela kedjans 280 hotell.

Den röda tråden i Ognjens föredrag var att alla inom hotellet tillsammans måste vara med och ta fram och enas kring hotellets mål. Målen kan avse allt från gästnöjdhet, RGI,  intäkter och andra nyckeltal. Det viktiga är att man tillsammans även bryter ned målen så att de kan användas operativt av alla roller inom hotellet som arbetar med att generera intäkter.

Nästa steg i arbetet att nå de uppställda målen är att enas kring ansvarsfördelningen inom hotellet så att det är tydligt vem som ansvarar för respektive aktivitet som ska genomföras.

En tredje viktig aspekt är att enas om en mötesstruktur och kontinuerligt hålla möten med alla i det kommersiella teamet. Alla möten ska ha ett tydligt syfte, som definieras i en agenda, för att det ska blir tydligt för alla som deltar vad mötet ska handla om och vilka beslut som ska fattas. Oavsett om det är ett statusmöte för att stämma av, ett kunskapsmöte för att dra lärdomar (av hur exempelvis kampanjer har lyckats och utfallet av dem) eller ett strategimöte så är Demand Calendar utformat att vara ett stöd för beslut där alla i teamet har tillgång till samma information.

Ognjen berättade att Demand Calendar tydligt visar när man presterar bra respektive sämre i relation till marknaden och sina konkurrenter. Utifrån en översikt kan det kommersiella teamet fördjupa sig i segment, kunder och priskategorier för att se på anledningar till varför det kanske har gått mindre bra. Det är viktigt att alltid analysera anledningar till utfall och utvärdera aktiviteter för att hitta möjligheter att förbättra sig.

Nya rapporter i Demand Calendar

Simen Echholt, Chief Technical Officer för Demand Calendar, har tillsammans med sitt team utvecklat två nya månadsrapporter i Demand Calendar. Direktiven var att de skulle ge en snabb och komplett bild över hotellets resultat för vald månad, ackumulerat sedan årets början, prognos för helåret samt en framåtblick av bokningsläge och prognos för kommande tolv månader. Rapporten har utformats med en noggrann avvägning mellan överblick och detaljer.

“Board Report” utvecklades ursprungligen för att hotellets hotelldirektör eller VD snabbt ska kunna rapportera resultatet till hotellets ägare. Rapporten är klar att skrivas ut dagen efter månadsslutet och det går enkelt att lägga in kommentarer eller förklaringar till resultat och prognoser. Detta är sannolikt hotellbranschens mest kompletta och framförallt snabbaste rapport för ägare, styrelse och top management.

“Top Producers Report”, också den på månadsbasis, bryter ned siffrorna i de största segmenten, marknaderna, kanalerna, länder, företag och resebyråer så användarna av Demand Calendar kan ha järnkoll på precis var intäkterna kommer ifrån och hur detta har förändrats över tid.

De nya rapporterna tar bort tidsödande manuellt arbete och frigör därmed tid så att hotellets kommersiella team kan fokusera på att öka intäkterna. Alla nya funktioner som Demand Calendar tar fram bygger på de behov som vi har sett hos våra kunder och är funktioner som Anders Johansson och de andra grundarna av Demand Calendar själva saknade när de arbetade inom hotellbranschen. Genom att utveckla system med funktionalitet som tidigare inte har varit tillgängliga kan vi bidra till att underlätta arbetet i det kommersiella teamet och ge independenthotell bättre möjlighet att lyckas nå sina mål..

Nästa Summit är planerad att hållas i höst. Hör gärna av dig till mig om du vill ha en inbjudan. Du når mig enklast via min e-post: madeleine@demandcalendar.com